ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דומיניק מרקריאביץ נגד ז'קי טאייב :

ניתן ביום 26 יולי 2019

איתן וינר
המערער
-

4. דומיניק מרקריאביץ
המשיב
-

  1. ז'קי טאייב
  2. ישראפלו יעוץ תיכנון וביצוע של חדרים נקיים ולמינרפל
  3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

המשיבים

בשם המערער – עו"ד ליאת פרי
בשם המשיב 4 – עו"ד אדיר אברהם

פסק דין

השופט רועי פוליאק
המערער והמשיב 4, הודיעו לבית הדין כי בעקבות הצעת בית הדין בדיון המקדמי, הגיעו להסדר כדלקמן:
הערעור ימחק וכן יבואו לסיומן מלוא המחלוקות בניהם נשוא הערעור וכן ס"ע 49697-11-16 ( ביה"ד האזורי לעבודה), ללא צו להוצאות, לרבות ויתור המשיב 4 על הוצאות שנפסקו לחובת המערער במסגרת החלטת בית הדין הנכבד קמא נשוא הערעור.
עם חתימת הסכם זה ומתן תוקף של פסק דין יבואו לסיומן מלוא המחלוקות בין המערער לבין המשיב 4, והמערער מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשיב 4, וכן מצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו ו/או מי הבא מכוחו, כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי המשיב 4 ו/או מי מטעמו, בגין האירועים ו/או הנזקים שנטענו כלפי המשיב 4 במסגרת ס"ע 49697-11-16 ( ביה"ד האזורי לעבודה) בין במישרין ובין בעקיפין.
ניתן בזה תוקף של פסק דין להסדר אליו הגיעו הצדדים. הערעור בעניינו של המשיב 4 נמחק אפוא ללא צו הוצאות.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ט (26 יולי 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

רועי פוליאק, שופט


מעורבים
תובע: דומיניק מרקריאביץ
נתבע: ז'קי טאייב
שופט :
עורכי דין: