ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ת.ר. נגד אלפר רוסנו :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובעים

  1. ת.ר.
  2. ב.ש.ר.

נגד

נתבעים

  1. אלפר רוסנו
  2. שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

נקבע לקדם משפט בפניי ביום 24.11.19 בשעה 09:00.

לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש בנוגע לתובע 1 ובתגובה לה, ולאור התיעוד הרפואי שהוצג מצאתי כי קיימת ראשית ראיה המצדיקה מינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה בנוגע לתובע 1 .
משכך אני מורה על מינויו של פרופ' ישראל דודקביץ', מבית החולים איכילוב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה בנוגע לתובע 1 .
המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו. ככל שקיימת מניעה מצדו של המומחה נוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, ימסור על כך הודעה לבית המשפט תוך 10 ימים אחרת יחשב כמי שהסכים למינוי.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע 1 ת.ר. ויקבע ממצאים לגבי מצב ו הרפואי בעקבות התאונה מיום 15.2.18, ובמיוחד יקבע:

האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובע לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

3. על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

4. באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 10 ימים את כל המסמכים הרפואיים (המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע.

5. שכר טרחת המומחה יעמוד על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשכר טרחת המומחה תישא בשלב זה הנתבעת 2 עפ"י חשבונית שתומצא לה ישירות ע"י המומחה. שכר טרחתו של המומחה ישולם ישירות לידיו תוך 21 יום מהיום.
אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט עד ליום 19.5.19.
המומחה לא יתחיל בעבודתו, אלא לאחר ששכר טרחתו שולם לו במלואו.

6. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים ככל הניתן עד יום 30.6.19.

7. שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מקבלת חוות הדעת. תשובות המומחה בתוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

8. אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

9. תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובעים יוגש עד ליום 18.7.19;
תחשיב נזק מטעם הנתבעים יוגש עד ליום 22.9.19.

7. המזכירות תמציא העתק ההחלטה למומחה ולבאי כוח הצדדים ותקבע תז"פ ליום 1.7.19 .

ניתנה היום, כ"א ניסן תשע"ט, 26 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ת.ר.
נתבע: אלפר רוסנו
שופט :
עורכי דין: