ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.נ. נגד שלמה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
ש.נ.

נגד

נתבעת
שלמה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, במסגרת תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, בגין תאונה בה נפגע התובע לטענתו ביום 29.7.17. הנתבעת מתנגדת לבקשה.

לאחר שנתתי דעתי לחומר הרפואי שהוצג ולטיעוני הצדדים, אני סבורה כי הבקשה למינוי מומחה גבולית ביותר, זאת בשים לב לכך שבחומר הרפואי צוין כי הממצא של פגם בזיז קוצני הודגם עוד בבדיקה בשנת 2014. עם זאת, לאור הגישה הליבר לית הנוהגת בכגון דא, לא מצאתי לחסום דרכו של התובע להוכחת הנזק הנטען על ידו, ואולם יש לחייבו להשתתף בעלות שכרו של המומחה.

אני מורה על מינויו של ד"ר יורם אנקשטיין מבית חולים אסף הרופא, כמומחה מטעם בית המשפט, בתחום האורתופדיה.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך תוך 10 ימים לבית המשפט, אחרת יחשב כמי שהסכים למינוי.
ככל שקיימת התנגדות מטעם הצדדים למינוי המומחה, בכלל זה בשל קשריו עם מי מהצדדים, ימסרו הודעתם על כך תוך 10 ימים. העדר הודעה כאמור כמוה כהסכמה למינויו של המומחה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ש.נ. ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 29.7.17, ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובע לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 10 ימים את כל המסמכים הרפואיים ( המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע/ת.

המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

שכר טרחת המומחה יעמוד על הסך של 4,500 ש"ח, בתוספת מע"מ, וישולם לו ישירות, תוך 21 יום מהיום. אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט מייד עם ביצוע התשלום. בשכר טרחת המומחה יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים.
המומחה לא יחל בעבודתו מבלי שישולם לו שכרו במלואו.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין עד יום 18.7.19.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת. המומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 23.9.19.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 27.10.19.

בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובע, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

כמו כן יצורפו לתחשיבים כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ועבור 6 חודשים לאחר מועד התאונה לרבות לתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות וחשבוניות להוכחת הוצאות שהוצאו בקשר לאירוע, נתוני המל"ל כולל פירוט התגמולים ששולמו עקב האירוע וכן שיערוך סכומים אלה למועד הכנת התחשיב וכיו"ב). הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.
תחשיב שלא יוגש בהתאם להוראות האמורות ייחשב כלא הוגש.

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים.

מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק ההחלטה לבעלי הדין ולמומחה.

בשלב זה נקבעת ישיבת קדם משפט ליום 19.11.19 בשעה 09:30.

תז"פ ליום 19.7.19.

ניתנה היום, י"ד אייר תשע"ט, 19 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.נ.
נתבע: שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: