ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ח.ח. נגד ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ ח.פ :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
ח.ח.

נגד

נתבעת
ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ ח.פ513879189

החלטה

לאור הסכמת הצדדים וההסדר הדיוני אליו הגיעו, אני מורה על מינויו של ד"ר מוריס אגסי מבית החולים אסף הרופא, כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה בתחום האורתופדיה.

1. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ח.ח. ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 29.11.18, ובמיוחד יקבע:

האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובע לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

2. המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלוף שנה מיום התאונה דהיינו לפני 29.11.19.
בשים לב למועד הגשת התובענה, ב"כ התובע ידאג לפנות למומחה לתיאום מועד הבדיקה כך שזו תתקיים סמוך ככל הניתן למועד זה.

3. על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

4. באי כוח הצדדים ימציאו למומחה עד יום 29.10.19 את כל המסמכים הרפואיים ( המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע.

5. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

6. שכר טרחת המומחה יעמוד על הסך של 4,500 ש"ח, בתוספת מע"מ, וישולם לו ישירות על ידי הנתבעת תוך 30 יום מהיום עפ"י חשבונית שתומצא לה ישירות ע"י המומחה. אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט מייד עם ביצוע התשלום.

7. המומחה לא יחל בעבודתו בטרם שולם לו שכרו במלואו.

8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל הניתן תוך 30 יום לאחר בדיקת התובע.

9. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת. המומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

10. אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

11. תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו באופן הבא:

תחשיב נזק מטעם התובע יוגש תוך 30 יום לאחר שתתקבל חוו"ד המומחה.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש תוך 30 יום לאחר מכן.

תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף המסמכים הרלוונטיים לרבות נתוני ביטוח לאומי וחוות דעת אקטואריות (במידת הצורך).

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים, או קביעת מועד לדיון.

12. מזכירות ביהמ"ש תשלח לבעלי הדין ולמומחה עותק ההחלטה , ותקבע תז"פ ליום 1.1.20.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ט, 26 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ח.ח.
נתבע: ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ ח.פ
שופט :
עורכי דין: