ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאפית דוידוביץ ובניו בע"מ נגד איזיה רייבנבק :

בפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
מאפית דוידוביץ ובניו בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אורלי לייבו ואח'

-
הנתבעים:

  1. איזיה רייבנבק
  2. אנדרי סקוטרב

ע"י ב"כ: עו"ד ענת פרטוש

החלטה

בעניין: בקשה לאיחוד הדיון, מיום 5.11.2018.

התובעת (המעסיקה) הגישה תביעתה ביום 31.10.2018 במסגרתה עתרה למתן פסק דין הצהרתי בדבר זכאותה לכספי הפיצויים המצויים בקופות הגמל האישיות לפיצויים על שם הנתבעים בחברת "מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ", בהתאם לתיקון מס' 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשע"ח- 2018.
ביום 5.11.2018 הגישה התובעת (להלן: "המבקשת") בקשתה לאיחוד הדיון בתיק דנן עם הדיון בשמונת התיקים המאוחדים המתנהלים לפני מותב זה – תיקים משנת 2015 אשר קבועים לדיוני הוכחות . הטיעונים עליהם מתבססת המבקשת בבקשתה הם: הנתבעים הגישו בזמנו כנגד המעסיקה תביעות נפרדות, בין היתר בגין הפרש פיצוי פיטורים, כאשר תיקים אלה מתנהלים במאוחד עם תביעות של ע ובדים אחרים (לשעבר) כנגד המעסיקה- הכל בהתאם להחלטת בית הדין מיום 12.7.2018.
בנסיבות אלו, היות ומדובר בא ותם בעלי דין, באותן באות כוח ובאותו הנושא- זכא ות לפיטורים, יש מקום להורות על איחוד הדיון בתביעה דנן יחד עם התיקים המא וחדים.
איחוד הדיון ימנע בזבוז זמן שיפוטי ו/או הכרעות סותרות ו/או הוצאות משפט מיותרות.
ביום 2.12.18 הגישו הנתבעים (להלן: "המשיבים") תגובתם לבקשה ממנה עולה כי הם מתנגדים לבקשה מהטעמים הבאים:
בזיקה להחלטות כבוד הנשיא וכבוד אב בית הדין מיום 6.11.2018, העניין נשוא הת ביעה שלפנינו, אשר הוגשה כנגד המשיבים בלבד, הנו בבחינת הרחבת חזית פסולה המגיעה לאחר שהוגשו עדויות המשיבים בתצהיר בתביעותיהם הרספקטיביות.
בעוד שבתביעה דנן טרם הוג שו כתבי טענות מטעם המשיבים וטרם התקיים דיון מקדמי, הרי שבתביעות שהגישו המשיבים כנגד המבקשת נקבעו זה מכבר מועדים לשמיעת עדויות הצדדים.
בנסיבות אלו איחוד הדיון יביא בהכרח לקיפוח של זכויות המשיבים כנתבעים בתיק דנן וכתובעים בתיקים העומדים להישמע.
העתרות לבקשה בשלב זה תביא להתארכות ההליכים ולקיפוח זכותם של יתר התובעים לקידום ההליכים בעניינם, זאת לאחר ש הליכים אלה עוכבו דיים.
חששה של המבקשת מהכרעות סותרות, אינו משתקף ממעשיה שכן המועד לנקוט בהליך לשיטתה חל עוד במהלך חודש יולי, ונוכח חששה מהכרעות סותרות היה עליה להקדים ולהגיש תביעתה בטר ם הוגשו העדויות הראשיות של המשיבים ולא להשתהות עד לאחר הגשתם.
איחוד הדיון לא יביא לחסכון בהוצאות שכן המשיבים אינן פטורים מלהתגונן בפני התביעה דבר הכרוך בהוצאות משפטיות.
בהחלטתנו מיום 9.12.2018 נעתרנו לבקשת המשיבים מיום 14.12.2018 להארכת המועד להגשת כתב הגנה מטעמם.

דיון והכרעה:
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
תקנה 120 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, קובעת:
"ענינים אחדים התלויים ועומדים בבית דין אחד וכרוכות בהם שאלות זהות או שאלות דומות, של משפט או של עובדה, רשאי בית הדין, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין על פי בקשת בעל דין ובין ללא בקשה כזאת, ובתנאים שייראו לו.".

בעניין תה"ל- תכנון המים לישראל בע"מ, נקבע:
"המטרה העיקרית של תקנה 120לתקנות סדרי הדין הוא חסכון בזמן ובהוצאות בניהול הליכים שיש בהם שאלות דומות של משפט או של עובדה. יישומה של תקנה זו הוא לא רק כאשר הצדדים בהליכים השונים הם אותם צדדים, אלא אף בהליכים אשר הצדדים בהם הם שונים. יחד עם זאת, יש להביא בחשבון את המועד שבו הוגשה הבקשה לאיחוד תיקים והשלב שבו נמצא ההליך בכל תיק שלגביו מתבקש האיחוד... תקנה 120לתקנות סדרי הדין מסמיכה את בית הדין ("רשאי בית הדין") לפעול "לפי שיקול דעתו" בהחלטה בדבר איחוד תיקים. מסגרת זו של הסמכות על-פי שיקול דעת היא רחבה...".

בענייננו, בשים לב לכך שבתביעות המאוחדות כבר הוגשו תצהירי התובעים והתיק קבוע לדיוני ההוכחות (כאשר הראשון שבהם קבוע לחודש 5.2019), בעוד שבתיק שלפנינו טרם הוגש כתב הגנה והתקיים כל דיון, איננו סבורים כי יהיה באיחוד התביעה שלפנינו יחד עם שאר התביעות המאוחדות כדי לייעל את ההליכים ולהביא לחיסכון בזמן ש יפוטי ובהוצאות. אנו סבורים כי דווקא ההיפך הוא הנכון, שכן בנסיבות איחוד הדיון יביא דווקא לסרבול ולהתארכות ההליך שלא לצורך.

סוף דבר:
מכל המפורט לעיל - הבקשה נדחית.
הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון במסגרת ההכרעה הסופית בתיק.
זכות ערע ור בהתאם לתקנות.

ניתנה היום, ג' טבת תשע"ט, (11 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מאפית דוידוביץ ובניו בע"מ
נתבע: איזיה רייבנבק
שופט :
עורכי דין: