ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא שבי נגד אמירי זכרון יעקב בע"מ :

בפני כבוד הרשמת הבכירה טלי מירום

התובע

גיא שבי

נגד

הנתבעת

אמירי זכרון יעקב בע"מ

פסק דין

ביום 1.1.2019 החנתה בת זוגו של התובע את רכבו מסוג ב.מ.וו בחניון מתחם "מול החוף וילג'" בחדרה, שבבעלותה של הנתבעת.
כאשר סיימה בשעות אחר הצהרים את עבודתה בבית הקפה במתחם ושבה אל הרכב, גילתה בת הזוג כי נוזל לבן נשפך על גג הרכב ועל שמשתו הקדמית. היא פנתה מיד לאחראי המשמרת ולקצין הבטחון של המתחם, ואלו ניסו להסיר את הנוזל ללא הצלחה.
לטענת התובע, בהמשך התבקש להעביר לידי נציג המתחם הצעת מחיר לתיקון הנזק שנגרם וכך עשה, אולם נתקל בסירוב לשלם את סכום הנזק. פניות נוספות לנתבעת, הן על ידי הגעה למתחם עצמו והן בכתב, לרבות באמצעות עורך דין, לא נענו. על כן הגיש תביעה זו, בה הוא תובע פיצוי בסך של 11,009 ₪, על סמך הצעת מחיר מיום 7.1.19 להחלפת השמשה בסך של 7,605 ₪ והצעת מחיר להחלפת ציפוי הגג בסך של 1,404 ₪ (סך הכל: 9,009 ₪), ובצירוף 2,000 ₪ בגין הוצאות והפסד ימי עבודה.
לכתב התביעה צורפו צילומים של הרכב, בהם נראה כתם של נוזל לבן בחלק נ רחב בחזית השמשה הקדמית וכן כתם לבן בקדמת הגג. כן נראה צילום של אדם , אחד מעובדי הנתבעת, המנסה לנקות את שמשת הרכב.
בדיון הציג התובע קבלה על תשלום סך של 7,605 ₪ מיום 9.1.19 עבור החלפת השמשה הקדמית. באשר לציפוי הגג, התובע מסר כי לא החליף אותו, אולם לטענתו מכר את הרכב במחיר של 78,000 ₪, בעוד שמחיר המחירון של הרכב עמד באותה עת על 83,000 ₪, זאת בשל הפגם בציפוי.
בדיון השמיע התובע שיחה שהתקיימה ביום האירוע בינו ובין קב"ט המתחם בשם תומר, בה מסביר תומר לתובע כי כפי הנראה מדובר בטפטוף של מי סיד מהתפר בגג החניון, וכי עובדי הנתבעת ניסו להוריד את הצבע מהשמשה. מהשיחה משתמע, כי הדבר לא עלה בידם, שכן בסופה של השיחה מודיע הקב"ט לתובע כי הם יעבירו את הפרטים לחברת הביטוח המבטחת את המתחם והיא תדאג לטפל באירוע מול חברת הביטוח של התובע; תומר סיים את השיחה בהבטחה כי הכל יטופל כראוי.
עוד השמיע התובע בדיון שיחה שהתקיימה בינו ובין קב"ט המתחם בשם אודי, שנערכה בהמשך לשיחה בין הילה, מזכירת המתחם, ובין בת זוגו של התובע, בה מסרה הילה לבת הזוג, לאחר שקיבלה את הצעת המחיר, כי הנתבעת אינה מוכנה לשלם את הסכום הנדרש וכי על התובע לפנות לחברת הביטוח שלו. בשיחה המוקלטת אישר הקב"ט את הדברים שמסרה הילה לבת הזוג.
הנתבעת הודתה, למעשה, בכתב ההגנה ובדברי נציגה בדיון, בעצם אירוע הנזק ובאחריותה לו, אולם כפרה בשיעור הנזק. לטענתה, ניתן היה להסיר את כתמי הנוזל בשטיפה במכון השטיפה במתחם עצמו או בכל מכון שטיפה אחר, כפי שנעשה, לטענתה, לכלי רכב אחרים שניזוקו אף הם מאותו נוזל שטיפטף מתקרת החניון, בדרך פשוטה ובעלויות זניחות. לטענת הנתבעת, התובע סירב להצעה זו ואצה לו הדרך לקבל הצעות מחיר להחלפת השמשה וציפוי הגג.
לכתב ההגנה צורף דו"ח אירוע לגבי רכב אחר מסוג טויוטה, אשר ניזוק אף הוא באותן הנסיבות ב יום 14.1.19. מדו"ח האירוע עולה, כי בתחילה סי כמה עמו הנתבעת כי יפעיל את הביטוח שלו והיא תשפה אותו בגין ההשתתפות העצמית שתחול עליו בגין כך; למחרת, כך נכתב בדו"ח, בוצע ניקוי בשטיפת מכוניות בעלות של 30 ₪ אותם השיבה הנתבעת לבעל הטויוטה.
בדיון טען נציג הנתבעת, מנהל המתחם, כי התובע ביצע את החלפת השמשה שעות ספורות אחרי שקיבל את הצעת המחיר. לטענתו, בכך שלא המתין לתשובת הנתבעת ולא הסכים לפתרון שהציעה, הוא הפר את חובתו להקטין את הנזק וכן את חובת תום הלב החלה עליו. לטענתו, התובע מנסה לעשות עושר ולא במשפט על חשבון הנתבעת, שכן לו היה עליו לשאת בעלות החלפת השמשה בעצמו, לא היה ממהר לבצע את ההחלפה. עם זאת הודה נציג הנתבעת, כי אכן הודיע לתובע, באמצעות הילה, כי הוא מסרב לשאת בעלות התיקון בהתאם להצעות המחיר שהועברו על ידי התובע.

התובע, מנגד, הסביר כי לאחר שהעביר את הצעות המחיר לידי הנתבעת, לפי הנחייתה, ולאחר שנציגתה הילה הודיעה לו על סירוב הנתבעת לשאת בעלות על פי הצעת המחיר, ניתקו עמו נציגי הנתבעת כל קשר, לא השיבו לפניותיו, והיה עליו להגיע למתחם בעצמו מביתו בחד-נס שברמת הגולן (שם התגורר באותה תקופה).
בנסיבות אלו, לאור ניתוק הקשר מצד הנתבעת ומכיוון שלא ניתן היה לנסוע ברכב עם כתם צבע לאורך השמשה הקדמית, לא היה מנוס אלא מלהחליף את השמשה. לטענת התובע, מאז יום האירוע (1.1.19) ועד מועד החלפת השמשה (9.1.19) חלפו תשעה ימים, כך שאין מקום לטענת הנתבעת כי אצה לו הדרך וכי הזדרז להחליף את השמשה בחוסר תום לב; לראיה, טען, את הציפוי בגג, שאינו חיוני לתפעול הרכב, לא הזדרז להחליף, ולמעשה לא החליפו כלל.
באשר להצעתה של הנתבעת להסיר את הכתם בחומר מיוחד במכון שטיפה טען התובע, כי במועד קרות הנזק לרכבו לא היתה הנתבעת מודעת לקיומו של החומר האמור ולכן כלל לא עמדה הצעה כזו על הפרק; לטענתו, נודע לנתבעת על אפשרות ההסרה באמצעות חומר זה רק שבועיים לאחר קרות הנזק לרכבו, כאשר כלי רכב נוספים נפגעו באותו האופן בחניון המתחם.
דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועל סמך עדויותיהם והראיות שהציגו, מצאתי לנכון לקבל את התביעה ברובה.
עדותו של התובע היתה אמינה ומשכנעת בעיניי, ואני מקבלת אותה במלואה. דבריו , לפיהם עניין הסרת הצבע בחומר מיוחד כלל לא עלה במועדים הרלוונטים לגביו, נתמכים בכך שעניין זה כלל לא עלה , לא בשיחה עם הקב"ט תומר ולא בשיחה עם הקב"ט אודי, ובכך שדו"ח הטיפול ברכב אותו הציגה הנתבעת הוא מיום 14.1.19, שבועיים בדיוק לאחר אירוע הנזק לרכב התובע, כפי שמסר התובע. לפיכך אני קובעת, כי עניין הסרת הצבע באמצעות חומר מיו חד כלל לא עמד על הפרק ולא היווה אפשרות רלוונטית לטיפול במועדים הנוגעים לתובע.
טענתו של נציג הנתבעת, כי התובע מיהר וביצע את החלפת השמשה שעות ספורות לאחר קבלת הצעת המחיר נובעת, כפי הנראה, מטעות, שכן תאריך הצעת המחיר הוא 7.1.19 ואילו תאריך הקבלה הוא 9.1.19, יומיים לאחר מכן. לאור זאת, חוסר תום הלב מצד התובע ונסיונו לעשות עושר ולא במשפט על חשבון הנתבעת, אותם הסיק נציג הנתבעת מסמיכות המועדים הנובעת מטעות, משוללי בסיס ויסוד.
סבורני, כי המתנה של תשעה ימים בהם לא ניתן לנהוג ברכב בשל כתם הצבע בשמשה הקדמית, כאשר בתוך פרק זמן זה הובהר לתובע, על ידי נציגת הנתבעת הילה ועל ידי הקב"ט אודי, כי אין הסכמה לשאת בעלות תיקון הנזק, ולאחר מכן נותק עמו הקשר לחלוטין, הינה המתנה סבירה ביותר ואף למעלה מכך, ואין בה כל אלמנט של פזיזות או חיפזון, ודאי שלא חוסר תום לב או נסיון להתעשר על חשבונה של הנתבעת. הבטחתו של הקב"ט תומר מיד לאחר האירוע, כי הנתבעת תיטול אחריות ותטפל בעניין כראוי, התבררה כריקה מתוכן, כאשר למעשה התנערה הנתבעת ממנה לחלוטין, בעת שגילתה בבירור את דעתה, כי אין בכוונתה לשאת בעלות התיקון. החלטתו של התובע להחליף, בנסיבות אלו, ולאחר תשעה ימים, את השמשה על חשבונו, הינה החלטה ראויה שאין בה כל דופי.
משאין מחלוקת כי האחריות לנזק מוטלת על הנתבעת, ובנסיבות המתוארות לעיל, המסקנה המתבקשת היא כי עליה לשאת בעלויות התיקון.
באשר להחלפת השמשה, מקובל עליי הסברו של התובע, כי שמשה מקורית אינה כלולה בכיסוי הביטוחי של הרכב אצל מבטחתו, ומכאן שהיה הכרח להחליפה. ראייה לעלות ההחלפה עצמה היא בקבלה שהציג התובע, מה גם שהנתבעת לא חלקה על עלות זו ולא הציגה נתונים אחרים או סותרים. לפיכך יש לפסוק לתובע את מלוא עלות החלפת השמשה, קרי, 7,605 ₪.
באשר לציפוי הגג, התובע לא הציג ראיות בדבר מחיר המחירון של הרכב במועד מכירתו, בדבר הסכום בו מכר את הרכב ובדבר הגורמים להפחתה הנטענת במחיר המכירה ביחס למחיר המחירון. בהעדר נתונים אלו, אתבסס על הצעת המחיר שצירף התובע לכתב התביעה בדבר עלות קילוף הציפוי שניזוק והדבקת ציפוי חדש, ואשר אף היא לא נסתרה על ידי הנתבעת, בסך של 1,200 ₪, ובצירוף מע"מ - 1,404 ₪.
אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 9,009 ₪.
סירובה של הנתבעת לפצות את התובע בגין הנזק שנגרם לו באחריותה אילץ אותו לכתת את רגליו לבית המשפט ולהגיש תביעה זו, על כל העלויות והטרדה הכרוכות בכך. בנסיבות אלו, וכן בשים לב למקום מגוריו של התובע במועד אירועי התביעה, והעובדה שנאלץ להגיע בעצמו אל המתחם לאחר שהנתבעת חדלה מלהשיב על פניותיו, ומנגד - משלא הוצגו נתוני הכנסתו של התובע, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪. סכום זה כולל בתוכו החזר של אגרת המשפט ששולמה.
לאור האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 10,009 ₪.
סכום זה ישולם לתובע בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

זכות הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ה' אב תשע"ט, 06 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיא שבי
נתבע: אמירי זכרון יעקב בע"מ
שופט :
עורכי דין: