ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בת שבע אדירי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד סגן הנשיא השופט צבי פרנקל

המערערת:
בת שבע אדירי, (ת.ז.-XXXXXX118)
ע"י ב"כ: עו"ד אפרים ווגדן

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מוהנד זייד

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 11.3.18 שקבעה למערערת נכות בגין הצוואר בשיעור 10% והפחיתה בגין מצב קודם 5%, כך שלבסוף קבעה נכותה של המערערת בשיעור 5%.

2. לטענת המערערת לא סבלה היא טרם התאונה מפגיעה בצווארה, ואף יש אישור מרופאת המשפחה לפיו לא היו לה פגיעות בעמוד שדרה צווארי עובר לתאונה. לפיכך טוענת המערערת ברור הוא כי לו היתה נבדקת לפני התאונה לא היתה נקבעת לה נכות והשינויים הניווניים על בסיסם ניכתה הוועדה מצב קודם היו אסימפטומטיים בלבד ולא היה מקום לנכות 5% בגין העבר. בדיון הוסיפה המערערת וטענה כי כאשר ישנו ממצא ניווני ולא קדמה לו כל תלונה על כאבי צוואר והגבלה בתנועות הרי שאין מקום לנכות מצב קודם. כמו כן טוענת המערערת כי הוועדה לא הפעילה את תקנה 15 בעניינה וזאת אף על פי שלא חזרה לעבודתה מאז התאונה ובעקבותיה ועל כן יש להפעיל התקנה במלואה.

3. מנגד טען ב"כ המשיב כי הוועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית ופרטה ממצאיה תוך נימוק החלטתה כנדרש. עוד טען כי הוועדה מוסמכת לבסס קביעתה לעניין מצב קודם גם בהסתמכה על בדיקות הדמייה בלבד ובפרט כאשר המדובר על תהליך ניווני כרוני ואין ספק כי השינויים הניווניים מהם סובלת המערערת אינם קשורים לתאונה הנדונה. אשר לתקנה 15 טען ב"כ המשיב כי הוועדה קבעה כי המערערת יכולה להמשיך בעבודתה כדיילת, המדובר בקביעה רפואית מה גם כי לא מתקיים אחד משני התנאים להפעלת תקנה 15 שהינם תנאים מצטברים.

4. הוועדה שמעה את תלונות המערערת כדלקמן:
"עברתי תאונה ונפגעתי בצוואר ורעשים באוזנים נתנו לי 10% ועברתי EMG חדש כאבים קשים, מוגבלת ".

בהתייחסות הועדה לממצאי בדיקות וצילומים ציינה הוועדה כלדקמן:
"EMG – בדיקות ..תקינות, ..ריפלקס משמאל. סיכום – רדיקולופטיה 6-7 משמאל".

בבדיקת הוועדה מצאה הוועדה:
"מתלוננת על כאבים בידיים וזרמים בכל הידיים ללא מיקום מדויק. אין מתח שרירים מוגבר, מניעה את הצוואר באיטיות, מתלוננת על כאבים תוך כדי שיחה ניתן לראות תנועתיות ללא תגובת כאב של הצוואר".

בסיכום קבעה הוועדה: "הוועדה בדקה את התובעת ועיינה בתיק. הוועדה מבקשת את בדיקת ה-CT וה- MRI שביצעה (בנ"כ קיבלה 10% בגין הצוואר). מאשרת את חו"ד של א.א.ג.".

בהתכנסותה השנייה ביום 11.3.18 קבעה הוועדה:

"הוועדה עיינת בבדיקות הדימות בתהודה מגנטית מתאריך 13.7.16 המדגימה בלטי דיסק בגובה C1-5, C5-6, C6-7, כשהבולט הינו ב- C5-6 עם לחץ על השק והלשדה ללא עדות דימוננטית למואלומלציה. בנוסף שינויים ניווניים בצורת זיזים אחוריים באתרום בהם צויינו הדיסקים ומוצאת שאמנם החבלה לא גרמה לפריצת הדיסק אך החמירה את מצבה. מצבה מתאים ל-10% נכות מתוכם יש לנכות 5% מצב קודם ".

אשר להפעלת תקנה 15 קבעה הוועדה כי: "יכולה להמשיך בעבודתה כדיילת".

5. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה לא הסבירה באופן מפורט את החלטתה בדבר ניכוי מצב קודם וכיצד ניתן ללמוד מהממצאים על בסיסם ניכתה מצב קודם שאם היתה המערערת נבדקת לפני התאונה היתה מוקנית לה נכות ולפי איזה פריט ליקוי, אמנם בטבלה המסכמת של אחוזי הנכות היא כותבת את פריט הליקוי בגינו מנכה מצב קודם. אבל בגוף ההחלטה אין שום הסבר. הוועדה אינה עורכת חשבון עובר ושב כנדרש בפסיקה .

אשר לדיון הוועדה בהפעלת תקנה 15 הרי שהחלטת הוועדה היא לאקונית ואינה מפורטת. לאור האמור לעיל יש להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב אשר תדון בשנית בשאלת ניכוי מצב קודם ותנמק באופן מפורט כיצד ניתן ללמוד מהממצאים על ניכוי מצב קודם שא ם היתה המערערת נבדקת לפני התאונה היתה מוקנית לה נכות ובהתאם לאיזה פריט ליקוי. כן תדון הוועדה בהפעלת תקנה 15 באופן ענייני ומפורט. המערערת ובא כוחה יוזמנו לטעון את טענותיה בפניי הוועדה. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת

המערערת העלתה טיעון בדבר עקרון הגולגולת הדקה, אולם לא מצאתי מקום לדון בכך, משעניינה של המערערת הוחזר כאמור לוועדה.

6. המשיב ישא בהוצאות המערערת ובשכר טרחת עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪ שעליו לשלם בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

7. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שהתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתן היום, ג' אדר א' תשע"ט, (08 פברואר 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בת שבע אדירי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: