ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בר מוריס נגד מדינת ישראל :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו

בש 090353/08

בפני:

כב' השופט זכריה כספי

תאריך:

08/02/2008

בעניין:

בר מוריס

ע"י ב"כ עו"ד נאשף דארוויש

העורר

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד גל קפלן וברק פרידמן (אתג"ר)

המשיבה

החלטה

בפני ערר על החלטת בית המשפט קמא (כב' השופט ד' שהם מבית משפט השלום ברמלה) מיום 6.2.08, בה הורה על הארכת מעצרו של העורר, מטעמים של צורך במעצרו להמשך החקירה, עד ליום 13.2.08.

בא כוחו הנכבד של העורר היפנה בערר לפגמים אחדים שנפלו, לטעמו, בתיעוד שהוגש בפני בית המשפט קמא, ובמיוחד בבקשה שהוגשה בפניו, וכן גם לכך שנציג המדינה באותו דיון, נמנע, כמעט באורח מלא, מלחשוף מידע או עובדות שמתוך החקירה, ואשר לדעת ב"כ העורר, מן הדין היה להביאם לידיעתו, במהלך הדיון. כיוצא בזה סבור ב"כ העורר, נפגעו זכויותיו הדיוניות של מרשו, באופן מהותי ועד כדי הצורך להורות על שחרורו עתה.

שמעתי את תגובת נציגת המדינה על האמור בערר ואף עיינתי בתיעוד החסוי שהוגש בפני בית המשפט קמא, כמו גם בבקשה להוצאת צו המעצר, הנוגעת לעורר, שהוגשה גם היא קודם הדיון בבית המשפט קמא.

אומר מייד, הגם שיש טעם, לפחות במקצת מטענותיו של בא כוחו הנכבד של העורר, הרי שאי אפשר שאלה יעמדו לזכותו, עד כדי שחרורו המיידי של מרשו.

ראשית אומר, כי כב' השופט ד' שוהם היה ער למה שנטען בפניו ונראה, לפחות על פי התבטאויות כאלה או אחרות בהחלטתו, כי הוא לא שבע נחת ממה ששמע במהלך הדיון. גם אנוכי, לאחר שעיינתי בפרוטוקול הדיון הארוך, סברתי, כי אפשר והיה מקום לומר מעט יותר, אפילו בדיון פתוח בבית המשפט, על מנת שתחושותיהם של עורכי הדין המייצגים חשודים המובאים לבית המשפט, בשלב כזה, לא תהנה כאלה המעמידות אותם בבחינת עוורים לחלוטין לכל מה שמצוי בחומר החקירה ומיוחס למרשיהם. ערים אנו לכך, כי בשלב כזה של חקירה, קיים גם אינטרס שמכוחו יש לאפשר למשטרה לעשות את מלאכתה, מבלי שזו תפגע, משמע מבלי שייחשפו דברים העלולים לפגוע בחקירה או לשבשה. עם זאת יש צורך, בשום שכל, לאזן בין האינטרסים, כפי שהזכרתי.

כאמור כבר כב' השופט ד' שוהם היה ער לכל הטענות וניכר גם, כי שקל אותן ולקחתן בחשבון. ניכר גם, כי לקח בחשבון את זאת, כי מדובר, כדבריו, בחקירה מורכבת הדורשת אין-ספור פעולות. גם הוא מצא את האיזון הכולל, כפי שנראה בעיניו, לבין זכויותיו של החשוד, כך כתב, לבין ההתקדמות בחקירה.

נתחדש לנו היום מפי נציגת המדינה הנכבדה, כי לקראת הדיון הבא בבית המשפט קמא, גם בעניינו של העורר, יוגש כתב אישום, שכן פרקליט מלווה מטעם המדינה, כבר מצוי בעיצומם של דברים. צריך לראות בכך, בנסיבות הכוללות צעד מבורך, העשוי לקצר את תקופת הזמן שבו ישהה העורר במעצר לצרכי חקירה, ובמקביל גם יתבררו מלוא העובדות המיוחסות לו וחומר החקירה יועמד לגם לעיון בא כוחו הנכבד, לאחר שיוגש כתב אישום כנגדו.

סיכומם של דברים הוא, כי נראה לי שבמסגרת הכוללת, ובעניינו של העורר, בפרט, לא נפלה שגגה אצל בית המשפט קמא, באופן המצדיק התערבות. היפוכם של דברים הוא הנכון, בית המשפט קמא שקל את כלל השיקולים הראוי ואיזנם במסגרת החלטתו. על כן אני דוחה את הערר.

ניתנה היום ב' ב אדר א, תשס"ח (8 בפברואר 2008) במעמד הצדדים.

זכריה כספי, שופט

קלדנית חניתה.