ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי מורלי נגד שי עזרן :

בפני כבוד ה שופט ויסאם חיר

תובע

אבי מורלי

נגד

נתבעים

  1. שי עזרן
  2. אס.די.איי. לוגיסטיקה בע"מ
  3. מדינת ישראל משרד התחבורה

החלטה

לפנים משורת הדין, ניתן בזאת צו הדדי להשלמת הליכים מקדמיים וזאת בתוך 14 יום מהיום.

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מ- 30 יום ממועד סיום הליכים מקדמיים כמפורט לעיל.
עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מ- 30 יום לאחר קבלת תצהירי התביעה.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים ולרבות חוות דעת שבמומחיות.

אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. לא תותר הגשת מסמך שלא צורף במסגרת התצהירים או תיק המוצגים.

היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית. הבקשה תכלול פירוט הניסיונות שנעשו לגביית העדות בליווי תצהיר לתמיכה בכך וכן תפורט תמצית העדות הצפויה.

היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

כל מסמך המוגש על ידי צד כלשהו יועבר במישרין לצד שכנגד. כל מסמך שיצורף ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד).

תצהירי חוקרים וחומר חקירה חסוי מטעם ההגנה יוצגו במלואם ויוגשו לאחר תום ראיות התביעה.

נקבע לקדם משפט ליום 27.2.19 בשעה 10:00.

למען הסדר הטוב, נקבע לישיבת שמיעת ראיות הצדדים ליום 9.4.19 שעה 10:00.

למעקב המזכירות אחר הגשת תצהירי עדות ראשית.

ניתנה הי ום, כ"ו כסלו תשע"ט, 04 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי מורלי
נתבע: שי עזרן
שופט :
עורכי דין: