ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו אואקנין נגד אלבר ציי רכב בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר בנימין בן סימון

תובע

אליהו אואקנין

נגד

נתבעת

אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ

פסק דין

א. רקע

 1. בפני תביעה כספית שהגיש אליהו אואקנין (להלן: "אליהו") כנגד חברת אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ (להלן: "אלבר"). אליהו תובע את אלבר בטענה שאלבר התנערה ממתן אחריות שמגיעה לו כמתחייב, על הרכב מסוג פיאט דובלו מודל 2012 (להלן: "הרכב") שרכש ממנה. סכום התביעה המבוקש הינו 20,000 ₪.
 2. אלבר הינה חברה פרטית רשומה כדין בישראל והעוסקת בין היתר במכירת רכבים משומשים.
 3. ביום 1.6.17 נחתם הסכם לפיו אליהו רוכש את הרכב מאלבר (להלן: "ההסכם" או "הסכם הרכישה"). בהסכם הרכישה, נכתב, כי תינתן אחריות לרכב למשך שנה, או עד שהרכב יעבור 10,000 קילומטרים ממועד הרכישה. המוקדם מבין השניים יוביל לסיום האחריות.
 4. בטופס גילוי נאות שצורף להסכם הרכישה, נכתב כי מספר הקילומטרים שעבר הרכב מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי הינו 100,888 קילומטרים. אליהו חתם על טופס הגילוי הנאות.
 5. ביום 12.3.18 התקלקל מנוע הרכב, כאשר מד אוץ הרכב הראה: 116,800 קילומטרים. אליהו פנה אל אלבר בבקשה לממש את אחריות הרכב. אלא, שאז דחתה אלבר את אליהו מן הסיבה שהרכב נסע למעלה מ-10,000 ק"מ ועל כן האחריות אינה בתוקף.

ב. טענות הצדדים

 1. לטענתו של אליהו, לא ניתן להסיר את האחריות בשל קריאת מד אוץ. לדידו, הרכב נרכש כאשר מד אוץ הציג 107,150 קילומטרים.
 2. בהמשך התברר לאליהו, כי רישומי מד אוץ שעבר הרכב אינם הגיוניים תוך שהוא מפרט את התאריכים ורישומי מד אוץ הבאים:
 3. ביום 23.3.17 מד אוץ הרכב הראה 100,905 ק"מ ובתמיכה לכך צירף אישור בדיקת רכב בקומפיוטסט מיום 23.2.17;
 4. ביום 13.2.18 מד אוץ הרכב הראה 114,558 ק"מ ובתמיכה לכך צירף בדיקת מכון רישוי מאותו היום;
 5. ביום 23.7.17 מד אוץ הרכב הראה 100,905 ק"מ ובתמיכה לכך צירף צילום מסך;
 6. ביום 25.7.17 מד אוץ הרכב הראה 108,888 ק"מ, ובתמיכה לכך צירף אישור ממוסך דן;
 7. לטענתה של אלבר, אליהו מטעה את בית המשפט בטענות לא מבוססת ומכפיש את שמה. לשיטת אלבר, הרכב נמכר עם מד אוץ בסך של 100,888 קילומטרים בדיוק כפי שנכתב בטופס הגילוי נאות שצורף להסכם הרכישה.
 8. עוד טוענת אלבר בכתב הגנתה, כי התאריכים ורישומי מד אוץ הרכב שאליהו הציג בכתב תביעתו הינם כוזבים. אחריות הרכב פגה, שכן הרכב נסע מעל ל-10,000 ק"מ ביום שמנוע הרכב התקלקל.

ג. השאלות שבמחלוקת

 1. מה הראה מד אוץ הרכב במעמד המכירה;
 2. האם האחריות על הרכב הסתיימה;
 3. האם אליהו זכאי לפיצוי;

ד. מה הראה מד אוץ הרכב במעמד המכירה

 1. אין חולק, כי במעמד הרכישה של הרכב אליהו חתם על טופס גילוי הנאות, אשר צורף להסכם הרכישה.
 2. החוק המתאים לעניינו הוא חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק מכירת רכב משומש").
 3. בעניין גילוי נאות בסעיף 4(א) לחוק מכירת רכב משומש נאמר, כי לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה – החוזה);
(2) העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – טופס גילוי);
(3)רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי.
(ב) עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:
...
(5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;

4. במסגרת הראיות בתיק הוצג טופס גילוי נאות ועל כן אני יוצא מתוך הנחה, כי בין הצדדים נחתם חוזה ונמסר טופס גילוי נאות כמתחייב בחוק.
5. בכתב תביעתו ובדיון שלפניי טען אליהו, כי מד אוץ הרכב הראה 107,150 קילומטרים. אלא שטענתו זו נטענה בעלמא וללא כל תימוכין. לעומת זאת, לזכותה של אלבר בטופס גילוי הנאות ייאמר, כי מד אוץ הרכב עומד על 100,888.
6. אלבר אף צירפה לכתב הגנתה גיליון היסטוריה לרכב מטעם המוסך. בין היתר , בהיסטוריית הרכב שהומצאה בפניי, הוכח כי יום לפני העברת הרכב לאליהו נרשם מד אוץ הרכב 100,918 ק"מ במוסך.
7. כך השיב נציג אלבר בדיון שבפניי:
"ש. מתי הייתה הקנייה?
ת. 1.6.17
ש. 29.5.17 יום לאחר מכן זה 100,918.
ת. 30 קילומטר. "

8. עוד הוכח על ידי אלבר, כי ביום 7.6.17, בעת ביקור הרכב במוסך הראה מד אוץ הרכב 101,243 ק"מ. אזכיר, כי ביום 7.6.17 הרכב היה בשימושו של אליהו במשך שבוע ימים, והוא זה שהביא את הרכב למוסך.
9. כך השיב נציג אלבר לשאלת בית המשפט בדיון:
"ש. 7.6.17 מד האוץ 101,243. זה אותו מוסך?
ת. זה אותו מוסך שהוא נכנס כבר שהרכב בבעלותו. 325 קילומטר זה מה שהתובע נסע שבוע ברכב. בית המשפט יכול גם לראות שאם נניח המוסך היה כותב 000 מספר עגול, אז הייתי חושב שהמוסך חיפף אבל בית המשפט רואה שהוא כותב 100,888 דברים תואמים..."
10. אליהו לא הצליח לסתור טענה זו בדיון שנערך בפניי והשיב כך לדבריו של נציג אלבר:
"התובע: המסמך שמראה שאני חודש וחצי אחרי שנכנסתי למוסך מופיע לי 108 אלף, ז"א שבחודש וחצי של איזה פער של קילומטראז' יש. אני אומר שאי אפשר להסתמך על הקילומטראג', בגלל שיש כ"כ הרבה ספקות לעניין הקילומטראג'... לא ניתן להסתמך"
11. איני מסכים עם אליהו עת הטיל ספק באמינות מד אוץ הרכב . זאת שכן, אלבר הציגה רישומים אמינים לכך שביום 7.6.17 מד אוץ הרכב הראה 101,243 ק"מ . הדברים מתיישבים עם ההיגיון, מקום ש הרכב נמכר עם מד אוץ בקירוב רב לזה שצוין בטופס הגילוי הנאות.
12. על כן, לא נותר לי אלא להסכים עם טענת אלבר, כי במועד מכירת הרכב, מד אוץ הרכב היה על סך של 100,918 קילומטרים.
ה. האם האחריות על הרכב הסתיימה

 1. אין חולק כי ביום בו התקלקל מנוע הרכב, מד אוץ הרכב הראה 116,800 קילומטרים.
 2. בסעיף 24 לטופס גילוי הנאות שצורף להסכם הרכישה, צוין:

"חודשי אחריות שנה, ק"מ אחריות 10,000 (הקודם מבינהם עפ"י כתב האחריות)."
3. בדיון שנערך בפניי, אליהו טען כי הובטחה לו אחריות לשנה. כך השיב לשאלת בית המשפט:
"ש. אתה ראית שהוטו הזה ביצע בדיקה?
ת. לא
ש. למה לא ביקשת בדיקה?
ת. הבטיחו לי שהאוטו באחריות לשנה.
ש. איפה כתוב?
ת. בגילוי נאות.
ש. אתה חתמת על זה?
ת. כן
ש. תציג
ת. מציג.
ש. אתה חתום פה?
ת. כן.
ש. חתמת על 10 אלף קילומטר. "

4. במועד מכירת הרכב והעברתו לאליהו עמד מד אוץ הרכב על 100,918 ק"מ. חישוב אריתמטי פשוט, היינו חיסור מד אוץ הרכב, ביום בו התקלקל מנוע הרכב ליום מכירת הרכב, ניתן ללמוד כי אליהו נסע 15,882 קילומטרים.
5. על כן, מקובלת עליי עמדת אלבר לפיה אחריות הרכב הסתיימה קודם ליום בו מנוע הרכב התקלקל.
ו. האם אליהו זכאי לפיצוי

 1. לטענתו של אליהו נגרם לו נזק רב, ואף היה צריך לשכור רכב חלופי בזמן שהרכב היה מצוי בתיקון המנוע על חשבונו.
 2. אליהו רכש מאלבר רכב משומש, אך גרסתה של אלבר נמצאה אמינה. לעומת זאת, גרסתו של אליהו לא נתמכה בראיות רלוונטיות .
 3. אלבר עמדה בהתחייבותה למתן אחריות ומשהתקיימו התנאים לסיומה, הסתיימה כמתחייב על ידה.
 4. על כן לא מצאתי כי אליהו זכאי לפיצוי על הנזק כאמור.

לסיכום, לאחר שיקול כלל המרכיבים והמסקנות שצוינו לעיל, אני מורה על דחיית התביעה. אליהו ישלם לאלבר הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪ תוך 20 יום.

ניתן היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו אואקנין
נתבע: אלבר ציי רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: