ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרגלית שמיר נגד יצחק אור :

בפני כבוד הרשמת הבכיר ה עדי בר-טל

תובעת

מרגלית שמיר

נגד

נתבעים

1.יצחק אור
2.הפניקס הישראלי לביטוח בע"מ

פסק דין

בפני תביעה כספית לפיצוי בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונת דרכים.

הצדדים הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה על פי שיקול דעתו לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984. בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים וסיכויי הערעור קלושים.

עיינתי בכתבי הטענות, בראיות הצדדים, במסמכים שהוגשו לתיק בית-המשפט ובסיכומיהם.

בהכרעתי, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם, התחשבתי בשיקולי צדק, הוגנות וסבירות, כמו גם בעצם מתן ההסכמה לפסיקה בפשרה.

לאחר שהבאתי בחשבון את טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי את הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעים ישל מו לתובע ת, לסילוק סופי ומלא של כל תביעותיה נגד ם כמפורט בתובענה, סכום של 15,294 ש"ח. לסכום זה יתווסף שכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ₪ וכן הוצאות בסך 374 ₪. במסגרת ההוצאות לקחתי בחשבון את העובדה , כי הנתבעת נאלצה לשלם פעמיים שכר טרחת המומחה מטעמה וכן שכרו של הנתבע 1.

למען הסר ספק יובהר, כי תביעה זו ממצא את כלל התביעות והדרישות מהנתבעים בגין נזקי הרכב כתוצאה מהתאונה נשוא התביעה. ככל שתוגש תביעה נוספת כנגד הנתבעים על ידי מאן דהוא, אשר יטען כי היא המחזיק ברכב נשוא התביעה ו/או הניזוק כתוצאה מהפגיעה ברכב נשוא התביעה, התובעת תשפה באופן מיידי ומלא את הנתבעים בגין כל תביעה כאמור.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

הסכום האמור לעיל ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, ד' אדר א' תשע"ט, 09 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרגלית שמיר
נתבע: יצחק אור
שופט :
עורכי דין: