ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל חיון נגד גבריאל אדלר :

לפני כבוד ה שופטת חנה מרים לומפ

מבקשת

יעל חיון

נגד

משיבים

  1. גבריאל אדלר
  2. יעקב שלום בלוי
  3. ידידיה איינהורן
  4. מרים נינה שווינגר
  5. אברהם מרדכי ליזרוביץ
  6. יצחק ויס
  7. ג'ונתן פיקרסקי
  8. היועץ המשפטי לממשלה

בית משפט קמא לא נעתר לבקשת המבקשת להורות על גילוי הסכם כתוב בין השותפים המקוריים ביחס לשימוש בנכס הנדון וחלוקת השימוש בו, בין לפני תוכנית איחוד וחלוקה ובין לאחריה וכן תשריט המציין את השטחים (שאינם הדירה עצמה) , בגינם מבוקשים דמי שימוש ראויים . בית משפט קמא נימק החלטתו בכך שמעדותו של משיב 1 עלה שאין הסכם כתוב בין השותפים המקוריים, וכן עולה מעדותו שאין בידיו תשריט.

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופטת מ' שרביט) בת"א 42355-06-16 מיום 17.9.18, לפי ה נעתר בית משפט קמא באופן חלקי לבקשת המערערת ליתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים.

בפתח הדברים אציין, כי הבקשה הוגשה ביום 29.10.19, אולם התיק הועבר לטיפולי ביום 25.2.19, לאחר שהמבקשת הפקידה ביום 21.2.19 את סכום העירבון שנפסק לה בהחלטה מיום 31.1.19 .

התובענה שהוגשה בבית משפט קמא עניינה תשלום דמי שימוש בגין השימוש שעשתה המבקשת במקרקעי המשיבים תוך עשיית עושר ולא במשפט .

ביום 20.11.17 ביקשה המערערת מבית המשפט קמא להורות למשיבים לגלות בתצהיר שורה של מסמכים ספציפיים המצויים בידם או בשליטתם, אותם דרשה המבקשת במכתב שנמ סר להם במסירה אישית ביום 24.9.17.

כאמור, ביום 17.9.18 נעתר בית המשפט באופן חלקי לבקשת המבקשת למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים, וזאת לאחר שבחן את רלבנטיות המסמכים המבוקשים ליריעת המחלוקת, והורה למשיבים להעביר למבקשת את ה סכמי הרכישה והמכירה של כל המשיבים ביחס לחלקה הנדונה, וזא ת תוך מחיקת התמורה ושמות הצדדים, למעט שמות המשיבים. כמו כן הורה על העברת ה הסכם בין המשיבים לבין ב"כ הרוכשים החדשים.

בית משפט קמא לא נעתר לבקשת המבקשת להורות על גילוי הסכם כתוב בין השותפים המקוריים ביחס לשימוש בנכס הנדון וחלוקת השימוש בו, בין לפני תוכנית איחוד וחלוקה ובין לאחריה וכן תשריט המציין את השטחים (שאינם הדירה עצמה) , בגינם מבוקשים דמי שימוש ראויים . בית משפט קמא נימק החלטתו בכך שמעדותו של משיב 1 עלה שאין הסכם כתוב בין השותפים המקוריים, וכן עולה מעדותו שאין בידיו תשריט.

ביום 29.10.18 הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט קמא. לדבריה, ההחלטה ניתנה בניגוד להלכה הפסוקה לפיה אין לשאלת רלוונטיות מסמכים הנמצאים ברשות בעלי דין או בשליטתם, כדי להוביל לדחית בקשתה. עוד הוסיפה, שבית משפט קמא לא נימק דבר לעניין רלוונטיות המסמכים שהורה לגלותם אל מול המסמכים האחרים שלא הורה לגלותם . עוד נטען, שלא היה מקום להורות על מחיקת שמות הקונים או המוכרים והתמורה בהסכמי הרכישה והמכירה, שהרי לא מדובר "בסודות מדינה". כמו כן נטען, כי טעה בית משפט קמא שעה שלא הורה למסור לעיון המבקשת את כל הנסחים הנוגעים לחלקה באמצעות עיריית ירושלים או רשות המיסים. בנוסף טענה, כי טעה בית משפט קמא שעה שלא הורה על גילוי הסכמי קניית החלקה ללא תמורה של מרים אדלר ז"ל לבנה ונכדה מאחר ש המבקשת טוענת, כי ההעברה בוצעה שלא כדין ב זמן שהמנוחה ובעלה היו שרויים בדמנציה. על כן ביקשה המבקשת להורות על גילוי כל המסמכים המבוקשים על ידה בבקשה לגילוי מסמכים.

דיון והכרעה
בהתאם לסעיף קטן 1(10) ל צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 (להלן: "הצו"), לא תינתן רשות ערעור על החלטה לפי פרק ט' ל תקנות סדר הדין האזרחי למעט החלטה בעניין גילוי מסמך פלוני, עיון במסמכים ובעניין טענת חיסיון. בענייננו, בקשת רשות הערעור נסבה על דחיית בקשת המבקשת לגילוי מסמכים ספציפיים ועיון במסמכים, כך שהבקשה נמצאת בגדרי החריג לכלל והוגשה כדין.

לאחר שעיינתי בבקשת ובנספחיה, באתי לכלל מסקנה שדינה להידחות, וזאת אף מבלי שהתבקשה תשובת המשיבים.

ככלל, לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בהחלטות הנוגעות באופן מובהק לניהול ההליך, ובכלל זאת, בהחלטות הנוגעות לגילוי מסמכים ולעיון בהם. משכך, ערכאת הערעור תתערב בעניינים אלה אך במקרים שבהם ההחלטה מנוגדת לדין, גורמת עיוות דין לאחד הצדדים, אינה מתקבלת על הדעת או מתעלמת מנסיבות שהיה מקום להתחשב בהן (ראו: רע"א 5424/16 טינקו בע"מ נ' הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ (13.10.2016), רע"א 6955/16 חברת אולמי סעיד אל הוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד (2001) בע"מ (9/11/16) ). לא מצאתי כי המקרה דנן נמנה עם מקרים חריגים אלו, ודי בכך על-מנת לדחות את הבקשה.

במקרה דנן, בית המשפט קמא נימק את החלטתו לדחות את הבקשה, בין היתר, בשל העדר רלוונטיות של המסמכים המבוקשים ליריעת המחלוקת . כאמור, ההחלטה בעניין זה היא בליבת שיקול הדעת של הערכאה הדיונית, אשר שמע עדים ושקל את רלוונטיות המסמכים ובחן את האיזון בין האינטרס של המבקשת לעיין במסמכים המתבקשים למול אינטרס המשיבים להגביל את העיון במסמכים הנדרשים מתוך טענה כי מדובר במסמכים שאינם רלבנטיים להליך שמתברר. משכך, לא ראיתי להתערב בקביעה זו. שאלת הרלוונטיות של המסמכים היא שיקול מרכזי שבית המשפט ישקול בעת בחינת בקשה לגילוי מסמכים, שאם לא כן אין לדבר סוף. י וער, כי בית משפט קמא נהג ביד רחבה כאשר נעתר לבקשה באופן חלקי, תוך הסתרת פרטי מי שאינם קשורים ביריעת המחלוקת במטרה להגן על פרטיותם.

סוף דבר, אני סבורה שדי במסמכים שהוגשו לעיונה של המבקשת, ואין במסמכים הנוספים שהתבקשו על ידה כדי לתרום לבירור ההליך ולייעל אותו .

נוכח כל האמור, הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תגובת המשיבים, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.ו

37
ניתנה היום, א' אדר ב' תשע"ט, 08 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעל חיון
נתבע: גבריאל אדלר
שופט :
עורכי דין: