ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חסיד נגד חסיד :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בש"א 015098/07

בר"ע 002097/07

בפני:

כב' הרשם איתן אורנשטיין

בעניין:

אורה חסיד

ע"י ב"כ עו"ד

דניאל

המבקש

נ ג ד

יצחק חסיד

ע"י ב"כ עו"ד

עמרמי

המשיב

החלטה

1. לפני בקשה למתן החלטה בבקשה לפטור את המבקשת מהפקדת ערבון בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בבש"א 1618/07, תמ"ש 58310/96.

הבקשה הובאה בפני לראשונה היום.

בית המשפט קמא קבע כי המשיב ישלם סך של 700 ₪ לחודש עבור מזונות המבקשת 1 זאת בנוסף ל 1,200 ₪ מזונות ומדור לכל אחד משלושת ילדיו.

2. מהבקשה עולה כי המבקשת נכה, מקבלת קצת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, אינה מועסקת וחשבונות הבנק על שמה נמצאים ביתרת חוב גבוה.

3. מתגובת המשיב עולה כי ידן הבקשה להדחות, סך כל הקצבאות המשולמות למבקשת בנוסף לדמי המזונות עומדים על 8,550 ₪ בחודש.

המשיב סבור כי המבקשת לא פרשה תמונה מלאה בדבר מצבה הכלכלי הנטען ואינה עומדת בקריטריונים למתן פטור מהפקדת ערבון הקבועים בתקנות ובפסיקה.

4. ההלכה בעניין הפקדת ערבון להבטחת הוצאות המשיב בערעור מחמירה בהשוואה להלכה בכל הנוגע למתן פטור מתשלום אגרת בית משפט, לעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת פרוקצ'יה בבש"א 1528/06, ורנר נ' הכנ"ר: "בעוד בעניין האגרה, די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר כדי להצדיק פטור" .

זאת ועוד, לעניין הפקדת ערבון בערעור נקבע ברע"א 321/07,גושן נ' עו"ד אבי גיא, על-ידי כב' השופט רובינשטיין כי הערבון בערכאת הערעור הוא בגדר חובה, ומכאן יש צורך להבטיח את המשיב בגביית הוצאותיו באם ייפסק לטובתו.

לעניין סיכויי הערעור ראה, החלטת כב' השופטת חיות בבש"א 9425/07, אמנון נ' עו"ד טפר, שקבעה כי "מצבו הכלכלי של המערער אף אם קשה הוא, אינו מצדיק כשלעצמו פטור מערבון מקום שסיכויי הערעור אינם טובים".

5. יישום ההלכה על נסיבות המקרה שלפני מלמד מחד גיסא כי מצבה של המבקשת אכן אינו קל והיא תתקשה בהשגת הערובה, עם זאת ובהתחשב בסיכוי הערעור, וכן בצורך להבטיח את הוצאות המשיב, אזי האיזון הראוי הוא קבלת הבקשה באופן חלקי על ידי חיוב המבקשת בהפקדת ערבון מופחת.

6. על המבקשת להפקיד 5,000 ₪ בקופת בית המשפט, האמור יעשה תוך 30 יום מהיום.

בקשת רשות הערעור תרשם לדחיה ליום 8.4.08

ניתנה היום ב' ב אדר א, תשס"ח (8 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

_________________________

איתן אורנשטיין, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו