ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהושע מוריה נגד הועד המקומי של היישוב כוכב יעקב :

בפני כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובע
יהושע מוריה

נגד

נתבעים
1.הועד המקומי של היישוב כוכב יעקב
3.אליהו בן חמו
4.אילן מלאכי
5.דוד אזולאי
6.אייל ראובן
8.אליעזר הייכמן
9.יוסף בן דוד
10.עמיחי חן
11.ליאו צ'אמה
12.טירי קיבש
15.רוני חורי
16.אליהו אילוז
18.אייל פרץ
19.חנני אלקסלסי
20.יחזקאל שמיר
21.עמיחי כהן
22.אליעזר היימן

פסק דין

א. רקע עובדתי ודיוני תמציתי
התובע מפעיל מזה שנים ארוכות מכבסה בשטח היישוב כוכב יעקב. נתבע 1 הוא הוועד המקומי של היישוב, נתבע 3 שימש בחלק מן המועדים הרלוונטיים רכז הביטחון השוטף ביישוב, והנתבעים האחרים הם בעלי תפקידים נוספים בוועד הישוב, בוועד האגודה השיתופית הקשורה ביישוב, ובוועדת הביטחון של היישוב.
במסגרת התובענה, שהוגשה במקורה על סך של 500,000 ₪, טען התובע כי בשלוש הזדמנויות שונות פעלו הנתבעים או מי מהם שלא כדין ובניגוד להוראות גורמי הביטחון המוסמכים מטעם צה"ל, וגרמו לו נזקים כלכליים:
כך, ביום 30.6.14, בעקבות הפיגוע שבו נחטפו ונרצחו הנערים איל יפרח, נפתלי פרנקל וגלעד שעאר הי"ד, מנעו מי מן הנתבעים מעובדיו של התובע להיכנס למכבסה במשך כחמישה ימים;
ביום 23.7.17, בעקבות רצח בני משפחת סלומון הי"ד ביישוב נוה צוף, מנעו הנתבעים או מי מהם מעובדי התובע להיכנס למכבסה עד שעות הצהריים, חרף העובדה שמדובר היה בערב ראש חודש אב שהוא יום עבודה עמוס במיוחד;
וביום 27.8.17 הובלו שלושה מעובדי התובע במהלך עבודתם אל מחוץ ליישוב, ללא כל הצדקה או סמכות.
הנתבעים מצדם, העלו טענות שונות, ועיקרן הן כי הפעולות שעליהם מלין התובע נעשו ברשות ובסמכות, על פי הוראות גורמי הביטחון וכדי להבטיח את שלום תושבי היישוב.
במסגרת קדם המשפט מיום 14.10.18 הוסכם כי אין מחלוקת שהוראות צבא הגנה לישראל מחייבות את הנתבעים, וכן אין מחלוקת שנתבע 1 אינו מוסמך למנוע כניסה של עובדים תושבי הא זור ליישוב אם יש בידם את האישורים הנדרשים. המחלוקות היו בשאלה האם התנהלות הנתבעים או מי מהם בשלושת האירועים הנזכרים הייתה כדין ובהתאם להוראות צה"ל, וכן בשאלת גובה הנזק שנגרם לתובע (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 10-8 ועמוד 5 שורות 31-27).
הצדדים הגישו ראיות מפורטות מטעמם, ובקדם המשפט מיום 10.2.19 הגיעו להסכמה. להסכמה זו, כנוסחה בעמוד 7 לפרוטוקול שורה 13 עד עמוד 8 שורה 18, שהוא המחייב, ניתן בזה תוקף של פסק דין כחלק בלתי נפרד מפסק הדין שכאן.
על פי עיקרי ההסכמה, הובהר כי על הנתבעים לפעול בהתאם להוראות גורמי הביטחון המוסמכים לעניין כניסת תושבי האזור שאינם תושבי ישראל לשטח המכבסה והיישוב (תוך הבהרה שאין בכך כדי למנוע פעולה לפי שיקול דעת הנתבעים וסמכותם במצב של אירוע לא צפוי העלול לסכן את שלום תושבי היישוב וביטחונם). עוד הוסכם כי התובענה נגד כלל הנתבעים למעט נתבע 1 תידחה ללא צו להוצאות. אשר לתובענה נגד נתבע 1 הרי שהוסכם כי היא תועמד על סך של 90,000 ₪, ופסק הדין בה יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. הצדדים הסכימו כי הנתבעים יגישו תצהיר נוס ף מטעמם, ולאחר מכן יוגשו סיכומי טענות כתובים, הכל כמפורט שם.
התצהיר וסיכומי הטענות הוגשו. הגיעה אפוא העת להכריע בתובענה.
ב. הכרעה
בהתאם להסכמה, התובענה נגד כלל הנתבעים למעט נתבע 1 נדחית בזה ללא צו להוצאות.
לעניין התובענה נגד נתבע 1, הרי שנוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מהתרשמותי מעדויות המעורבים, מן הראיות והתצהירים שהוגשו, ומטענות באי הכוח בסיכומים שהיו מפורטים וממצים, אני מורה כי למיצוי הטענות ההדדיות ישלם נתבע 1 לתובע סך של 26,000 ₪.
בקביעת גובה הסכום התחשבתי, בין היתר, בטענות ההדדיות ובראיות שהוצגו בשאלה האם התנהלות נתבע 1 ומי מטעמו בשלושת האירועים מושא התובענה הייתה כדין; וכן בטענות ההדדיות ובשאלות בנוגע לגובה הנזק שנגרם לתובע, לרבות נוכח העולה מראיותיו שלו.
הסכום הנזכר ישולם בתוך 90 ימים מהיום, ואם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.
בשים לב לאופן ולשלב שבו הסתיים ההליך, לפער בין סכום התביעה לסכום שנפסק, ולאמור בהחלטה בסעד הזמני מיום 10.9.17, יישא כל צד בהוצאותיו.
אגרה תושב לתובע באמצעות בא כוחו ובהתאם להוראות הדין.
בשולי הדברים אציין כי ככל שיחסיהם המסחריים של הצדדים יימשכו, יש לקוות שהם יגיעו להבנות קונקרטיות שלכל הפחות תסדרנה את דרך התקשורת ההדדית במצבים כגון אלה שאליהם מתייחסת התובענה, ואולי אף יצליחו לגבש פתרונות מתוך רגישות הדדית למכלול השיקולים הצריכים לעניין ואיזון ביניהם .
ניתן היום, י"ד אייר תשע"ט, 19 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהושע מוריה
נתבע: הועד המקומי של היישוב כוכב יעקב
שופט :
עורכי דין: