ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צנעני נגד אמנון צוקר בע"מ :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בש"א 023497/07

בר"ע 002474/07

בפני:

כב' הרשם איתן אורנשטיין

בעניין:

אלימלך צנעני

ע"י ב"כ עו"ד

סימן-טוב

המבקש

נ ג ד

אמנון צוקר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

שני

המשיבה

החלטה

1. כללי:

לפני בקשה למתן החלטה בבקשה לפטור מהפקדת ערבון בבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב מיום 19.9.07 בת.א 76216/04

הבקשה הובאה בפני היום לראשונה.

המשיבה, חברה בע"מ הגישה ביום 16.12.07 לבית המשפט קמא כתב תביעה כנגד המבקש בדרישה לתשלום פיצויים בסך 205,000 ש"ח בקשר עם נזקים נטענים אשר נגרמו לה עקב עבודתו של המבקש.

בית המשפט קמא דחה את בקשת המבקש להורות על חיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש ומכאן בקשת רשות הערעור.

2. בבקשה נטען כי המבקש המיוצג על ידי עו"ד מהלשכה לסיוע משפטי, נקלע לחובות עקב אי תשלום שכרו על ידי המשיבה. המבקש מטיל ספק בהיות המשיבה חברה פעילה, נטען כי ספק רב אם יהיה בידה לשלם הוצאות באם תדחה תביעתה.

3. ביום הגשת הבקשה, 5.12.08 הודיעה המשיבה כי לא התקבלה אצלה כל בקשה שהוגשה על ידי המבקש לבית משפט זה, בהמשך ביום 2.1.08 הגישה את תגובתה לבקשה בד בבד עם בקשה להארכת מועד בת יום אחד. מעיון בתיק בית המשפט עולה כי המבקש הזדרז להגיש בקשה למתן החלטה בהעדר תגובה עוד ביום 1.1.08

לטענת המשיבה הבקשה נשוא החלטתי נמסרה לה רק ביום 11.12.07 בשעות הערב ועל כן המועד האחרון לתגובה הינו 1.1.08, לאור העובדה שב"כ המשיבה נפל למשכב התבקשה מתן אורכה בת יום אחד, ואכן כאמור ביום 2.1.08 הוגשה התגובה לבקשה.

4. המבקש הגיש התנגדותו למתן אורכה, לטענתו הבקשה נשלחה למשיבה עוד ביום 6.12.08 באמצעות הפקס.

5. לאור האמור, העובדה שלהתנגדות המבקש צורפה אסמכתא בלתי קריאה כמו גם העובדה שהתיק הובא בפני רק היום, לא ראיתי שלא לקבל את הבקשה למתן אורכה.

6. לגופו נטען כי המבקש מטריד את המשיבה בבקשות ובהליכים שונים בבית המשפט, זאת ועוד המבקש לא פרש תמונה מלאה בדבר מצבו הכלכלי הנטען בהתאם לקבוע בתקנות ובפסיקה.

7. ההלכה בעניין הפקדת ערבון להבטחת הוצאות המשיב בערעור מחמירה בהשוואה להלכה בכל הנוגע למתן פטור מתשלום אגרת בית משפט, לעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת פרוקצ'יה בבש"א 1528/06, ורנר נ' הכנ"ר: "בעוד בעניין האגרה, די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר כדי להצדיק פטור" .

זאת ועוד, לעניין הפקדת ערבון בערעור נקבע ברע"א 321/07,גושן נ' עו"ד אבי גיא, על-ידי כב' השופט רובינשטיין כי הערבון בערכאת הערעור הוא בגדר חובה, ומכאן יש צורך להבטיח את המשיב בגביית הוצאותיו באם ייפסק לטובתו.

לעניין סיכויי הערעור ראה, החלטת כב' השופטת חיות בבש"א 9425/07, אמנון נ' עו"ד טפר, שקבעה כי "מצבו הכלכלי של המערער אף אם קשה הוא, אינו מצדיק כשלעצמו פטור מערבון מקום שסיכויי הערעור אינם טובים".

8. יישום ההלכה על נסיבות המקרה שלפני מלמד מחד גיסא כי מצבו של המבקש אכן אינו קל והוא יתקשה בהשגת הערובה, עם זאת ובהתחשב בסיכוי הערעור, וכן בצורך להבטיח את הוצאות המשיבה, אזי האיזון הראוי הוא קבלת הבקשה באופן חלקי על ידי חיוב המבקש בהפקדת ערבון מופחת.

9. במכלול הטעמים ובשים לב לנסיבות המקרה כמפורט לעיל, הגעתי לידי מסקנה כי סכום העירבון הראוי שיש להשית על המבקש יועמד על סך של 6,000 ₪.

10. על המבקש להפקיד 6,000 ₪ בקופת בית המשפט תוך 30 יום מהיום.

בקשת רשות הערעור תרשם לדחיה ליום 8.4.08

ניתנה היום ב' ב אדר א, תשס"ח (8 בפברואר 2008) במעמד הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום.

_________________________

איתן אורנשטיין, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו