ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלאל תראווה נגד ט.מ.ח מוראד הובלות ועבודות קבלנות בע"מ :

לפני

כבוד השופטת, סגנית הנשיא שרה ברוינר ישרזדה

תובעים

1. גלאל תראווה

נגד

נתבעים

  1. ט.מ.ח מוראד הובלות ועבודות קבלנות בע"מ
  2. מוראד תראווה

פסק דין

לפניי בקשתו של התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעים לאחר שכתב התביעה ודרישה לכתב הגנה נמסרו להם ביום 26.6.18.
כפי שעולה מהמסמך של המוסד לביטוח לאומי מיום 31.12.17, מעסיקתו של התובע הינה הנתבעת 1. התובע לא צירף לכתב התביעה אסמכתא ממנה ניתן ללמוד כי הנת בע 2 משמש כבעל המניות בנתבעת 1. וכן לא פרט את הנסיבות מכוחן יש ללמוד כי מקום להרמתם מסך כנגד הנתבע 2, בהתאם להוראות הדין.
אי לכך, אני נעתרת לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת 1 בלבד, כדלקמן.

4. הואיל והנתבעת 1 לא הגישה כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאדין ביום 26.6.18 , ולאחר שניתנה לה האפשרות להגיב לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה , אני מחייב ת את הנתבע ת 1 לשלם לתובע :

סך של 17,500 ₪ בגין פיצויי פיטורין.
סך של 7000 ₪ כחלף מתן הודעה מוקדמת .
סך של 7000 ₪ בגין אי קיום הליך שימוע.
סך של 11,340 ₪ בגין חלף הפרשות מעסיק לקרן פנסיה (בחישוב של הפרשות החל מהחודש השביעי להעסקתו של התובע וכן בכך שבשנת 2013 אחוז ההפרשות למעסיק בהתאם לצו ההרחבה הכללי עמד על 5%).
לא מצאתי לנכון לפסוק סכום כלשהו בגין הרכיבים הבאים:
בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה משעסקינן בפסק דין בהעדר הגנה .
בגין פדיון ימי חופשה - בהתאם לס' 31 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-195, כל התביעה בגין רכיב זה התיישנה.
הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת תביעה ועד יום התשלום בפועל.
בנוסף, הנתבעת 1 תישא בשכר טרחת עורך דין בסך כולל מע"מ של 5,000 ₪

ניתן היום, ח' חשוון תשע"ט, 17 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלאל תראווה
נתבע: ט.מ.ח מוראד הובלות ועבודות קבלנות בע"מ
שופט :
עורכי דין: