ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסיה חדרה לפתוח חוף הים בע"מ נגד דאנה חיים :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת / נתבעת

אסיה חדרה לפתוח חוף הים בע"מ – ח"פ 514585900

נגד

משיב / תובע
דאנה חיים

החלטה

ביום 9/10/2018 ניתנה החלטה ע"י כבוד השופט יעקב גולדברג, על גבי כתב תביעה מתוקן שהוגש ע"י התובע כתב תביעה מתוקן ובו הצדדים שבכותרת.

ביום 11/12/2018 באין כתב הגנה במועד ובכלל, ניתן על ידי פסק דין לבקשת התובע אליה צורפו סימוכין בדמות אישור מסירה של דואר ישראל המעיד על מסירה לידי מיופה כוח של הנמען הרשום (הנתבעת הנ"ל).

לבקשה צורף גם תדפיס מידע מרשם החברות ובו מענה הרשום של הנתבעת במקום בו בוצעה המסירה.

ביום 3/2/2019 הגישה הנתבעת בקשה לביטול פסה"ד.

הבקשה נסמכת בתצהירו של מר ניר שמואל, מנכ"ל המבקשת המצהיר, או ליתר דיוק, מבהיר בסעיף 3 לתצהירו, כי מבדיקה שנערכה עולה כי כתב התביעה מעולם לא הומצא לידי מי מעובדי החברה.
לראשונה כך מצהיר הוא, נודע אודות ההליך ביום 9/1/2019, עת נמסר פסק הדין נשוא בקשתו.
התצהיר בסעיף 5 עוסק בכתב התביעה מיום 6/4/2017 ומתעלם מכתב התביעה המתוקן הנזכר ברישא.

תגובת התובע הוגשה ביום 7/2/2019, זו נסמכת בתדפיס מאתר חברת דואר ישראל המתעד את מסלול מסירת דבר הדואר מעת שהובא למשלוח ועד שמצא לדרכו לנציג המבקשת.
המסירה כך עולה כלל, לא הייתה במשרדי המבקשת אלא בסוכנות הדואר שברח' משכית בהרצליה לאחר שהושארה לנתבעת הודעה לסור וליטול את דבר הדואר.
משכך היה, כלל לא נפל רבב במסירת כתב התביעה לנתבעת ואין מקום לביטול פסה"ד מחובת הצדק.
באשר לביטול עפ"י שיקול דעת, לא נמצא בתצהיר המבקש מאומה לעניין סיכויי הגנה לו יבוטל פסה"ד, ראה סעיף 12 לתגובה.

תשובת הנתבעת לתגובת התובע הוגשה ביום 17/2/2019 וזו תוהה מדוע חטף התובע פס"ד כ"באישון לילה" ותוהה כיצד ניתן להתכחש לעובדה, כי כתב התביעה לא הומצא מעולם לידי המבקשת והחתימה על גבי אישור המסירה אינה אלא רמייה ?!

באשר לסיכויי הגנה מציינת התשובה עת שלא צוין כלל בתצהיר הבקשה, כי המדובר בסוגיה ביטוחי גרידא, ואין מקום להרחיב בה.

בחנתי את מכלול הכתבים ואקבע באופן ברור ביותר, כי לא נפל דופי במסירת כתב התביעה באמצעות חברת דואר ישראל.

יתרה מזו, הנטל לסתור את חזקת המסירה של הדואר רובץ לפתחו של הטוען אחרת מעובדות המסירה.

המסירה בוצעה כדין, כעולה מתגובת התובע, היה זה מי מטעם המבקשת שסר אל סוכנות הדואר ליטול את הכתבים, כעולה מתגובת התובע וכן עפ"י אישור המסירה ואם בפי המבקשת טענות כנגד נכונות עובדות המסירה, היה עליה לזמן את מי שמופקד על הנושא ספציפית בחברת הדואר ולהעמיד ב מבחן חקירה נגדית תצהיר או תעודת עובד ציבור, לו היו מוגשים.

באשר לביטול עפ"י שיקול דעת, גם כאן אקבע, כי אין מקום לבטל את פסה"ד שכן בתצהיר התמיכה בבקשה לביטול פסה"ד אין ולו רמז לטענות הגנה כלשהן, ולכן, איני רואה כל תכלית בביטול פסה"ד באין הגנה ולו לכאורה מפני התביעה.

האמור בתשובת המבקשת לתגובת התובע, אינו מעלה ואינו מוריד מן העובדה הפשוטה שבתצהיר הבקשה אין זכר לטענות הגנה כלשהן, שעה שבבקשה עצמה בסעיף 9 נטען, כי יש לה הגנה מצוינת כנגד התביעה אך לא מצאתי מה היא אותה הגנה ומה היא אותה מצוינת הנזכרת בבקשה.

לא נותר לי אלא לדחות את הבקשה ולהורות, כי פסק הדין מיום 11/12/2018 יוותר על כנו.

הנתבעת / המבקשת תישא בהוצאות התובע לשכ"ט עו"ד בסך 929.00 ₪ (כולל מע"מ) בגין העיסוק הנוסף שנכפה על התובע בעטיה של הנתבעת.

ניתנה היום, י"ג אדר ב' תשע"ט, 20 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסיה חדרה לפתוח חוף הים בע"מ
נתבע: דאנה חיים
שופט :
עורכי דין: