ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קשר רנט א קאר בע"מ נגד ניסים הרוש :

לפני כבוד הרשמת הבכירה ויג'דאן חליחל

התובעת

קשר רנט א קאר בע"מ

נגד

הנתבעים

1.ניסים הרוש
2.כלל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפני תביעה בסך 27,864 ₪ שעניינה תאונת דרכים שאירעה ביום 13.3.2016 באשדוד בין שני כלי הרכב מושא התביעה (להלן: התאונה).

עיקר טענות הצדדים
לטענת התובעת, התאונה התרחשה ביום 13.3.2016 כאשר רכב הנתבעים מסוג משאית חנה לאורך הכיכר וחסם את התנועה. עת יצא רכב התובעת לעקיפה על מנת להמשיך בנסיעה לפתע נהג המשאית נסע אחורנית וכתוצאה מכך פגע ברכב התובעת בצדו הימני של הרכב.

הנתבעים מכחישים את טענות התובעת. לטענתם, האחריות המלאה והבלעדית לקרות התאונה רובצת על נהגת רכב התובעת אשר התרשל בנהיגתו.

לטענת הנתבעים, התאונה התרחשה כאשר משאית הנתבעים חנתה לצורך פריקת סחורה וכאשר הרכב בעמידה מוחלטת, וללא נהג בתא הנהג. לפתע הגיח רכב התובעת בפזיזות ובחוזר זהירות ופגע במשאית.

הנתבעים גם מכחישים את הנזקים שנגרמו לרכב התובעת.

התקיים לפניי דיון הוכחות בו העידו, נהג רכב התובעת, כמו גם, עד מטעם הנתבעים שהיה בתא המטען של המשאית בעת התרחשות התאונה.

דיון והכרעה
אין חולק כי אירעה התאונה אך יש חולק באשר לנסיבות התרחשותה.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הרכבים, מיקום הפגיעות ועיינתי בכל אשר הובא לפני, אני סבורה כי גרסת התובעת לגבי אופן קרות התאונה מסתברת והגיונית יותר מגרסת הנתבעים בנסיבות, ואנמק.

עדות ו של נהג רכב התובעת לפניי הייתה עקבית ומהימנה כשהיא בפני עצמה ולא נסדקה בחקירתו הנגדית. לפי עדותו התאונה התרחשה כדלקמן:
"זה היה בשעות הבוקר המוקדמות בכיכר השבטים כדי לקנות לחמניות . הייתי במאפיה ופרקתי והנהג השני פרק סחורה בתוך הכיכר ואני המשכתי לנסוע , והוא נסע רברס . הוא פרק סחורה בכיכר. התאונה קרתה בתוך הכיכר. במקום התאונה הייתי לבד והם שניים נהג ופורק." בהמשך, הדגים את קרות התאונה והסביר כי: "אני יצאתי ברברס מהחניה והוא נכנס בי. סובבתי את הרכב לכיוון הנסיעה ובכיכר הנהג עמד בניגוד לשלט שאוסר על חניה במקום והוא נסע ברברס והוא נכנס בי תוך כדי נסיעה של רכבי. הפגיעה היתה בכל הדופן הימני לאורך כל הרכב מהכנף הקדמי עד הסוף ואני הייתי בנסיעה" (עמ' 5 שורות 22-29 לפרוטוקול). בהמשך, העד הסביר כי התאונה התרחשה, כ10 מטר אחרי שיישר את הרכב ברברס. בחקירתו הנגדית חזר על גרסתו הנ"ל והסביר כי הפגיעה של הרכב הייתה בצד תוך כדי נסיעתו "מהכנף הימנית הלכה המראה ,הדלת הימינית האחורית הימנית והכנף האחורי ימני".

כמו כן, הוא העיד כי הוא לא עצר בזמן המכה "אני הצלתי את עצמי, ברחתי 2 מטר אחרי שהוא עצר". העד הבהיר כי הוא היה בנסיעה, המשאית עמדה בצד והוא עקף אותה. לשאלה אם הוא ראה את המשאית נוסעת לאחור הסביר מדוע לא יכל לראות: "לא. כי כאשר הדופן הימנית בדיוק חציתי את הרכב הוא רק התחיל לנסוע. לא ראיתי את המשאית נוסעת לאחור כי הוא עמד. לי היתה זכות קדימה כי אני נוסע בכיכר. מדובר בכיכר מאוד צרה." (עמ' 6 שורות 7-10 לפרוטוקול). בנוסף , העד שלל את הגרסה כי התאונה התרחשה בזמן שהמשאית עמדה ואף העיד כי הנהג של המשאית ירד מתא והתנצל בפניו. עוד הוסיף, כי המשאית לא יכלה להחנות בצורה אופקית ובמקום שאסור לחניה, בשל היותה משאית ובכך ח סמה את התנועה והוא נאלץ לעלות על המדרכה כדי לעבור (עמ' 6 שורות 16-18 לפרוטוקול).

עדותו זו של נהג התובעת עולה בקנה אחד עם טופס ההודעה על תאונה שמסר לתובעת (צורף לכתב התביעה), שם כתב כי התאונה התרחשה "משאית חנתה לאורך הכיכר וחסמה את התנועה וכשבאתי לעקוף אותה נהג המשאית נסע לאחור ופגע ברכב שלי בכל צידו הימני. בתיאור הנזקים צוין: כנף קידמית ימנית מעוכה זכוכית משקוף מנופצת שיפשופי ם בדלתות ימניות משקוף קידמי ימני מעוכים מכסה מנוע מגן קדמי ימני משופשף מראה ימנית שבורה וחסרה פנס קידמי ימני שבור".

לעומת עד ות זה אשר הותיר עלי רוש ם אמין נוכח הגרסה העקבית שמסר, עד הנתבעים העיד בעדות שיש בה סתירות ועל כן, אני מעדיפה את גרסת התובעת, זאת מהטעמים הבאים-
ראשית, בעדותו הראשית, העיד כי התאונה התרחשה כאשר המשאית הייתה בעמידה ולא בנסיעה, כאשר הנהג היה בתוך הקונדיטוריה והוא עלה לארגז המשאית להכין את הסחורה, פתאום "בום" וראה רכב שחור פגע במשאית. כאשר נשאל אם המשאית חנתה במקום חניה מוסדר ביחס לכיכר, העיד שהמשאית בלטה קצת החוצה : "אולי קצת בלטנו החוצה ונסעו כמה רכבים. מכוניות היו עוברות בכיף" (עמ' 8 שורות 1-6 לפרוטוקול). בהמשך, ו בניגוד לגרסה הנ"ל לפיה המשאית בלטה החוצה קצת הוא העיד, כי המשאית החנתה בצורה אנכית ועמדה על כמה חניות בצמוד למדרכה וכל הנתיב היה פתוח, אני מצטטת מעדותו: "המשאית היא 9 מטר, ואי אפשר היה להחנות את המשאית באלכסון, נכנסנו לחניה ותפסתי 3-4 חניות . החניה היא אנכית. רצינו לספק סחורה ללחם משנה. החניתי בצורה שאפשר לפתוח את הדלת ולהוריד את הסחורה ישר לחנות". בהמשך כאשר נשאל אם חזית המשאית הייתה עם כיוון התנועה העיד כי: "המשאית עמדה על כמה חניות בצמוד למדרכה". (עמ' 8 שורה 22 לפרוטוקול). שנית, גרסת עד הנתבעים הנ"ל, אינה עולה בקנה אחד עם הגרסה שנמסרה על ידי נתבע 1 לחברה המבטחת (צורפה לכתב ההגנה עם שרטוט של התאונה) לפיה, המשאית כלל לא הייתה צמודה למדרכה, כפי שהעיד העד מטעמה. שלישית, בטופס ההודעה על תאונה צוין עוד, כי יש עדים, אך עדים אלה לא זומנו ולא הובאו מטעם הנתבעים כדי לתמוך בגרסתה. למעט העד שהתייצב לדיון, לא הובאו עדים נוספים. רביעית, מוקדי הנזק ברכב התובעת מתיישבים עם גרסת נהג התובעת, בכך שמדובר בנזק בצדו הימני של רכב התובעת – כנף קדמית ימנית מעוכה ושפשוף בצד ימין ואין מדובר בנזק שהוא בחזית של הרכב שיכול היה להיגרם מפגיעת רכב התובעת במשאית בעמידה כפי שטענו הנתבע ים.

בנסיבות אלו, אני קובעת כי התאונה אירעה כפי שנטען בכתב התביעה, בזמן שהמשאית חזרה אחורנית ופגעה ברכב התובעת ועל כן האחריות רובצת על נהג הנתבעים.

משקבעתי כי האחריות לתאונה מוטלת על נהג הנתבעים הרי שעתה יש לבחון את הנזקים הנטענים על ידי התובעת - התובעת תמכה את נזקיה בחוות דעת שמאית המעידה על שומת הנזק, בחשבון שכר טרחתו של השמאי. משכך, התובעת הרימה את הנטל להוכחת הנזקים האמורים שנגרמו לה בעקבות התאונה שבענייננו.

סיכום
לאור כל האמור לעיל, הנתבעים באמצעות נתבעת 2 ישלמו לתובעת סך של 27,864 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, שכר העדים כפי שנפסק, אגרת בית משפט מלאה, ושכ"ט עו"ד בסך 4,600 ₪. סכומים הכוללים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ג' ניסן תשע"ט, 08 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קשר רנט א קאר בע"מ
נתבע: ניסים הרוש
שופט :
עורכי דין: