ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.צ. נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
א.צ.

נגד

נתבעת
שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

לפני תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ("חוק הפלתד"), בגין תאונת דרכים בה נפגע התובע לטענתו ביום 23.1.12.

התובע עתר למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. הנתבעת מתנגדת לבקשה .

על פי הפסיקה, על בית המשפט לבחון אם קיימת ראשית ראיה לקיומה של נכות עקב התאונה, תוך נטייה להקל על התובע; יחד עם זאת, נקבע כי על בית המשפט לדחות בקשה מקום בו אין לה יסוד לאור החומר הרפואי המוצג לבית המשפט.

המסמכים אותם צירף התובע כתמיכה בטענותי ו להותרת נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה הינם:
תעודת חדר מיון בי"ח השרון מיום התאונה ;
אישור מחלה מיום 26.1.12;
הפניה מיום 31.1.12 מרופא אורתופד למכון פיזיותרפיה;
הפניה מיום 13.6.18 לבדיקת CT לעמ"ש צווארי ולבדיקת EMG לגפיים עליונות.
תוצאות בדיקת CT עמ"ש צווארי מיום 18.6.18.

עיון בכתב התביעה, בבקשה למינוי מומחה ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מעלה כי ספק אם אלו מלמדים על קיומה של נכות בתחום האורתופדיה בגין התאונה , לאור העובדה כי התיעוד הרפואי לאחר התאונה דל, ובפרט בשים לב לכך שקיים פער זמנים ניכר בין התיעוד הרפואי האחרון מהתקופה שלאחר התאונה ובין תוצאות בדיקת ה- CT שנערכה של כ- 6.5 שנים מאוחר יותר, כך שלא מתקיים רצף טיפולי משך תקופה ממושכת ביותר. מלבד ההפניה לבדיקת CT ותוצאותיה אשר נערכו, כאמור, בחלוף כשש וחצי שנים ממועד התאונה, לא הוגש ביחס לתקופה זו כל מסמך רפואי אחר.

יחד עם זאת, נוכח קיומם של ממצאים בבדיקת ה- CT מיום 18.6.18, והואיל ואי מינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה יחסום את דרכו של התובע להוכחת טענותיו שברפואה, שכן הדרך היחידה העומדת בפניו לעשות כן היא באמצעות מינוי מומחה מטעם בית המשפט, אני מוצאת לנכון להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. לשם האיזון, ועל רקע הספק העולה מהמסמכים, בשלב זה יישאו הצדדים בחלקים שווים בשכרו של המומחה, זאת כמימון ביניים.

אני מורה אפוא על מינויו של ד"ר ישראל קליר (מרחוב ריינס 18 בתל אביב), כמומחה מטעם בית משפט, בתחום האורתופדיה.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך תוך 10 ימים לבית המשפט , אחרת יחשב כמי שהסכים למינוי.
ככל שקיימת התנגדות מטעם הצדדים למינוי המומחה, בכלל זה בשל קשריו עם מי מהצדדים, ימסרו הודעתם על כך תוך 10 ימים. העדר הודעה כאמור כמוה כהסכמה למינויו של המומחה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע א.צ. ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 23.1.12, ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובע לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 10 ימים את כל המסמכים הרפואיים (המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע/ת.

המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך של 4,500 ₪, בתוספת מע"מ. כאמור לעיל, הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים. הצדדים ישלמו למומחה את שכרו ישירות, תוך 30 יום מהיום. אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט מייד עם ביצוע התשלום. המומחה לא יחל בעבודתו בטרם ישולם שכרו.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל הניתן עד יום 28.6.19.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת. המומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

לאחר קבלת חו"ד המומחה, הצדדים יגישו תחשיבי נזק מטעמם באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 18.7.19.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 22.9.19.

בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובע, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

כמו כן יצורפו לתחשיבים כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ועבור 6 חודשים לאחר מועד התאונה לרבות לתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות וחשבוניות להוכחת הוצאות שהוצאו בקשר לאירוע, נתוני המל"ל כולל פירוט התגמולים ששולמו עקב האירוע וכן שיערוך סכומים אלה למועד הכנת התחשיב וכיו"ב). הנתבעות יגישו, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים.

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 11.11.19 בשעה 10:00.

מזכירות ביהמ"ש תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה, ותקבע תז"פ ליום 29.6.19.

ניתנה היום, כ"א ניסן תשע"ט, 26 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.צ.
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: