ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל קיציס נגד משהב חברה לשכון בנין ופתוח בעמ :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

1.רפאל קיציס
2.חנה קיציס
ע"י עו"ד רפאל קיציס

נגד

הנתבעים:

משהב חברה לשכון בנין ופתוח בעמ
ע"י עו"ד טל פינק

פסק דין

בפניי תביעה לפיצוי בגין ליקויי בנייה בדירת התובעים שנרכשה מהנתבעת.

רקע כללי:
בדיון שהתקיים בפניי ביום 4.2.19 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה, לעניין הליקויים תתקבל חוות דעתו של מומחה בית המשפט המהנדס אייל שנהב , דהיינו הנתבעת תשלם לתובעים את הפיצוי שנקבע בחוות הדעת לסיום המחלוקת בעניין הליקויים. לגבי הנזק שאינו ממוני הוסכם כי הצדדים יסכמו בקצרה ויינתן פסק דין קצר המתייחס לרכיב זה בלבד.

לאחר שהצדדים סכמו והסכום שאינו שנוי במחלוקת שולם, להלן השלמת פסק הדין לגבי הנזק שאיננו ממוני.

בנוסף לפיצוי בגין הליקויים בקשו התובעים פיצוי בגין עוגמת נפש והחזר הוצאות שנגרמו להם בגין ההליך הנדון.
הנתבעת לעומתם דחתה את טענתם שיש במקרה הנדון מקום לפצות בגין עוגמת נפש והוצאות.

תמצית טיעוני הצדדים בהתייחס למחלוקת זו:
תמצית טענות התובעים:
עוגמת נפש:
לטענת התובעים אופי הליקויים שכללו רטיבות, בעיות במערכת המיזוג והחלפת מרצפות, הינו כזה הגורם לאי נוחות רבה המצדיקה פיצוי בגין עוגמת נפש, ואין מחלוקת שליקויים אלו היו קיימים בדירה.

הוצאות:
התובעים נאלצו לשאת בתשלום למומחה מטעמם ואף במחצית מעלות המומחה מטעם בית המשפט. התובעים זכאים לשיפוי בגין כספים אלו שהוצאו על ידם , כתוצאה מהתנהלות הנתבעת שהפרה , למעשה, את ההסכם בין הצדדים , שעה שמסרה להם דירה עם ליקויי בנייה.

שיהוי:
התובעים דוחים טענה זו של הנתבעת וטוענים שמעולם לא ויתרו על טענתם בדבר הליקויים, אך קיוו שהעניין יסתיים בלי צורך להגיע לערכאות. התובעים חזרו ופנו במשך כל התקופה לנתבעת לבצע את התיקונים . כמו כן דוחים התובעים את טענת הנתבעת על כי לא אפשרו לנציגיה לבצע את התיקונים בדירה, וטוענים כי הייתה זו הנתבעת או מי מטעמה שתיאמו מועדים עם התובעים אך לא הגיעו לבצע את התיקון. כתוצאה מכך הפסיד התובע ימי עבודה לשווא.

תמצית טענות הנתבעת:
עוגמת נפש:
מדובר בליקויים מינוריים, שאינם גורמים לירידת ערך. מדובר בליקויים , שבתקופת התיקונים ניתן להישאר בדירה (כפי שקבע המומחה), ואשר אמורים להתבצע בתקופה קצרה של כ- עשרה ימים. מדובר באי נוחות קצרה ומינימאלית, שאינ נה מצדיקה פיצוי בגין עוגמת נפש לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה.

הוצאות:
התובעים אינם זכאים לשיפוי בגין הוצאות שהוציאו על חוות הדעת מטעמם ומחצית מחוות דעת מומחה בית המשפט. לטענת הנתבעת, חוות דעת מומחה בית המשפט ה ייתה קרובה לחוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעת, דהיינו ניתן היה לבצע את התיקונים בהתאם לחוות דעת מומחה הנתבעת ולחסוך הוצאות אלו.

שיהוי:
התביעה הוגשה בשיהוי רב, סמוך לסוף תקופת ההתיישנות וזאת ללא כל הצדקה, דבר שהקשה על הנתבעת, ויש לקחת זאת בחשבון בפסיקת סכום הפיצוי.

התנהלות התובעים:
יש להתחשב בכך שהתובעים היו אלו שמנעו מהנתבעת לבצע תיקונים בדירתם, כאשר לא ניתן היה לתאם עמם מועד לביצוע התיקונים.

דיון והכרעה:
בגין הליקויים התקבלה חוות דעת מומחה בית המשפט , ושולם בעקבות כך הסכום שאינו שנוי במחלוקת בסך 50,123 ₪ וזאת בנוסף לסך של 4,411 ₪ ששולם לאחר שהוגש כתב התביעה , אך לפני שהוגש כתב ההגנה.

נותר להשלים את פסק הדין לגבי הפיצוי בגין הנזקים שאינם ממוניים:

עוגמת נפש:
בגין רכיב זה תבעו התובעים סך של 25,000 ₪ . אין ספק שקיומם של ליקויי בנייה בדירה חדשה גורם לעוגמת נפש. עוגמת נפש זו מזכה בפיצוי, אך לצורך הערכתו קבעה הפסיקה מספר פרמטרים. במקרה הנדון יש להתחשב בכך שהתביעה הוגשה סמוך לתקופת ההתיישנות, דבר המעיד על כי לא מדובר בליקויים הפוגעים באיכות החיים בצורה חמורה, אם כי אין ספק שיש פגיעה מסוימת באיכות החיים כתוצאה מקיומם של הליקויים במקרה הנדון. כמו כן לאור קביעת מומחה בית המשפט על כי ליקויים אלו לא מביאים לירידת ערך הנכס , לאחר תיקונם, הרי שאין לפצות על ירידת ערך הנכס, או עוגמת הנפש הנגרמת מכך. בחוות הדעת של מומחה בית המשפט נקבע שניתן להתגורר בדירה בעת ביצוע התיקונים האמורים להתבצע בתקופת זמן של כ- עשרה ימים. מדובר, אם כן בתקופה זמן קצרה עם פגיעה קצרה באיכות החיים.

לאור האמור לעיל, הרי הגם שמדובר בליקויים שאינם פוגעים באיכות החיים בצורה דרסטית, יש בקיומם אי נוחות המצדיקה פיצוי.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי הפיצוי הראוי בנסיבות תיק זה הינו 7,500 ₪ .

הוצאות:
ההוצאה העיקרית היא בגין חוות הדעת , הן זו שהוגשה על ידי התובעים והן שיפוי על התשלום למומחה בית המשפט.
הערכה הכספית לליקויים שנקבעה על ידי מומחה בית המשפט קרובה יותר להערכת מומחה הנתבעת מזו של מומחה התובעים ובנסיבות אלו אין הצדקה למתן שיפוי בגין הוצאה זו, אך מאחר והתובעים נאלצו להגיש תביעה לפיצוי בגין הליקויים אני קובעת כי הם זכאים למחצית הסכום ששלמו בגין חוות הדעת מטעמם וכן החזר אגרה בגין סכום הפיצוי שנקבע בפסק הדין, וכן שכ"ט עו"ד בסך 6,400 ₪ (כולל מע"מ).

שיהוי והתנהלות הצדדים:
הגם שהתרשמתי שמלכתחילה הייתה כוונה טובה של שני הצדדים להימנע מהליכים משפטיים, ומסבה זו לא מיהרו התובעים להגיש את התביעה לבית המשפט, הרי שבפועל בעקבות רצף אירועים בלתי מוצלח לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות ואף להוציא אותם אל הפועל. יחד אם זאת אבקש לציין כי הצדדים ניהלו את ההליך המשפטי בצורה יעילה על בסיס הסכמות דיוניות שאפשרו להתמקד בעיקר ולסיים את ההליכים ללא צורך בקיום דיון הוכחות.

סוף דבר:
בנוסף לסך של 50,123 ₪ והסכום של 4,411 ₪ שכבר שולמו , תשלם הנתבעת לתובעים תוך 30 יום סך של 7,500 ₪ בתוספת סך של 6,400 ₪ בגין שכ"ט עו"ד וסך של 2,600 ₪ בגין החזר חלקי עבור התשלום למומחה מטעם התובעים. כמו כן החזר אגרה בגין הסך של 64,634 ₪.
ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה לאחר הדיון בתיק הסתיים ללא דיון הוכחות ולאחר שני דיונים בלבד בהם הגיעו הצדדים להסכמות דיוניות שהביאו לדיון יעיל המתמקד בעיקר.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.

ניתן היום, ו' אב תשע"ט, 07 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל קיציס
נתבע: משהב חברה לשכון בנין ופתוח בעמ
שופט :
עורכי דין: