ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמיל יונס נגד סאריס מסעדות בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון

המבקש:
אמיל יונס

נגד

המשיבים:
1.סאריס מסעדות בע"מ
2.כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה והצפון
3.לנא מטר

פסק דין

בהתאם להחלטה מיום ,12/3/2019 ולאמור בפרוטוקול הדיון מאותו יום, ומאחר ובוצע כל הנדרש בפרוטוקול הדיון ובהחלטה, אין מניעה ליתן פסק דין בהליך זה ללא צורך בדיון נוסף.

מדובר בהליך זה בבקשה לפירוק חברת סאריס מסעדות בע"מ ח.פ. 513824813 (להלן: " החברה"), שהוגשה ע"י המבקש שהיה עובד החברה .

לטענת המבקש חובה של החברה כלפיו לא נפרע חרף דרישות שנמסרו לחברה עובר להגשת בקשת הפירוק, בהתאם להוראות סעיף 258(1) לפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג – 1983.

בא כח החברה או נציג אחר מטעמה לא התייצב לדיון שהתקיים ביום 12/3/2019, למרות שקיבל זימון כדין , וזאת בהת אם למסמכים שהוגשו ע"י ב"כ המבקש. כמו כן לא הוגשה מטעם החברה תגובה לאחר שבוצע הנדרש בהחלטה מיום 12/3/2019.

כמו כן בתיק האלקטרוני קיימת תעודת השלמה.

מנימוקי הבקשה עולה כי החברה אכן חדלת פרעון ובשל כך אין מניעה מלתת צו פירוק לחברה על פי הגדרתה לעיל וכך אני עושה.

הכונ"ר ימונה כמפרק זמני לחברה והודעה על כך ניתנה לו בנוכחותו במעמד הדיון.

לאור עמדת ב"כ הכונ"ר, אני ממנה את עו"ד מטר לנא כבעלת תפקיד לבדיקת תביעות החוב של העובדים (להלן: " בעלת התפקיד"), בתנאים המפורטים בנוהלי ב"כ הכונ"ר, בחוק ובתקנות. מובהר כי יש להתחיל בבדיקת תביעות החוב מיד ואין צורך להמתין להגשת כלל תביעות החוב.

אני מורה לב"כ המבקש להמציא העתק החלטה זו לבעלת התפקיד. ככל שקיימת מניעה מטעם בעלת התפקיד למינוי כאמור, תוגש על כך הודעה ובקשה בתוך 21 יום ממועד ההמצאה, שאם לא כן תהיה בכך הסכמה לקבלת התפקיד ולביצועו המלא וכנדרש בחוק ובתקנות ועל ידי בית משפט זה.

אני קובעת דיון נוסף בהליך זה ליום 1/6/2020 שעה 10:00, במסגרתו יידונו הודעות שיוגשו בתיק זה וכן יישקל הצורך במתן צו חיסול לחברה. מובהר כי העדר התייצבות לדיון ע"י צד מעוניין, כמוהו כהסכמה למתן צו חיסול לחברה ללא צורך בדיון נוסף.

אני מורה לבעלי התפקיד להגיש הודעת עדכון בדבר המלצות לעניין המשך הטיפול בהליך, עד 15 יום לפני המועד לדיון, ובמסגרתה ידווחו גם, מה נעשה, אם נעשה, לאיתור וכינוס נכסי החברה.

ככל שניתן יהיה לתת צו חיסול לחברה קודם למועד הדיון, יודיעו על כך הצדדים.

אני קובעת לתזכורת עיון ליום 2/2/2020.

ניתן היום, ב' סיוון תשע"ט, 05 יוני 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמיל יונס
נתבע: סאריס מסעדות בע"מ
שופט :
עורכי דין: