ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף יצחקי נגד יצחק ניסנוב :

בפני כבוד ה רשמת בכירה סמאח סאבר מסארווה

תובע

יוסף יצחקי

נגד

נתבע
יצחק ניסנוב

החלטה

נוכח הסכמת הצדדים הדיונית שהושגה בדיון שהתקיים בפניי ביום 8.8.18, בדעת ביהמ"ש ליתן החלטה בדבר מינוי מומחה לפי הנוסח שלהלן אלא אם תוגש ה סתייגות על ידי מי מהצדדים בתוך 20 ימים.

חוות הדעת תהיה מכרעת והתביעה תוכרע בהתאם לממצאיה.

מובהר, כי ככל שיש הסתייגות הצדדים יבואו בדברים ישירות וינסו להגיע להסכמה לגביה בטרם פניה לביהמ"ש:

לנוכח המחלוקת בין הצדדים בהקשר לחבות הנתבע בליקויים המפורטים בחוות הדעת מטעם התובע, הגעתי לכלל מסקנה, שיש למנות מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת מאפייני ביצוע עבודות גמר של הנתבע. אני ממנה את מר פדלון דוד מס' טלפון 054-XXXX254 , כמומחה מטעם בית המשפט בכפוף להסכמתו.

מימון חוות הדעת בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים. המומחה לא יחל בעבודתו אלא לאחר ששכר טרחתו ישולם על ידי הצדדים.
הצדדים יפנו למומחה ישירות בתוך 10 ימים וימציאו לו את תקציר הטיעון שהוגש לתיק וכן העתק מחוות דעת התובע.

בין הצדדים נערך הסכם לביצוע עבודות גמר, מצורף ומסומן נספח א' לכתב התביעה, בהתאם להצעת מחיר לגימור פנים שערך הנתבע. התובע טען לליקויים בעבודתו של הנתבע. לעומתו, הנתבע טען שעבודתו הושלמה ומאשים צד שלישי, קבלן השלד.

המומחה יבדוק עבודות הנתבע והתיקונים הנטענים שבוצעו בביתו של התובע.

חוות דעת המומחה תתייחס, בן היתר, לשאלות שלהלן:
האם אחריותו של הנתבע לתקן המחדל כפי שמתואר ברשימת התובע שצורפה ביום 6.9.18.
ככל שהתשובה חיובית, האם כלל התיקונים בוצעו.
במידה וקיימים ליקויים שטרם לא תוקנו, המומחה יעריך שווים.

המומחה רשאי להוסיף שאלות לחוות דעתו ככל שהוא סבור שיהיה בכך כדי לסייע לביהמ"ש להכריע את המחלוקות בין הצדדים.

חוות הדעת תוגש על ידי המומחה בתוך 30 יום.

המומחה יתאם פגישה עם הצדדים לבדיקה לפי הפרטים שלהלן:

התובע, יוסף יצחקי – 055 6635276.
הנתבע, יצחק ניסנוב – 054 5754597.

התיק יובא לעיוני ביום 10.3.19 .
המזכירות תודיע את החלטתי לצדדים טלפונית ותשגרה לעיונים בפקס או בדואר אלקטרוני.

ניתנה היום, ג' אדר א' תשע"ט, 08 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף יצחקי
נתבע: יצחק ניסנוב
שופט :
עורכי דין: