ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל עימנואלוב נגד יובלי חן ייזום והשקעות בע"מ :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש / נתבע

מיכאל עימנואלוב

נגד

משיבה / תובעת
יובלי חן ייזום והשקעות בע"מ - ח"פ 512300500

החלטה

בתום דיון ביום 10/3/2019 בהתנגדות החייב לבקשת הזוכה לביצוע שטר בתיק ההוצל"פ שבכותרת, ניתן צו סיכומים, הסיכומים הוגשו וביום 16/6/2019 ניתנה החלטתי המציבה תנאי בבסיס מתן הרשות להתגונן, בדמות הפקדת עירבון בן 10,000 ₪ בתיק ההוצל"פ בתוך 30 יום מיום המצאת ההחלטה לבא כוחו.

עוד צוין, כי העתק מן הקבלה המעידה על הפקדת העירבון יוגש עובר להפקדה עצמה, וכי החלטה נוספת, לרבות מיהות הנושא בהוצאות תינתן לעת תזכורת פנימית שנקבעה ליום 22/7/2019.

ההחלטה גם מבהירה , כי ימי הפגרה יימנו למניין הימים שנקצבו להפקדה.

יומיים לאחר מכן, ביום 18/6/2019 הגיש הנתבע "בקשה להשבת עירבון" בציינו, כי הפקיד בתיק ההוצאה לפועל 39,435 ₪ עפ"י החלטתי מיום 8/1/2019.

אותה החלטה קבעה, בזו הלשון:

"כנגד הפקדת עירבון בתיק ההוצל"פ שבכותרת, בשיעור מלוא יתרת החוב כפי שתהא בעת ההפקדה, תבטל לשכת ההוצאה לפועל את כל ההליכים שננקטו ולאחר מכן תציין בתיק ההוצל"פ עיכוב הליכים.
גורל העירבון יוכרע בהמשך ההתדיינות בתיק זה".

עפ"י האמור בסעיף 4 של הבקשה ביום 28/1/2019 הפקיד המבקש עירבון בשיעור מלוא יתרת החוב בתיק ההוצל"פ (כעולה מנספח א' של הבקשה) וכל ההליכים בתיק ההוצל"פ עוכבו בהמשך לכך.

עפ"י האמור בסעיף 5 מציינת הבקשה, כי ביום 16/6/2019 הוארך ע"י ביהמ"ש המועד להגשת התנגדות וניתנה הרשות להתגונן בכפוף להפקדת עירבון בן 10,000 ₪ בתיק ההוצל"פ.

הערת בימ"ש: בהחלטתי מיום 16/6/2019 לא נקבע, כי ההתנגדות הוגשה במועד אלא נקבע "המבקש כלל לא נחקר על תצהירו ודומה, כי הזוכה הביעה כך את הסכמתה להארכת המועד" (עמוד 1 שורה 12).

עוד מציינת הבקשה, בסעיף 7, כי אין מקום להותרת העירבון שהופקד בתיק ההוצל"פ וממילא גם אם לא היה מפקיד המבקש את העירבון לצורך עיכוב ההליכים, בסופו של דבר משהוארך המועד להגשת ההתנגדות כל ההליכים ממילא היו מעוכבים.

נוכח כל זאת עותר המבקש להפקיד בקופת ביהמ"ש ערבון בן 10 אלף ₪ ולשחרר את העירבון שהופקד בתיק ההוצל"פ, או לשחרר את העירבון בחלקו, כך שיוותר בתיק ההוצל"פ סך של 10 אלף ₪.

תגובת המשיבה הוגשה ביום 26/6/2019 מציעה לדחות את הבקשה ומציינת, כי החלטת ביהמ"ש נכונה בכך שאינה מתייחסת לעירבון שהופקד עפ"י החלטה מיום 8/1/2019 וכי התנאי למתן הרשות להתגונן, מבטא את עמדת ביהמ"ש באשר לקלישותן של טענות ההגנה.

חלף מענה כאמור בהחלטתי מיום 19/6/2019, ביום 16/7/2019 הגיש המבקש "בקשה למתן החלטה ולהארכת מועד להפקדת עירבון" (כעולה מן הבקשה המועד האחרון להפקדת העירבון חל ביום 16/7/2019, הוא יום הגשת בקשה למתן החלטה...)

דין הבקשה, לרבות הבקשה להארכת מועד להידחות וכך יהא.

הפקדת מלוא יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל עפ"י החלטתי מיום 8/1/2019, לא רק שכללה עיכוב הליכים אלא גם קבעה ביטול כל ההליכים שננקטו עד ההפקדה.

הטעם לכך נעוץ בטבעה של התובענה המתקיימת בהוצאה לפועל:

בידי הזוכה "פסק דין על תנאי" בדמות שטר בו היא אוחזת שלא כובד.

בהקבלה לבקשה לביצוע פס"ד, הרי שאין מבטלים את פסק הדין רק משום שהוגשה בקשה.

כך גם בענייננו.

ההליכים שננקטו בהוצאה לפועל ננקטו כדין ועצם העובדה, כי ההתנגדות הוגשה שלא במועד נובעת מהגשת בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות ומנושאים אחרים.

לא נקבע בשום מקום בהחלטה כלשהי, כי מוארך המועד להגשת התנגדות.

כל שציינתי הוא, שהזוכה נמנעה מלחקור על כך ולכן, ניתנה הרשות להתגונן בהתעלם מקביעה כלשהי בסוגיית הארכת המועד.

משמעות קבלת הבקשה הוא, כי חרף הפסקת ההליכים וביטול הליכים נקוטים מעת שהפקיד המבקש את יתרת החוב כעירבון בתיק, ימצא הזוכה במצב בו נקט בהליכים כדין שאף חייבו הוצאות ושכ"ט עו"ד ובדיעבד, התאיינו הליכים אלו בשל הפקדת 10,000 ₪ חלף מלוא יתרת החוב.

10,000 ₪ שהפקדתם היא תנאי למתן רשות להתגונן אינם חלק מן החוב הפסוק ותכליתם ידועה וברורה, היינו, עפ"י הסמכות המסורה לבימ"ש בתקנה 210 בתקסד"א.

אשר על כן:

אין מקום להשיב למבקש מאומה.

ברצות המשיב לממש את התנאי בבסיס מתן הרשות להתגונן, יתכבד ויפקיד את 10,000 ₪ בתוך 10 ימים מהיום, ולאחר מכן תינתן על ידי החלטה לעת תזכורת פנימית שתהא ביום 21/8/2019 שלא בנוכחות הצדדים.

אפשר והתזכורת הפנימית תדחה בשל חופשת קיץ, במהלך הפגרה.

כך או אחרת, אם המבקש יפקיד עירבון בן 10,000 ₪ בתיק ההוצל"פ, יתכבד ויגיש העתק הקבלה לתיק עובר להפקדה.

לפנים משורת הדין, לא אעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ט, 07 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל עימנואלוב
נתבע: יובלי חן ייזום והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: