ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סבינה קלימולין נגד שטראוס קפה בי.וי. :

בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

התובעת
סבינה קלימולין
ע"י ב"כ עוה"ד טלי לופו ו/או שרון ענבר פדלון

נגד

הנתבעות
1.שטראוס קפה בי.וי.
2.לורד סנדוויץ בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חיים פרוכטר ו/או נעה ברוך

פסק דין

  1. לפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותה של המבקשת מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית נשוא תיק זה, על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת, כולל קבלת גמול בסך 1,000 ₪ למבקשת ושכר טרחת באות כוחה בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ, וללא צו להוצאות.
  2. עניינה של התביעה בהפרה נטענת של הוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ושורה נוספת של דינים, המתבטאת בזה שהמשיבות הטעו את ציבור הצרכנים בכך שייצרו ושיווקו מוצר המכונה "כריך טבעוני" (להלן: "הכריך"), וסימנו עליו במקביל, באזהרת האלרגנים, כי הכריך עלול להכיל, בין היתר, שאריות של ביצים, חלב ודגים.

לגרסת המבקשת, מיתוג מוצר כטבעוני, אמור להעיד עליו, כי אין כל אפשרות שיכיל רכיבים כלשהם מן החי.

3. המבקשת ביקשה לאשר התובענה כייצוגית, תוך טענה כי הקבוצה כוללת "כל אדם טבעוני ו/או הנמנע מאכילת רכיבי חלב, דגים, ביצים מסיבות בריאותיות (רגישות לרכיבים אילו) ו/או בשל ערכים והעדפה אישית, אשר רכש כריך טבעוני של המותג "קפה עילית", בהסתמך על כך כי עסקינן במוצר אשר אין כל סבירות לגביו כי הוא עלול להכיל רכיבי חלב, ביצים, דגים וזאת מיום ייצורו של המוצר ועד למתן פסק דין בתובענה".

על דרך האומדנה העמידה המבקשת את סכום התובענה ביחס לכלל חברי הקבוצה כלפי המשיבות על סך של 1,000,000 ₪. נזקה האישי הנטען של המבקשת כלפי המשיבות הועמד על סך של 73 ₪ (23 ₪ בגין החזר עלות הכריך והיתרה בגין נזק לא ממוני).
4. בבקשה שלפניי, אשר נתמכת בתצהירי המבקשת ובאות כוחה, עותרים הצדדים במשותף לסילוק ההליך. לציין כי טרם הגשת בקשת ההסתלקות המשותפת, התקיים דיון בו הציגו ב"כ הצדדים את עיקרי ההסדר בפני בית המשפט (07/11/18).

בבקשה נטען, כי היא הוגשה עקב הסדר אליו הגיעו ב"כ הצדדים, לפיו, בין היתר, המשיבות הצהירו כי הסיכוי לקיומם של רכיבים מן החי בכריך הינם אפסיים (נוכח הליך הייצור של הכריך, כפי שפורט בבקשת ההסתלקות). כמו כן, התחייבו המשיבות כי מיד בסיום מלאי האריזות הקיים, ולכל המאוחר בתוך 12 חודשים מיום אישור בקשת ההסתלקות, יוסף הכיתוב "תשומת ליבך לסימון בתיבת האלרגנים" מתחת לשם המוצר ("כריך טבעוני"). העתק מסימון אריזת הכריך החדשה צורף לבקשת ההסתלקות.

עוד נטען בבקשת ההסתלקות, כי בעקבות הגשת בקשת האישור, הוסף על פני אריזת הכריך, תו התקן של עמותת עתיד טבעוני – "VEGAN FREINDLY" (להלן: "העמותה"), אשר לצורך כך בחנה האם הכריך עומד בקריטריונים להענקת תו תקן זה. בבקשת ההסתלקות נטען, כי כאשר מוצרי מזון מסומנים בתו התקן של העמותה, הם אף חשופים לבדיקות מעבדה יזומות ואקראיות שמתבצעות על ידה.

5. לציין, כי הדיון בבקשה זו נעשה בשלב מקדמי, בטרם הגשת תשובת המשיבות לאישור התובענה כייצוגית.

6. על פי סעיף 16(א) לחוק, הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, טעונה אישור בית המשפט. סעיף 16(ד)(1) לחוק קובע, כי גם כאשר אישר בית המשפט הסתלקותו של מבקש, הוא רשאי לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כח מייצג אחרים, וכן להורות על פרסום או אי פרסום הודעה על כך בהתאם להוראות תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, "והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור".

7. בענייננו, נוכח המפורט בבקשה ובשים לב לשלב המקדמי בו מצוי ההליך ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקשת, אני סבור כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. על כן, לא מצאתי טעמים המצדיקים להורות על איתור תובע מייצג או בא כח מייצג חלופיים, או על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר הכרוך בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך (ראו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים , 21/12/2010)).

8. בנוסף, ובכל הנוגע לבקשה לפסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה לבאות כוחה, אני סבור כי יש לאשרה בנסיבות המקרה שלפניי, בשינויים שלהלן, לאורם של השיקולים שהתווה המחוקק בסעיף 16(א) לחוק, קרי, קיומן של עילת תביעה לכאורה ותועלת לחברי הקבוצה.
בהינתן השלב המקדמי בו הוגשה בקשת ההסתלקות, ניתן לקבוע בזהירות המתחייבת שהתובענה מגלה עילת תביעה לכאורה. בנוסף, הצעדים בהן נקטו המשיבות לאחר הגשת בקשת האישור (היינו, הוספת הכיתוב האמור מתחת לשם המוצר וכן תו התקן והסימן המסחרי של העמותה), מסב תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו. מצד אחר, יש לקחת בחשבון, שבסופו של יום, בעקבות הגשת בקשת האישור לא היה צורך ולא נעשה בפועל, שינוי באופן ייצור הכריך.

על כן, ועל אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל (ראו: ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, 05/08/2018)), יש מקום כאמור לאשר את הבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחת עורך דין. עם זאת, בשים לב לנסיבות העניין המונח לפניי, ובהתחשב בעיקר באופייה וטיבה של התועלת שהושגה לחברי הקבוצה וליתר העקרונות המנחים לפסיקת גמול ושכר טרחה שבסעיפים 22 ו- 23 לחוק ובפסיקה, סבורני כי הסכום המבוקש כשכר טרחה גבוה יתר על המידה ויש להעמידו על סכום כולל של 11,000 ₪. הסכום המוסכם כפסיקת גמול למבקשת סביר בעיניי ומצאתי לאשרו.

9. נוכח האמור לעיל, ובהסכמת הצדדים, אני נעתר לבקשה ומורה על הסתלקות המבקשת מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת. המשיבות יישאו בתשלום גמול למבקשת בסך 1,000 ₪ ושכר טרחת באות כוחה בסך 11,000 ₪ (כולל), וללא צו להוצאות.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים וכן למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, י"ד כסלו תשע"ט, 22 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: סבינה קלימולין
נתבע: שטראוס קפה בי.וי.
שופט :
עורכי דין: