ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רובי דוד נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת כרמית פלד

המערער
רובי דוד
ע"י ב"כ עו"ד חדווה בן חיים
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד איילת ברעם

פסק דין

הועבר להכרעתי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ( נפגעי עבודה) מיום 28.10.18 ( להלן- הוועדה), אשר התכנסה מכוח פסק דין ושבה על הקביעה כי עקב תאונה מיום 26.4.16 לא נותרה למערער נכות בכתף שמאל לפי תקנות הביטוח הלאומי ( קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 ( להלן – התקנות) .

העובדות
המערער, יליד 1986, נהג, נפגע ביום 26.4.16 בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה.
ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה כי לא נותרה למערער נכות בגין התאונה. ערר שהוגש על החלטה זו נדחה בהחלטת הוועדה שדנה בעניין ביום 25.4.18 .
על החלטת הוועדה מיום 25.4.18 הגיש המערער ערעור לביה"ד ( נדון בהליך ב"ל 52952-06-18).
ביום 18.10.18 ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים על פיה:
"עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתתייחס לממצאי בדיקת MRI כתף שמאל שנערכה למערער בתאריך 10/3/16 בשעה 00:54 ותשקול באם יש בה לשנות עמדתה".
(להלן – פסק הדין המחזיר)
הוועדה התכנסה מכוח פסק הדין המחזיר וקבעה כך:
"הועדה עיינה בפס"ד מתאריך 18.10.18. המערער ביצע בדיקת MRI ארטרוגרפיה כחודש לפני התאונה. כלומר כחודש לפני התאונה הייתה בעיית כתף פעילה בעטיה בוצעה בדיקה פולשנית.
בתאריך 14.11.16 לאחר התאונה בוצעה בדיקה MRI נוספת באותה כתף וע"י אותו מכשיר MRI באותו בית חולים. בדיקת MRI זו פוענחה על ידי ד"ר פלוסר מבכירי הרדיולוגים במדינת ישראל ובוצעה השוואה לבדיקה מ 3/16 באותה שנה ונקבע על ידיו כי אין שינוי משמעותי בין 2 הבדיקות.
הנתונים הללו והטענה כי התאונה גרמה לנזק מבני בכתף הגורם לנכות תפקודית הינה בלתי מתקבלת על הדעת ואיננה מתיישבת עם התיעוד הרפואי שבתיק.
הממצאים שתוארו הן לפני התאונה והן לאחריה הינן ביטוי של בעיית כתף שהייתה לפני התאונה הנזקים המבניים בגידים והממצאים לאחר הניתוח שבוצע לאחר הניתוח ב2015. לפיכך לא נותרה מגבלה בגין התאונה הנדונה".

הוועדה סיכמה מסקנותיה, כדלקמן:
"לסיכום – הממצאים שתוארו בבדיקות MRI שבוצעו לפני התאונה בחודש 3/16 ולאחריה בחודש 11/16 הינם ביטוי לנזק מבני בגידים.
הממצאים שלפני התאונה הינם ביטוי של בעיית כתף שמאל שהייתה קיימת לפני התאונה הנדונה ואינם קשורים לתאונה הנדונה.
לפיכך הוועדה דוחה את הערר וקובעת כי לא נותר נזק הקשור לתאונה הנדונה בגין כתף שמאל.
לסיכום – הממצאים שתוארו בבדיקות MRI שבוצעו לפני התאונה בחודש 3/16 ולאחריה בחודש 11/16 הינם ביטוי לנזק מבני בגידים.
הממצאים שלפני התאונה הינם ביטוי של בעיית כתף שמאל שהייתה קיימת לפני התאונה הנדונה ואינם קשורים לתאונה הנדונה.
לפיכך הוועדה דוחה את הערר וקובעת כי לא נותר נזק הקשור לתאונה הנדונה בגין כתף שמאל".
החלטה זו של הוועדה היא מושא ההליך שלפניי .
תמצית טענות הצדדים
טענות המערער:
א. הוועדה לא התייחסה לממצאי בדיקת MRI מיום 10.3.16.
ב. הוועדה לא ערכה בדיקה קלינית.
ג. הוועדה לא קבעה נכות זמנית .
ד. המערער עבר בשנת 2015 ניתוח לתיקון קרע בכתף ובבדיקת MRI מיום 10.3.16 ( לפני התאונה) לא נמצא קרע בעוד שלאחר התאונה נצפה קרע. הוועדה התעלמה מנתון זה.
ה. הוועדה לא התייחסה לאפשרות כי מפענח הבדיקה השנייה טעה, שכן השווה את הבדיקה לאחר התאונה לבדיקה שבוצעה לפני הניתוח שעבר המערער ולא לאחריו.
ו. רופא הוועדה סירב לצפות בדיסק.
ז. יש להורות על החלפת הרכב או לחלופין להורות לוועדה לערוך התייעצות עם מומחה בתחום הרדיולוגיה.
טענות המשיב:
א. הערעור מכוון כנגד שיקול דעתה הרפואי של הוועדה ולא מעלה פגם משפטי.
ב. אין מניעה כי הוועדה תסמוך ידיה על פענוח רופא במוסד רפואי שערך את הבדיקה.
ג. הוועדה אינה גורם מאבחן אלא תפקידה לקבוע האם נותרה נכות עקב התאונה.
ד. הוועדה מילאה אחר פסק הדין והתייחסה לבדיקה שנדרשה להתייחס אליה.
ה. הוועדה הסבירה כי הבדיקה לאחר התאונה נמצאה ללא שינוי משמעותי בהשוואה לבדיקה מיום 10.3.16 ( שבוצעה לפני התאונה).
ו. הקביעה כי אין שינוי מהותי בין הבדיקות היא קביעה מקצועית רפואית.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי במסמכים שבתיק ושקלתי את טענות הצדדים, נחה דעתי , כי דין הערעור להידחות. להלן אפרט טעמיי.
בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר מוחזר עניין לדיון מחודש בוועדה על פי פסק דין, על הוועדה להתייחס לאמור בפסק הדין ולפעול על פי הנחיותיו. במקרה של ערעור על החלטת הוועדה ביקורתו השיפוטית של בית הדין מוגבלת לבחינת השאלה אם הוועדה מילאה אחר מצוות פסק הדין (עב"ל (ארצי) 114/07 עורקבי - המוסד לביטוח לאומי, פורסם בנבו (8.1.2008)).
במקרה זה נדרשה הוועדה להתייחס לבדיקה MRI מיום 10.3.16. אין כל מניעה, כי התייחסות זו תהא בדרך של התייחסות לממצאי הבדיקה כפי שהם מופיעים בפענוח שהוצג לפני הוועדה, ואשר בוצע על ידי מומחה רדיולוג במוסד הרפואי בו בוצעה הבדיקה.
הוועדה עיינה בפענוח הבדיקות וסמכה ידיה על האמור שם לגבי ממצאים דומים בבדיקה שקדמה לתאונה ובבדיקה שלאחריה. בכך לא נפל פגם משפטי. יש לזכור כי במסמכי הפענוח מופיע גם פירוט מלא של הממצאים כפי שתועדו על ידי הבודק, ולא רק המסקנה לגבי היות הממצאים " ללא שינוי משמעותי לעומת הבדיקה הקודמת " (כלשונו של מפענח הבדיקה). הוועדה ציינה, כי הממצאים הם ביטוי לנזק מבני בגידים ומכאן כי נתנה דעתה לממצאים עצמם.
לא נפל פגם בכך שהוועדה לא עיינה בעצמה בדיסק הבדיקה, שכן פסק הדין לא הורה לה לעשות זאת.
החלטת הוועדה בנוגע להשוואת ממצאי הבדיקות נסמכת על הפירוט בתיעוד הרפואי וחזקה כי הוועדה הפעילה את שיקול דעתה המקצועי עת מצאה לקבל את המסקנה האמורה של מפענח הבדיקה לגבי היעדר שוני משמעותי בין הממצאים.
למעלה מן הדרוש אציין כי המערער לא הציג כל מסמך רפואי המפענח את הבדיקה באופן שונה מהפענוח אשר צויין בהחלטת הוועדה וממילא לא הוצג כל מסמך רפואי ממנו ניתן ללמוד כי מסקנת הוועדה עומדת, לכאורה, בסתירה גלויה לממצאים המפורטים ב מסמך הבדיקה. מדובר במסקנה רפואית מקצועית גרידא המסורה לשיקול דעת הוועדה ולא עלה כי זו מופרכת או שגויה על פניה .
זאת ועוד, על הוועדה לקבוע את הנכות עקב התאונה ונכות זו מוערכת על פי המצב התפקודי ולא על פי ממצאי בדיקות ההדמיה ( ר' בר"ע ( ארצי) 38337-10-18 מרדכי רחמים נ' המוסד לביטוח לאומי (26.11.18)). גם לאור זאת, אין מקום להתערב במסקנתה הסופית של הוועדה, לפיה הטענה " ...כי התאונה גרמה לנזק מבני בכתף הגורם לנכות תפקודית הינה בלתי מתקבלת על הדעת ואיננה מתיישבת עם התיעוד הרפואי שבתיק".
אינני מקבלת את טענת המערער, כי נפל, לכאורה, פגם משפטי בכך שהוועדה לא ערכה בדיקה קלינית ולא קבעה נכות זמנית. כמצוין לעיל, מדובר בתיק שהוחזר לוועדה מכוח פסק הדין המחזיר . המערער נבדק בישיבתה הקודמת של הוועדה, וממילא פסק הדין לא הורה על ביצוע בדיקה קלינית נוספת, או על דיון בשאלת נכות זמנית. משכך אין מקום לקבוע כי נפל פגם משפטי בהתנהלות הוועדה בהקשר זה.
נוכח הנימוקים שפורטו לעיל ולאור העובדה, כי המערער לא הצביע על טעות משפטית גלויה אשר נפלה בהחלטת הוועדה נדחה הערעור.
משמדובר בערערו מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.
על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום ממועד קבלתו אצל הצד המבקש לעשות כן.

ניתן היום, ט' סיוון תשע"ט, (12 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: רובי דוד
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: