ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוהד דגן נגד קרן קיימת לישראל :

28 פברואר 2019
לפני: כבוד השופט כאמל אבו קאעוד - סגן נשיא
נציגת ציבור (ע) גב' דרורה נבון
נציג ציבור (מ) מר דוד כהן

המבקש:
אוהד דגן

ע"י ב"כ: עו"ד אמיר פבה ושלמה ארבץ

-
המשיבים:

  1. קרן קיימת לישראל
  2. רמי דוידי

ע"י ב"כ: עו"ד אפרת דויטש וגיא בללי

החלטה

עניינה של החלטה זו – בקשה לצו מניעה זמני שהוגש על ידי המבקש ביום 17.2.19 כנגד החלטת המשיבה (להלן: "הקרן הקיימת לישראל") לבחור במועמד אחר לתפקיד "מנהל אזור מנשה שרון".

נקדים ונאמר, כי כל קביעותינו העובדתיות בהחלטה זו הן לכאורה, על יסוד התרשמותנו מהעדויות והראיות שהובאו בפנינו בהליך הזמני.

רקע כללי

המשיבה הינה חברה לתועלת הציבור ובעלת פעילות ענפה בין היתר בתחומי הייעור והסביבה.

המבקש הינו עובד המשיבה מזה כ-28 שנים, והועסק בה במספר תפקידים, האחרון בהם יערן גושי מנשה השרון.

המשיב גם הוא עובד המשיבה, מזה כ-26 שנים, והועסק בה בתפקידים שונים, האחרון בהם סייר אזורי מנשה השרון. קודם לתפקידו סייר, שימש המשיב כרכז חניונים, בין השנים 2003 ל- 2010.

ביום 2.1.2019 פרסמה המשיבה מכרז לתפקיד מנהל אזור מנשה שרון, ואלה הן דרישות התפקיד:

"השכלה:
השכלה אקדמית.
עדיפות לתואר ראשון בחקלאות, ניהול משאבי טבע או גיאוגרפיה.
ניסיון:
ניסיון של 4 שנים כיערן גושי ו/או בניהול עובדים.
רישוי:
רישיון נהיגה סוג ב'.
שפות:
רמת עברית: טובה מאוד/שפת אם.
רמת אנגלית: טובה מאוד.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
מיומנות בניהול פרויקטים;
יכולת תכנון;
הבנה בפרוגראמות תכנוניות;
מיומנות בניהול משה ומתן;
כושר ביטוי בכתב ובע"פ;
יכולת אינטגרציה;"

למכרז ניגשו שני מועמדים בלבד, המבקש והמשיב, אשר הוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים שהתקיים ביום 10.2.19.

ועדת המכרזים דנה במועמדותם של שני המועמדים שעמדו בפניה, והחליטה לבחור במשיב לתפקיד ואילו המבקש נבחר לכשיר שני. על החלטה זו הוגשה הבקשה שלפנינו, במסגרתה עותר המבקש למתן צו מניעה זמני עד לבירור התובענה העיקרית במסגרתה עתר לביטול זכייתו של המשיב 2 במכרז ולמינויו תחתיו.

טענות הצדדים בקליפת האגוז

טענות המבקש

לטענת המבקש, המשיב לא עמד בתנאי הסף שנקבעו במכרז, שכן הוא נעדר השכלה אקדמית, אינו בעל ניסיון בעבודה כיערן ולא עסק מעולם בתפקיד ניהולי.

עוד טען המבקש, כי היה על ועדת המכרזים לכלול נציג ועד האקדמאיים.

בנוסף טען המבקש, הגם שבלשון רפה, כי המשיב הוא דמות דומיננטית שסייעה לבחירתו של יו"ר ארגון ועד העובדים הארצי מר ישראל גולדשטיין ורמז שזה פעל בתמורה למינויו של המשיב, ולפיכך המבקש ביקש לפסול את המכרז גם משיקולים זרים ופסולים.

טענות המשיבה

לטענת המשיבה, אין בסיס לטענותיו של המבקש ודין הבקשה להידחות על הסף ולחילופין לגופה. לטענת המשיבה, על אף שלמבקש אין תואר אקדמי, הרי שעל פי סעיף 15.4 להסכם יישוב המחלוקות משנת 2006, שהינו הסכם קיבוצי רשום, כל 5 שנות ותק הוכרו כשנה אקדמית אחת.

באשר לניסיון כיערן ו/או בניהול עובדים הרי שאין מדובר בתנאים מצטברים ובשים לב כי למשיב ניסיון ניהולי במסגרת תפקידו כרכז חניונים, הרי שהוא עומד בתנאי הסף גם בעניין זה.

בנוגע לטענת המבקש ביחס להיעדר השתתפותו של נציג הוועד במכרז נטען כי מתוך 6 חברי הוועדה נכחו שני חברי ועד, מר זכי צברי ומר גבי גרוסי, שהינם סגן יו"ר הוועד הארצי ויו"ר ועד עובדי מרכז בקק"ל. אין יסוד לטענה כי דווקא נציג ועד העובדים האקדמיים היה צריך להשתתף.

טענות המשיב

המשיב ביקש להצטרף לעמדת המשיבה והוסיף כי נוסף על התפקידים הניהוליים שביצע במשיבה כמתואר בתגובה מטעמה, עסק גם במשיבה במהלך השנים 1993 – 2001 כמנהל עבודה והכשרת קרקע ובמסגרת תפקידו זה ניהל תחתיו כ- 30 עובדים ובכללם נותני שירותים ועובדי קבלן.

דיון והכרעה

מוקדם יותר היום שמענו את עדותו של המבקש, המשיב ומר אלי אחי מרדכי, מנהל חטיבת משאבי אנוש במשיבה ומי שכיהן כיו"ר ועדת המכרזים במכרז מושא ההליך שלפנינו, והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

נקדים אחרית לראשית ונציין כבר בשלב זה כי לאחר שעיינו בכל המסמכים שהונחו בפתחו של בית הדין ושמענו את טענות הצדדים ועדויותיהם, מצאנו לדחות את הבקשה ולהימנע ממתן צו מניעה נגד כניסתו של המשיב לתפקידו כמנהל אזור.

כידוע, בבוא בית הדין להכריע בבקשה למתן סעד זמני בהליך מנהלי, עליו לשקול שני שיקולים עיקריים. הראשון הוא סיכוייו של התיק העיקרי להתקבל, והשני הינו 'מאזן הנוחות'. נפסק, כי בין שני התנאים האלה מתקיים יחס המכונה 'מקבילית כוחות'. ככל שסיכויי התיק העיקרי להתקבל גבוהים יותר, כך ניתן למעט בדרישת 'מאזן הנוחות', ולהיפך.

הלכה היא שבהליך של מכרז קיימת חזקת תקינות הליכי המנהל, ולא כל פגם בהליך המנהלי מביא לבטלותו או לביטולו. המבקש להפריך את החזקה עליו הנטל. על בית הדין לבחון את הפגמים ורק אם נוגעים הם בליבת ההליך ומסכלים את מטרתו, פוגעים בזכות מהותית או בכללי הצדק הטבעי, או מפרים את עקרון השוויון, יש בכך הצדקה להחליט על ביטולו .

זאת ועוד, כלל הוא כי בית הדין לא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת ולא יתערב בהחלטה, אלא אם נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות או יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי או כי היא נגועה בשיקולים זרים או בחוסר סבירות קיצוני היורד לשורשו של עניין. בית הדין אף לא ישים שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות.

לאחר ששקלנו את טענות הצדדים לכאן ולכאן, הגענו לכלל מסקנה שהמבקש לא הוכיח, כי נפל פגם בהחלטת המשיבה המצדיק את ביטולה; שסיכויי ההליך העיקרי אינם גבוהים; ומאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים. מכאן שדין הבקשה למתן סעד זמני להידחות. להלן נפרוש את נימוקינו למסקנה זו:

קיומם של "תנאי הסף"

כאמור, תנאי הסף הרלוונטיים לענייננו עוסקים בשאלת קיומה של השכלה אקדמית וניסיון כיערן או בתפקיד ניהולי.

באשר לתנאי הראשון, המשיבה הפנתה אותנו להסכם יישוב המחלוקות משנת 2006 בין המשיבה להסתדרות העובדים החדשה והמזכירות הארצית של ארגון עובדי קק"ל, אשר קובע בסעיף 15.4 שבו, כדלהלן:

"מוסכם על הצדדים להסכם זה כי בכל הנוגע לבחירת עובדים ע"י מכרז פנימי, ייחשבו 5 (חמש) שנות ניסיון תעסוקתי בקק"ל כשנה אקדמית אחת לצורך קבלה למשרה המוצעת במכרז".

נקודת המוצא לפרשנות הסכם קיבוצי, ככל הסכם, הינה - לשון הכתוב, ואין בפי המבקש כל נימוק ענייני לסטיה מפרשנות הסכם יישוב המחלוקות כלשונו ולפיכך דין טענותיו בעניין זה להידחות.

בשים לב כי לתובע 26 שנות ותק במשיבה, הרי שעל יסוד הסכם יישוב המחלוקות הנ"ל, הניסיון התעסוקתי שלו במשיבה שקול ל- 5 שנות לימוד אקדמיות. לפיכך, אין יסוד לטענת המבקש לפיה המשיב אינו עומד בדרישת הסף להשכלה אקדמית.

זאת ועוד, יוטעם כי אף לעמדת נציג ועד העובדים האקדמאים, מר בני אהרון שהתובע הביא תמליל שיחה עמו, המבקש עומד בתנאי הסף באשר להשכלה האקדמית על יסוד ההסכם ליישוב מחלוקות.

במאמר מוסגר יוטעם כי לדעתנו, מן הראוי היה לציין, בצורה ברורה, במסגרת ההודעה על המכרז כי ניתן להחליף את דרישת ההשכלה האקדמית בשנות ותק במשיבה או למצער להפנות להסכם יישוב המחלוקות במסגרת תנאי המכרז וזאת ולו כדי שלא תהיינה מחלוקות כדוגמת זו שבפנינו. עם זאת, כאמור לעיל, העדר ההפניה להסכם יישוב המחלוקות אין בה בנסיבות העניין די כדי ליתן למבקש את הסעד שהתבקש.

ניסיון תעסוקתי

באשר לטענה לניסיונו המקצועי של המשיב – במכרז תחת הכותרת "ניסיון", תנאי הסף נוסח באופן הבא:
"ניסיון של 4 שנים כיערן גושי ו/או בניהול עובדים".

מנוסח תנאי הסף ברי כי אין מדובר בתנאים מצטברים ומספיק ניסיון כיערן גושי ולחילופין ניסיון בניהול עובדים. אין חולק כי המשיב לא שימש בתפקיד יערן גושי, והמחלוקת בין הצדדים נסבה על השאלה אם יש למשיב ניסיון בניהול עובדים או לאו.

לטענת המשיבים, לתובע ניסיון ניהולי בתפקידו כרכז חניונים משך השנים 2003 ל- 2010 ובתפקידו כמנהל עבודה והכשרת קרקע.

בדיון בבקשה למתן סעד זמני, ב"כ המבקש חקר את המשיב באשר לניסיונו הניהולי במסגרת תפקידיו כסייר וכנהג כבאית, אולם לא שאל אותו על ניסיונו הניהולי כרכז חניונים או כמנהל עבודה. בשים לב כי אין מחלוקת בין הצדדים שכסייר ונהג כבאית המשיב לא ניהל עובדים, ועל פי טענת המשיבים ניהל עובדים במסגרת תפקידיו כרכז חניונים וכמנהל עבודה בלבד, הרי שהמבקש נמנע מלחקור את המשיב בנושא רלוונטי, והדבר ייזקף לחובתו במאזן ההסתברויות.

זאת ועוד, התרשמנו הן מעדותו של המשיב והן מעדותו של מר אלי אחי מרדכי כי למשיב הן ניסיון ניהולי והן מיומנויות ניהוליות, ולפיכך עומד גם בתנאי הסף בעניין זה.

לא מצאנו לקבל את טענת המבקש לפיה כתנאי לזכייה במכרז קיימת דרישה כי המועמד יהיה פקיד יערות. דרישה זו לא מופיעה בתנאי המכרז, ועדותו של המשיב בעניין זה, לפיה הסמכה לפקיד יערות אינה הסמכה ארוכה והוא יקבל הכשרה לכך עד לכניסתו לתפקיד בסוף חודש מרץ לא נסתרה.

נציגי ועד העובדים

פגם נוסף אשר לטענת המבקש נפל בהחלטת ועדת המכרזים, הוא היעדרותו של נציג ועד העובדים האקדמאים מבין חברי הוועדה.

המשיבה כאמור הבהירה כי בין 6 חברי הוועדה נכחו שני נציגי ועד העובדים: סגן יו"ר הוועד הארצי מר זכי צברי ויו"ר ועד עובדי מרכז בקק"ל מר גבי גרוסי ועל כך לא הייתה מחלוקת בפנינו.

משנכחו נציגי ועד העובדים בוועדה, ומשלא הצביע המבקש על מקור נורמטיבי לנוכחותו של נציג ועד העובדים האקדמאיים דווקא, לא מצאנו כי יש בטענות המבקש בסיס כלשהו. סעיף 5.7.6 לנוהל "גיוס עובדים במכרז" אליו הפנה המבקש לא מחייב נוכחות נציג ועד העובדים האקדמאיים וטענותיו בעניין זה נטענו ללא יסוד.

זאת ועוד, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים והדברים אף עולים מפורשות מהתמליל שצורף על ידי המבקש כי יו"ר ועד האקדמאיים היו ממילא מנוע מלשבת במכרז נוכח משקעים בינו לבין המשיב.

מעבר לאמור, יוטעם כי על פי ההלכה המשפטית, מועמד במכרז שיש לו השגות בעניין חברי וועדת מכרזים יעלה השגותיו בטרם ישתתף במכרז, ולא בדיעבד לאחר שמתקבלת החלטה שלילית בעניינו:

"בית-משפט זה ציין לא אחת, כי מי שמלין על הרכבה של ועדת מכרזים, כפי שעשה העותר במקרה דנן, אינו יכול לבחור בדרך של השתתפות במכרז תחילה כדי להעלות את ההשגות רק לאחר מכן, במקרה שייכשל ולא ייבחר במכרז. במלים אחרות, מי שטוען כנגד יושר לבם של אלו המכהנים בוועדה, צריך להעלות טענה זו על אתר ולא לחכות לתוצאות דיוניה של הוועדה, כאילו מדובר אך בפגם מותנה, המתרפא עם בחירתו של בעל ההשגות."

נוכח כל האמור לעיל, הרי שדין טענותיו של התובע לעניין הרכב ועדת המכרזים להידחות אף הן.

שיקולים זרים

הטענה לשיקולים זרים לא הוכחה בפנינו ולו לכאורה. יוטעם כי אין בתמיכת המשיב ביו"ר נציגות העובדים כדי לבסס יש מאין יסוד לטענה לשיקולים זרים.

מעיון בפרוטוקול הדיון בוועדת המכרזים, עולה כי התקיים דיון ענייני, ולגופו של עניין. חברי הוועדה התרשמו כי שני המועמדים ראויים וטובים והייתה ביניהם תמימות דעים כי קיימת בין השניים שונות הרלוונטית לדרישות התפקיד. כך, התרשמו חברי הוועדה כי קיימים במועמדים שני סגנונות ניהול קוטביים. סגנונו של המבקש שהוא "עדין ונחמד", בעוד המשיב "דומיננטי, חסר פשרות ואסרטיבי". מהדיון בוועדה עלה כי קיימת מורכבות באזור מנשה שרון, האזור המיועד לביצוע התפקיד, דובר על כך כי האזור המרוחק מהנהלת המרחב "תקוע הרבה מאוד זמן" ו"זקוק לשיקום", כי נדרש איש ניהול חזק "לשינוי תפיסת העולם של האזור במאה שמונים מעלות", ולנהל את העובדים באסרטיביות.

חברי הוועדה העדיפו, נוכח המורכבות של האזור המיועד לביצוע התפקיד, כי ימונה לתפקיד אדם יותר דומיננטי ואסרטיבי כלשונם, שיכול לעמוד מול העובדים, ומשסברו כי המשיב מתאים להגדרה זו בחרו בו על פני המבקש.

נראה כי מדובר בשיקול סביר שנשקל על ידי חברי הוועדה, ואין לבית הדין סמכות בנסיבות העניין להתערב בו.

לפני סיום יוטעם עוד כי לא מצאנו פגם בפניה מקדימה למנהל האזור הפורש לקבלת חוות דעתו האישית על המועמדים המתמודדים על משרתו, ולא מצאנו לצורך הדיון הנוכחי, ליתן משקל לכך כי קיים פער מסוים בין חוות הדעת האישית של מר ארק לבין טופס הערכת הביצועים שבוצעה למבקש בשנת 2017.

מאזן הנוחות

כאמור, אין מקום להיעתר לבקשה גם בשל כך שמאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים.

בפסיקה נקבע כי "בבוא בית-הדין לעבודה לבחון טענות כלפי הליכי מכרז, עליו לתת את הדעת לא רק לעניינו של הטוען אלא גם לעניינם של אחרים העלולים להיפגע ממתן הסעד המבוקש. המקרה השכיח הוא – כמו בענייננו – שמועמד שלא נבחר תוקף את החלטת הוועדה כדי לסכל את בחירתו של מועמד אחר. במקרה שכזה על בית-הדין להעניק משקל לאינטרס של המועמד הנבחר לקצור את פירות החלטת הוועדה ולקבל את המינוי עליו החליטה הוועדה."

אל מול הפגיעה הנטענת במבקש יש לשקול את הפגיעה הקשה במשיב הממתין להיכנס לתפקידו, ואת הפגיעה בניהולה התקין של המשיבה הזקוקה לאייש את תפקידו של מנהל האזור היוצא. אנו סבורים כי עניינו הפרטי של המבקש בהקפאת המצב הקיים, אשר לא הוכיח כי עומדת לו עילה ולו לכאורה לביטול זכייתו של המשיב, נסוגה מפני עניינם של המשיבים באיוש מהיר של המשרה.

לאור כל האמור והמפורט לעיל, לאחר שבחנו את הראיות לכאורה ואת הנזק שעלול להיגרם אם לא יינתן הצו כמבוקש, אנו סבורים כי אין בשלב זה ליתן צו זמני כמבוקש.

סוף דבר – הבקשה נדחית.

המבקש יודיע בתוך 14 ימים האם בנסיבות העניין הוא הוא מבקש להמשיך בבירור התיק העיקרי. בהעדר הודעה כאמור, תימחק התובענה.

המבקש ישלם למשיבה הוצאות ושכר טרחה עו"ד בסך של 2,000 ₪ ולמשיב הוצאות משפט בסך 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

בדיון במותב ישבו נציגת ציבור (עובדים) הגב' דרורה נבון ונציג ציבור (מעסיקים) מר דוד כהן, כפי שמופיע בכותרת הפרוטוקול מהיום ובהחלטה דנן. עם זאת, בסוף הפרוטוקול נפלה טעות סופר וקלדנית בית הדין רשמה בטעות את שמותיהם של נציגי ציבור אחרים.

ניתנה היום, כ"ג אדר א' תשע"ט, (28 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

גב' דרורה נבון,
נציג ציבור (עובדים)

כאמל אבו קאעוד,
סגן נשיא

מר דוד כהן
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: אוהד דגן
נתבע: קרן קיימת לישראל
שופט :
עורכי דין: