ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירין דאר עיסא נגד ויז'ן כושר ובריאות בע"מ :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור
נציג ציבור (ע) מר יעקב מלול
נציג ציבור (מ) יוסף בנבנישתי

התובעת:
שירין דאר עיסא
ע"י ב"כ: עו"ד אהרון הלוי

-
הנתבעים:

  1. ויז'ן כושר ובריאות בע"מ
  2. יוסף דדוש
  3. אליהו דדוש

ע"י ב"כ עו"ד יגאל עיני

החלטה

לפני בית הדין בקשת התובעת לביטול פסק הדין מיום 27.11.18 (להלן:פסק הדין) .

טיעוני הצדדים:
התובעת טענה כי מדובר בהליך משנת 2014 וכי פתיחתו של הליך חדש תגרום לה נזק כבד, בעוד שלנתבעים לא נגרם כל נזק מדחיית הגשת הסיכומים. מדובר באיחור של 9 ימים בהגשת בקשת ארכה נוספת, וככל שהייתה מוגשת בקשה במועד, ב"כ הנתבעים היה מסכים לה, כפי שהסכים בעבר.
לטענת התובעת, סיכומיה לא הוגשו במועד בשל נסיבות אישיות של בא כוחה בלא קשר לתובעת וככל שיושתו הוצאות, ב"כ התובעת ישלם אותן. לטענת ב"כ התובעת, הפסיקה קובעת כי לא בנקל ייטה בית הדין למחוק הליכים, בוודאי כאשר מדובר בהליך שנמשך שנים, ובתובעת מהסוג שבתיק זה. עוד טען כי פורסם שנציב תלונות השופטים מורה לשופטים לגלות התחשבות בבקשות אישיות של עורכי דין. ב"כ התובעת טען כי בדיון קודם בית הדין הציעה הצעת פשרה, התובעת שקלה אותה בחיוב ורצתה לקבלה, וכי יש לשקול עניין זה לטובת התובע ת. ב"כ התובעת טען כי מדובר באיחור של 9 ימים בלבד ממועד ההחלטה וכי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ב יום 27 לחודש, ולא 28, הגם שהוגש לאחר השעה 17:00 ומשכך הוגשה במועד. ב"כ התובעת טען כי ההליך נמשך גם בשל התנהלות הנתבעים, אשר לא הגיבו במועד לתביעה וקיבלו אורכות.
ב"כ הנתבעים טען כי בד"כ מסכים לבקשות ארכה, וגם בהליך זה הסכים לשלוש בקשות, אולם ב"כ התובעת לא ביקש ארכה נוספת, ואף את הבקשה לביטול הגיש ללא פניה אליו. אולם במקרה זה לנתבעים הז כות לסופיות הדיון.
בעניין זה הפנה ב"כ הנתבעים להחלטה בהליך ב"ל 28721-02-14 חיים סיעוד נ' מדינת ישראל. ב"כ הנתבעים טען כי פסק הדין ניתן 20 ימים לאחר שחלף המועד. לטענת ב"כ הנתבעים גם הבקשה לביטול פסק דין הוגשה לאחר חלוף המועד, בשים לב למועד שבו צפה ב"כ התובעת בפסק הדין.
בנסיבות אלה, היה על ב"כ התובעת לציין "טעמים מיוחדים" אולם הוא לא פרט נימוקים מיוחדים כלל. לגופו של עניין טען ב"כ הנתבעים כי ב"כ התובעת לא פרט מהם הטעמים האישיים שבגינם לא הגיש את הסיכומים במועד וכי מדובר באמ ירה סתמית, שאיננה מבססת נימוקים המצדיקים התחשבות בנסיבות אישיות.
לטענתו, הצעת הפשרה שהוצעה חסויה, ואינה רלוונטית. בנסיבות אלו, עת שמצד אחד עומדת זכותם של הנתבעים לסופיות הדיון, פרק זמן כל כך ארוך מאז הסתיימה שמיעת ההוכחות, הדיון התקיים ביום 23/05/18, לפני כמעט 8 חודשים, אל מול התייחסותה של התובעת להחלטות ביה"ד אחרי שנתנו לה אורכות חוזרות ונשנות, רובן בהסכמה, דומה כי זה המקום להעדיף את זכותם של הנתבעים לסופיות הדיון.

הרקע העובדתי לבקשה:
התביעה הוגשה ביום 5.6.14.
ביום 6.12.15 הגישה התובעת כתב תביעה מתוקן.
ביום 23.5.18 הסתיימה שמיעת ההוכחות בהליך. במועד זה ניתנה החלטה, במעמד הצדדים, לפיה היה על הצדדים להודיע אם הגיעו להסכמה לסיום ההליך, אם לאו, וזאת עד ליום 31.5.18. עוד נקבע כי ככל שלא יגיעו להסכמה, ב"כ התובעת יסכם תוך 30 יום והנתבע יסכם תוך 30 יום מקבלת סיכומי התובעת.
באיחור, ביום 8.6.18 הודיעו הצדדים כי לא הגיעו להסכמות ויוגשו סיכומים.
באיחור, ביום 25.7.18 הגיש ב"כ התובעת בקשה מוסכמת למתן ארכה להגשת סיכומי התובעת עד ליום 6.9.18. הבקשה התקבלה ונקבע כי לא תינתן ארכה נוספת.
ביום 6.9.18 הגיש ב"כ התובעת בקשה שניה ומוסכמת למתן ארכה, עד ליום 16.10.18.
ביום 16.10.18 הגיש ב"כ התובעת בקשה "אחרונה ומוסכמת לארכה להגשת סיכומים" ובה ביקש ארכה נוספת של 21 ימים. ביום 28.10.18 ניתנה החלטה לפיה הבקשה התקבלה ולא תינתן ארכה נוספת.
נוכח החלטות בית הדין, כמפורט לעיל, היה על התובעת להגיש סיכומיה ביום 18.11.18, לכל המאוחר. סיכומי התובעת לא הוגשו במועד שנקבע, חרף אורכות והתראות שניתנו, מבלי שהוגשה בקשה נוספת למתן אורכה.
נוכח כל האמור לעיל, לאחר שלא הוגשו סיכומי התובעת, חרף שתי התראות לפיהן לא תינתן ארכה, ביום 27.11.18 ניתן פסק דין ובו נמחקה התביעה ללא צו להוצאות.
רק לאחר שניתן פסק דין בהליך, במסגרת בקשה לביטול פסק הדין, הגיש ב"כ התובעת בקשה למתן ארכה נוספת, רביעית, וזאת ביום 28.12.18. הבקשה הוגשה ללא עמדת ב"כ הנתבעים וחרף שתי החלטות בית הדין לפיהן לא תינתן ארכה נוספת.
ב"כ התובעת טען כי הבקשה הוגשה ביום 27.12.18, ואולם בהתאם לתקנה 497ג(ו) לתקנות סד"א, תשמ"ד-1984 כתב בי דין שנשלח לאחר השעה 17:00, יראו אותו כאילו נשלח ביום שלאחריו. הבקשה הוגשה בשעה 20:15 בערב ומשכך הבקשה הוגשה ביום 28.12.18, כפי שצוין במערכת נט המשפט.
הבקשה הועברה לתגובת ב"כ הנתבעים, אשר התנגד לבקשה.
ביום 14.2.19 התקיים דיון בבקשת התובעת לביטול פסק הדין.
לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, הוצעה לתובעת הצעת פשרה נוספת, אולם זו לא הסתייעה.
במסגרת ישיבת הדיון מ יום 14.2.19 חתמו הנתבעים על מסמך שחרור של הקופה לפיצויים ותגמולים, לטובת התובעת. מסמך זה ניתן לתובעת במעמד הדיון.

הכרעת הדין
כאשר מתבקש ביטול פסק-דין, על בית הדין להציג לעצמו שתי שאלות:
ראשית - מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא פעל כנדרש;
שנית - מה הם סיכויי ההצלחה של תביעתו או הגנתו.
באשר לשאלה הראשונה, הרי שהתובעת לא נתנה כל הסבר לאי הגשת סיכומיה במועד. ב"כ התובעת טען כי מדובר בנסיבות אישיות שלו, אולם לא פרט מהן הנסיבות, על מנת שבית המשפט יוכל לבחון האם אכן מדובר בנסיבות המצדיקות קבלת הבקשה. הדברים נטענו בעלמא בלא כל ראיה או אסמכתא .
באשר לשאלה השנייה, התובעת לא הציגה בטיעוניה סיכויי הגנה כלל. לא נטען דבר בהיבט זה ע"י ב"כ התובעת.
לפני ולפנים משורת הדין, משלא צוינו כלל סיכויי הגנה, ועל מנת לוודא שלא ייגרם לתובעת עיוות דין כתוצאה מדחיית הבקשה, עיינו בסיכומי התובעת, אשר צורפו לבקשה לביטול פסק הדין.
למרבה הצער, אין מדובר כלל בסיכומים ,כנדרש במהות סיכומים. אלא מדובר בחזרה על כתב התביעה המתוקן. ב"כ התובעת לא התייחס כלל למה שהתרחש בהליך, לעדויות שנשמעו ולראיות שהוגשו שזו התכלית של הסיכומים, להתייחס להתרחשויות בהליך עצמו מעבר לכתבי הטענות . גם מטעם זה מצאנו כי יש לדחות את הבקשה.
בנוסף הנתבעת 1 נסגרה ואינה קיימת הלכה למעשה כנטען, עקב הקמת עסק מתחרה סמוך לה כבר בסמוך לסיום העסקתה, העסק נסגר. ולא נטען בסיכויי התביעה דבר בענייןזה ולרבות בסוגיית הנתבעים 2 ו-3 אשר על פי הפסיקה הרמת מסך כנגד בעלים נעשית במשורה ורק בהתקיים תנאי חוק החברות. מאום מכך לא נטען .
יודגש כי גם במסגרת הדיון בבקשה לביטול פסק הדין הוצעה לתובעת הצעת פשרה, אולם זו לא הסתייעה.
עוד יצוין כי הנתבעים חתמו מרצונם על מסמך שחרור מלוא כספיה בקופת הפיצויים ותגמולים, לטובת התובעת, כך שהתובעת קיבלה לכל הפחות את הסכומים שהופרשו עבורה במהלך עבודתה .
נוכח כל האמור לעיל, בנפרד ובמצטבר, הבקשה לביטול פסק הדין נדחית.
פסק הדין נותר על כנו. מכל מקום אין נימוק המצדיק את ביטולו. ממילא התביעה נמחקה ולא נדחתה. על כן לא ננעלו שערי בית הדין לפני התובעת. מנגד קבלת הבקשה תהווה פגיעה באינטרס הציבורי של קיום דיון משפטי יעיל .
במסגרת פסק הדין נקבע במפורש כי ככל שתוגש בקשה בהליך זה, יעשה חיוב בהוצאות לרבות לאוצר המדינה. זאת בין היתר נוכח התראות חוזרות ונשנות, ואורכות שנתנו והחלטות שלא קויימו.
נוכח התוצאה ולפנים משורת הדין, בהיותה עובדת קשת יום, התובעת תשלם שכ"ט סימלי לב"כ הנתבעים בסך 1,500 ₪. סכום זה ישולם תוך 40 יום. לא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
לפני ולפנים משורת הדין לא תשלם התובעת הוצאות לאוצר המדינה.

ניתנה היום, כ"ט אדר א' תשע"ט, (06 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

החתימה המקורית של נציג הציבור מצויה בתיק בית הדין.

נציג ציבור עובדים

נציג ציבור מעסיקים

שרה שדיאור, שופטת


מעורבים
תובע: שירין דאר עיסא
נתבע: ויז'ן כושר ובריאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: