ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון,תחזוקה וניקיון בע"מ נגד FESSAHA TEFERI :

01 יוני 2019
לפני: כבוד השופטת שרון אלקיים

המבקשת/הנתבעת:
קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון,תחזוקה וניקיון בע"מ

-
המשיב/התובע:
FESSAHA TEFERI

החלטה

1. לפני בקשת הנתבעת לעיכוב פסק הדין ולחלופין להפקדת ערובה או את הסכום שנפסק בקופת בית הדין.

2. בפסק הדין מיום 10.3.19 התקבלה בחלקה תביעתו של המשיב, והמבקשת חויבה לשם זכויות סוציאליות בגין תקופת עבודתו וסיומה בסך 62,862 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 ₪ (להלן- פסק הדין).

3. ביום 11.4.19 הגישה המבקשת ערעור. ביום 18.4.19 ניתנה החלטת בית הדין הארצי לפיה הערעור הוגש באיחור של יום אחד וכי על המבקשת להגיש התייחסות למועד הגשת הערעור. המבקשת הגישה את עמדתה ובשלב זה טרם ניתנה החלטה שהערעור התקבל לרישום במועד..

4. מסגרת נורמטיבית
נקודת המוצא בדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין היא כי הגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין מאחר שהכלל הוא כי הזוכה זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מידי. לפיכך סטייה מנקודת מוצא זו מוצדקת רק אם עומד המבקש בשני תנאים: האחד - סיכויי הערעור להתקבל טובים, והשני - הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע (ע"א 8374/13 איי.פי.סי. טכנולוגיות ייבוא ושיווק בע"מ נ. ג'או ויז'ן אינק, מיום 10.3.14). בין שני התנאים מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", באופן שככל שסיכויי הערעור טובים יותר כך ניתן להקל בדרישה לנטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, ולהיפך (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ. קורנוקופיה אקוויטיז בע"מ, מיום 10.3.14).

5. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה בחלקה.

אשר לסיכויי הערעור - לא שוכנעתי כי הם גבוהים באופן המצדיק עיכוב ביצוע. על פני הדברים, במסגרת פסק הדין פורטו בהרחבה הטעמים לתוצאות פסק הדין והקביעות העובדתיות של בית הדין, ניתנו על סמך התרשמות המותב מהראיות והעדויות שהוצגו בפניו. אוסיף כי בהתאם להלכה הפסוקה, בקביעות מעין אלו ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב.
גם טענת המבקשת כי בית הדין חרג מסמכותו משבחר להשתמש בבדיקות תקופתיות שערכה הנתבעת 2 (אגד) לגבי עובדי המבקשת המוצבים באתריה, למרות שהנתבעת 2 נמחקה מהתביעה, אינה מצדיקה בפני עצמה את עיכוב ביצועו של פסק הדין.

אשר למאזן הנוחות - לא ניתן להתעלם מכך שהשבת הכספים למבקשת, אם תזכה בערעורה, תהיה קשה לביצוע. עם זאת, יש ליתן את הדעת לכך שפסק הדין עוסק בזכויות סוציאליות מכוח משפט העבודה, אשר נקבע כי המשיב היה זכאי להן זה מכבר. בקשר לכך נפסק כי עצם העובדה שהזוכה בדין הינו נתין זר איננה לכשעצמה מצדיקה את עיכוב ביצוע פסק הדין וכל מקרה יש לבחון לגופו, תוך מתן ביטוי בין היתר לעובדה שמדובר בזכויות מכוח חוקי המגן (ע"ע (ארצי) 6204-07-11 אודר הנדסה ובניין בע"מ - סטנילה צ'יפריאן אאורל, מיום 26.12.11).

במקרה דנן, שוכנעתי כי האיזון הראוי בין זכויות הצדדים מצדיק לקבל את בקשתה החלופית של המבקשת ולהורות למבקשת להפקיד בקופת בית הדין את הסכום שנפסק בסך 72,382 ₪ , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לפסק הדין (להלן- הסכום המעוכב).
יובהר שמאחר שבשלב זה תלויה ועומדת בבית הדין הארצי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור, אני סבורה כי יש לעכב את פסק הדין רק עד למתן החלטת בית הדין הארצי בבקשה לעיכוב ביצוע שתגיש המבקשת לבית הדין הארצי, וזאת ככל שבית הדין הארצי ייעתר לבקשתה להארכת המועד להגשת הערעור.

6. סוף דבר
הבקשה מתקבלת בחלקה.
המבקשת תפקיד בקופת בית הדין את הסכום המעוכב עד ליום 10.6.19. לא יופקד הסכום כנדרש- לא יהא תוקף לעיכוב הביצוע.
המבקשת תודיע לבית הדין על ביצוע ההפקדה עד למועד האמור.

ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ט, (01 יוני 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.