ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל סבח נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה רשם הבכיר ניר נחשון

התובע:

ישראל סבח

-נגד-

הנתבעים:

1.שומרה חב' לביטוח בע"מ
2.איתמר סבח (פורמאלי בלבד)

פסק-דין

1. התובע היה בזמנים הרלוונטיים הנהג ברכב מסוג הונדה אקורד שנת 1995 מספר רישוי 99-396-08 שבבעלותו של מר סבח איתמר כאשר בזמנים הרלוונטיים לתביעה זו היה מבוטח בביטוח צד שלישי אצל הנתבעת 1 מכוח פוליסה מס' 7427001120/14 (להלן- "הרכב המבוטח").

2. ביום 27.7.15 התרחשה תאונת דרכים בין רכב המבוטח (הנתבע 2) כשהוא נהוג על ידי התובע עצמו ובין רכב צד ג'. נסיבות התאונה לא פורטו על ידי מי מהצדדים (להלן- "תאונת הדרכים").

3. הנתבעת הינה חברת ביטוח שביטחה את רכב המבוטח בביטוח צד שלישי עובר למועד תאונת הדרכים.

4. נגד הנתבע 2 (אחיו של התובע) - הבעלים הרשום של הרכב המבוטח – ניתן פסק דין בהיעדר הגנה ביום 2.6.16 במסגרת הליך משפ טי שהתנהל בתיק תא"מ 57158-03-16 (שלום הרצליה) - אגד תעבורה בע"מ נגד איתמר סבאח - שנסוב סביב אחריותו לקרות תאונת דרכים ביום 27.7.15 וגרימת נזק לצד שלישי. במסגרת זו חוייב הנתבע 2 לשלם לצד ג' סך של 11,304 ₪. פסק הדין ניתן בהיעדר הגנה זאת חרף העברת הטיפול בתביעה המשפטית לסוכנת הביטוח מטעם הנתבעת 1.

5. רק ביום 4.8.16 נודע לתובע ואחיו על התנערות הנתבעת 1 ממתן כיסוי ביטוחי וזאת בשל התליית רישיון הנהיגה של התובע מיום 23.4.15. לטענת התובע דבר התליית הרישיון כלל לא נודע לו. התובע נאלץ להגיע להסדר פשרה עם צד שלישי במסגרתו שילם סך של 9,304 ₪.

כמו כן, התובע הסדיר באופן מיידי את עניין רישיון הנהיגה ואף ערך בירור מול משרד הרישוי ודואר ישראל בדבר מסירת ההודעה על התליית הרישיון. מבדיקתו נודע לו כי דבר הדואר שסומן כ-RR512852575G2 התקבל ביעדו (קרי במענו של התובע) ביום 2.4.15 (כ-20 ימים לפני כניסת התליית הרישיון לתוקף). מטופס ששלחה חברת הביטוח לידי התובע מופיע ים נתונים מאיגוד חברות הביטוח ממנו עלה, כי מכתב הדואר נשלח ביום 19.4.15 שעה שעל פי אישור המסירה של דואר ישראל דבר הדואר נמסר לתובע כבר ביום 2.4.15.

6. הנתבעת הכחישה בכתב ההגנה שהוגש על ידה טענות התובע. לטענתה, אכן היה קיים כיסוי ביטוחי בזמנים הרלוונטיים לתביעה וזאת מכוח פוליסת ביטוח שהוצאה לרכב כאמור לעיל. עם זאת, טענה להיעדר עמידה בתנאי הפוליסה שעה שהתובע נהג ברכב כאשר היה נתון בפסילה החל מיום 25.4.15. מכאן כי נכון למועד קרות התאונה, בתאריך 27.7.2015, התובע היה מצוי בתקופת שלילה. בנוסף טענה הנתבעת, כי אין מדובר בביטול רישיון נהיגה מטעמים טכניים, אלא, מדובר בשלילת רישיון בהתאם לשיטת הניקוד (אמצעי התיקון) שתפקידו הנו למנוע מהתובע להמשיך לנהוג ברכב בכבישי ישראל נוכח צבירת עבירות תנועה רבות בפרק זמן קצר. לטענת הנתבעת, שאלת מודעותו של התובע לשלילת רישיונו אינה מעלה ואינה מורידה זאת נוכח הוראות סעיף 16 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986. לשיטתה, אין נפקא מינה אם התובע ידע או לא ידע אודות שלילת רישיונו. בנוסף טענה הנתבעת, כי כך או כך, מועד התאונה הינו מאוחר למועד ההודעה בכ-3 חודשים ומשכך, חזקה כי התובע ידע שהוא נוהג ללא רישיון נהיגה בר תוקף במועד התאונה.

7. דיון ומסקנות:

7.1 המסגרת הנורמטיבית: לצורך שלילתו של כיסוי ביטוחי מהטעם של נהיגה ללא רישיון, לא די בכך שהמבטחת תוכיח כי רישיונו של הנהג נפסל, אלא על המבטחת הטוענת להיעדר כיסוי ביטוחי מוטל הנטל להוכיח שהנהג ידע אודות פסילת רישיונו או שהודעת הפסילה הומצאה לו כדין. לא די בכך שחברת הביטוח תציג ראיה המלמדת על קיומו של דבר דואר רשום שמוען למבוטח ובו הודעה על פסילת רישיונו, אלא עליה הנטל להוכיח שדבר הדואר אמנם דוור או שוגר בפועל, וכי נמסר למבוטח. לשם כך, על המבטחת לצרף אינדיקציה כלשהי המלמדת על הגעת דבר הדואר המעדכן על פסילת הרישיון – לידי המבוטח. הדרך המקובלת והרווחת לעשות כן היא לצרף את אישור דואר ישראל בדבר הגעת פריט הדואר הרשום ליעדו. (ר' חניפס נ' "סהר" חברה לביטוח בע"מ, מג(4) 177 (1989); רע"א 143/98 דיב נ' הסנה - חברה ישראלית לביטוח בע"מ, נג(1) 450 (1999)). פסקי הדין שהתייחסו לסוגיית השלכותיה של פסילת רישיון מחייבים הוכחת ידיעתו של הנהג אודות פסילת רישיון הנהיגה שלו. כך הדברים בדין הפלילי ( ר' למשל ע"פ מ"י נ' רחמים, מו(3) 771 (1992)), וכך הדברים גם בדין האזרחי ששאב עיקריו מההלכות שבדין הפלילי ( ר' למשל ע"א 11924/05 שומרה חברה לביטוח בע"מ נ' עז' המנוחה בתיה ממו ז"ל [פורסם בנבו] ( פורסם 20.06.2007); רע"א 2330/12 עזבון המנוח רפאל מנור ז"ל נ' מויאל [פורסם בנבו] (06.05.2012); וכיו"ב). בע"א 7602/06 עזבון נתנאל גו'רג' חאדג'ג' ז"ל נ' מלכה [פורסם בנבו] (11.10.2011) ( להלן – " עניין מלכה") נקבע, כי נדרשת הודעה של ממש אודות הפסילה ועל מנת שהפסילה תשתכלל - יש צורך להביאה למודעותו של הנהג ( ר' גם ת"א ( מחוזי מרכז) 63182-01-14 פלוני נ' שרכת אל-חרבאוי אל-תג'אריה אלמסאהמה [פורסם בנבו] (14.03.2017)). רע"א 2605/07 אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' אבו [פורסם בנבו] (10.03.2009)). במסגרת הנטל המוטל על מבטחת הטוענת להסרת כיסוי ביטוחי מן הטעם של פסילת רישיון, עליה להוכיח הן שדבר הדואר המעדכן את המבוטח אודות פסילת רשיונו דוור לידיו כשורה, והן שדבר הפסילה הובא לידיעתו ולמודעותו.

7.2 בהחלט ייתכנו מצבים בהם דבר דואר רשום מגיע ליעדו ולא נדרש או מגיע ליעדו וחוזר לשולח מטעמים רבים ומגוונים כגון טעות בפרטי הנמען, שינוי כתובת, סירוב הנמען לקבל את דבר הדואר, וכיו"ב סיבות. לנוכח ההשלכות כבדות המשקל של פסילת רישיון על תוקפו של הכיסוי הביטוחי, הנטל על חברת הביטוח הוא לא רק להראות שדבר הפסילה דוור למבוטח כשורה אלא כי קיבל הודעה שכזו לידיו והיה מודע לה. במילים אחרות – לא די בכך שחברת הביטוח תציג ראיה המלמדת על קיומו של דבר דואר רשום שמוען למבוטח ובו הודעה על פסילת רשיונו, אלא עליה הנטל להוכיח שדבר הדואר אמנם דוור או שוגר בפועל, וכי נמסר למבוטח. לשם כך, על המבטחת לצרף אינדיקציה כלשהי המלמדת על הגעת דבר הדואר המעדכן על פסילת הרשיון – לידי המבוטח. הדרך המקובלת והרווחת לעשות כן היא לצרף את אישור דואר ישראל בדבר הגעת פריט הדואר הרשום ליעדו.

7.3 עיון בפסיקת בתי משפט השלום שנדרשה לשאלת נטל ההוכחה המוטל על מבטחת להוכיח מודעותו של מבוטח לדבר פסילת רישיונו וניתוחה מלמדים, כי גם מקום שכן צירפה המבטחת אישורי מעקב דואר של הודעת הפסילה אך האישורים לימדו כי דבר הדואר הרשום " הוחזר לשולח" - נקבע שלא התקיימה חזקת המסירה הקבועה בתקנה 550( ב) לתקנות התעבורה ( ר' למשל ת"א ( שלום ת"א) 61066-11-15 זיטלני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ [פורסם בנבו] ( 01.08.2018)); או שהמבטחת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכחת ידיעתו בפועל של המבוטח אודות פסילת רשיונו ( ר' למשל תא"מ ( שלום ביש"א) 35833-02-14 אבו עומר נ' בטאש [פורסם בנבו] (07.05.2015)).

7.4 שעה שקיימת מחלוקת בין מבוטח למבטח אודות קיומו של כיסוי ביטוחי חלה על המבטח החובה ליידע את המבוטח אודות היעדר הכיסוי הביטוחי והייצוג בהליך המשפטי. במקרה דנן, הודעה זו נמסרה לתובע לאחר תקופה לא מבוטלת לאחר שניתן פסק דין בהיעדר הגנה.

7.5 מן הכלל אל הפרט: לאור האמור, סבורני כי יש לדחות את טענת הנתבעת לכך כי אין נפקא מינה לידיעתו של המבוטח אודות התליית רישיונו שכן, כאמור, הלכה פסוקה הינה כי תנאי להסרת הכיסוי הביטוחי הינו מודעותו של המבוטח לדבר התליית רישיונו.

7.6 המחלוקת שנותרה, איפוא, בין הצדדים בתיק זה הינה האם הובא לידיעת התובע דבר התליית רישיונו. עסקינן, איפוא, במחלוקת עובדתית גרידא. בעניין זה הוצגו בפני בית המשפט מסמכים מטעם אגף הרישוי של משרד התחבורה מיום 5.12.18 וכן מידע על פרטי דואר רשום RR512652575G2 (להלן- "המספר הסידורי של דבר הדואר רשום ) מטעם אתר דואר ישראל. כאמור, לטענת התובע לא היה מודע לדבר שלילת רישיונו ואילו לטענת הנתבעת התובע היה מודע לכך. עיון במסמכי משרד הרישוי מלמד על כך, שתאריך הנפקת הודעת ההתליה הינו יום 19.4.2015 ואילו מסמכי דואר ישראל בדבר המעקב אודות דבר הדואר מלמד, כי דבר הדואר הנ"ל נמסר ליעדו ביום 2.4.15. בנסיבות אלה טען התובע, כי לא יתכן שדבר הדואר הגיע ליעדו על ידי דואר ישראל וזאת בטרם נולד. שכן, הנפקתו בהתאם למידע של משרד הרישוי הינה רק ביום 19.4.15.

7.7 מצאתי לקבל טענת התובע בעניין זה וזאת בהיעדר יישוב הסתירה בין שני המסמכים הנ"ל על ידי הנתבעת. סבורני, כי יש במסמכים אלה כדי לסתור את חזקת המסירה. הנתבעת לא טרחה להגיש תעודת עובד ציבור שתבהיר הסתירה נ"ל ואף לא טרחה לזמן את נציגת משרד הרישוי למתן עדות לצורך הבהרת הסוגייה השנוייה במחלוקת בין הצדדים ומשכך, סבורני, כי הנתבעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת מודעתו של המבוטח או מי מטעמו בדבר פסילתו.

7.8 לא מצאתי לפסוק לטובת התובע נזקים לא ממוניים משאלה לא הוכחו כדבעי.

8. סוף דבר - אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 9,304 ₪. כמו כן, הנתבעת תישא בהוצאות משפט בסך 1,500 ₪. הסכומים ישולמו לתובע בתוך 30 יום שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תדאג לשלוח פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ז אדר א' תשע"ט,04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

ניר נחשון, רשם בכיר


מעורבים
תובע: ישראל סבח
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: