ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גרשון יחזקאל נגד יוני ישי :

לפני כבוד ה שופטת חנה מרים לומפ

המבקש
גרשון יחזקאל

נגד

המשיב
יוני ישי

בית המשפט קמא נימק את החלטתו בזו הלשון:

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים (כבוד ה רשם הבכיר א' יחזקאל) מיום 18.6.2019 בת"ק 54271-01-19 (להלן: ״ בית משפט קמא״) במסגרתו דחה בית משפט קמא את תביעת המ בקש וחייב ו בתשלום סך 350 ₪ בגין הוצאות הנתבע.

רקע
ביום 22.1.2019 הגיש המ בקש תביעה קטנה כנגד ה משיב וזאת בעקבות תאונת דרכים מיום 4.12.18.

בכתב התביעה נטען, כי ביום 22.1.2019, בסביבות השעה 11 :30, היה המבקש ברכבו במצב עצירה מוחלטת אחרי רכב שעמד לפניו ונתן להולכת רגל לעבור במעבר חצייה בכיכר שבין הרחובות מירסקי - מינץ בירושלים, כשלפתע פגע בו המשיב מאחור עם רכבו בעוצמה רבה.

לשיטת המבקש, כתוצאה מהתאונה נגרמו לרכבו נזקים שעלות תיקונם מגיעה לסך 4,546 ₪.

ביום 18.6 .2019 התקיים דיון הוכחות לפני בית משפט קמא בו העידו מטעם המבקש, המבקש עצמו ומר משה לייבוביץ', הנוסע במונית בה נהג המבקש. באותו המועד העידו מטעם המ שיב, המשיב עצמו וכן שני חבריו שהיו עמו ברכב, מר יואל שם-טוב ומר בנימין אליאסיאן. בנוסף, בדיון השתתף גם מר משה פרידמן, נציג חברת הביטוח "שומרה" המבטחת את רכבו של המשיב.

לאחר הדיון ניתן פסק דינו של בית המשפט קמדחתה תביעתו של המשיב. על פסק דין זה מוגשת בקשת רשות הערעור דנן.

בית המשפט קמא נימק את החלטתו בזו הלשון:
"לאחר התאונה צולמו תמונות על ידי נוסע ברכב הנתבע. תמונות אלה הוצגו לבית המשפט ומתעדות נזקים קלים בלבד ברכב התובע (אשר גם לגביהם קיים קושי לקבוע אם נגרמו כתוצאה מהתאונה או שמא מדובר בנזק קודם). לעומת זאת, בחוות דעת השמאי מטעם התובע, אשר נערכה כשלושה שבועות לאחר התאונה, מתועדים נזקים נוספים בחלקו האחורי של הרכב, אשר יש להניח כי הואיל ותועדו על ידי השמאי (קיימות בדו"ח תמונות ספציפיות של נזקים אלה"), גם הובאו בחשבון על ידו בעת הערכת הנזק לרכב.

מעבר לכך, התובע עצמו העיד כי היה מעורב במספר תאונות נוספות שבהן נפגע רכבו מאחור, אך לא הציג כל פירוט לעניין זה, ולכן, ונוכח תמיהות מסוימות שעלו מעדותו (כך למשל העיד כי לא עצר את רכבו בפתאומיות, דבר אשר נסתר בדברי העד מטעמו), גם לא ניתן לקבוע כי הנזקים אשר תועדו בתמונות שצולמו מיד לאחר התאונה, הם בגדר כתוצאה של התאונה, בשונה מנזקים קודמים".

טענות המבקש
לטענת המבקש, טעה בית המשפט קמא עת הסיק שעצר את רכבו בפתאומיות ולא היה במצב עצירה כפי שהצהיר.

יתרה מכך, לטענת המבקש גם אם היה בולם את רכבו בפתאומיות, בכל מקרה היה על המשיב לשמור על מרחק עצירה בטוח לפי חוק ולא להתנגש בו.

בנוסף, טוען המבקש כי נציג חברת הביטוח בדיון שיקר כאשר טען שהופיע מולו כמה וכמה פעמים בבית המשפט. לפי בדיקת בית המשפט קמא המבקש השתתף ב-3 תביעות קודמות בלבד .

לבסוף, המבקש טוען כי הנזקים אותם גילה השמאי הם נזקים פנימיים, אשר ניתנים לגילוי רק לאחר פירוק הפגוש האחורי. לשיטת המבקש, הנזק צולם והוערך כדין בידי השמאי ויש לפצותו על הנזק שנגרם לאחר שהמשיב התנגש בו מאחור.

דיון והכרעה
בפתח דבריי אציין, שלאחר שעיינתי בתיק בית משפט קמא ובבקשת רשות הערעור, מצאתי כי דין הבקשה להידחות, שכן המקרה שלפניי אינו נ ימנה על אותם מקרים חריגים המצדיקים את התערבותה של ערכאת הערעור, כפי שיפורט להלן.

תכליתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא למנוע מהאזרח הפשוט את הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה במסלולי השיפוט המקובלים, וזאת על ידי קיום הליך מהיר, בסכומי כסף נמוכים וללא פורמאליות, ובכך לפתוח לפניו את שערי בית המשפט, כאשר הוא סבור שנגרם לו עוול (ר' רע"א 292/93 סרבוז נ' אופק בע"מ פ"ד מח (3) 177 (1994); רע"א 5711/98 פרטוק נ' טורג'מן (17.3.2009)). כנגזרת מתכלית זו, הערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות יהיה ברשות , כאמור בסעיף 64 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט").

הלכה מושרשת היא, כי החלטה ליתן רשות ערעור תהא במשורה ובמקרים חריגים ביותר, וזאת כאשר בפסק הדין מדובר בטעות משפטית או עובדתית גלויה, ברורה ופשוטה, או טעות משפטית בעניין שאין בו פסיקה ברורה וחד משמעית, ובתנאי שמדובר בשאלה עקרונית שבית המשפט לתביעות קטנות מרבה לדון בה (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 12, 2015, עמ' 851).

על ערכאת הערעור לשוות לנגד עיניה את המטרות לשמן הוקם בית המשפט לתביעות קטנות, היינו, לתת ביד הצדדים הליך יעיל, פשוט ומהיר, שמאפשר להביא לסיום המחלוקת ללא שיהוי, שאינו יקר, בתביעות אשר עלותן הכספית נמוכה, ולפטור את הצדדים מהקשיים הכרוכים בהגשת תביעה רגילה (ר' רע"א 7220/13 אלראי נ' גולדמן (10.12.2013) ).

אין מחלוקת, כי בית משפט קמא בחן את עדויות הצדדים והראיות שהונחו לפניו, ובסופו של יום הוציא תחת ידיו פסק דין מנומק, אף כי לשיטת המבקש טעה בית משפט במסקנתו, בכך ש לא ביכר את עדות המבקש ואת ממצאי השמאי מטעמו.

אשר לטענה כנגד התבטאותו של נציג חברת הביטוח, אין בכך כדי להשפיע על תוצאות פסק הדין אף לגופו. המבקש הודה בעדותו כי רכבו נפגע מאחור שלוש פעמים לפחות, מה שחיזק את מסקנת בית המשפט קמא כי לא ניתן לקבוע אילו מן הנזקים נגרמו על ידי המשיב ואילו מתאונות אחרות, ולכן ניתק הקשר הסיבתי הדרוש להוכחת התביעה.

בקשת רשות ערעור כשמה כן היא, היא אינה בזכות, ועל כן המשוכה העומדת לפני המבקש היא גבוהה יותר. גם כאשר עסקינן בערעור בזכות, לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בממצאי עובדה ומהימנות, קל וחומר כאשר מדובר בערעור על בית משפט לתביעות קטנות, אשר בעת הדיון לפניו יכול הוא לגלות גמישות בקבלת ראיות ובסדרי הדין, כאמור בסעיף 62 לחוק בתי המשפט. בענייננו, מדובר בסכסוך פרטני בין הצדדים שנסוב על מחלוקת עובדתית. בית משפט קמא בחן את המקרה, קבע ממצאי עובדה ומהימנות, ובנסיבות אלה לא מצאתי להתערב בהם. יוער, שאף אם ניתן היה להגיע למסקנה אחרת, אין מדובר בטעות משפטית או עובדתית גלויה, ברורה ופשוטה או בשאלה עקרונית המצדיקה ליתן רשות ערעור.

סוף דבר
על יסוד האמור- הבקשה נדחית.

מאחר שלא התבקשה תשובה, לא מצאתי ליתן צו להוצאות.

הפיקדון יושב למבקש.
המכירות תשלח החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אב תשע"ט, 23 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גרשון יחזקאל
נתבע: יוני ישי
שופט :
עורכי דין: