ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חגי ווקנין נגד נתיבי ישראל :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה אביגיל פריי

תובע

חגי ווקנין

נגד

נתבעת

נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

פסק דין

עניינה של תביעה זו בנזק שנגרם לגלגל רכבו של התובע עקב שבר בקולטן שהיה מצוי בשטח הכביש שבאחזקת הנתבעת.

לטענת התובע בשעה שנסע בכביש 90 דרומית לקריית שמונה, פגע גלגל הרכב בחלק מקולטן ניקוז שהיה מצוי על הכביש, אשר פגע באזור הצמיג השמאלי האחורי וגרם לקריעתו. התובע עדכן בזמן אמת את המשטרה ואת מוקד הנתבעת בדבר הליקוי בדרך.

הגם שכתב הגנת הנתבעת מכחיש מני וביה את כתב התביעה מראשית ועד אחרית וטוען כי הוא שבלוני וחסר פרטים מהותיים , עולה כי דווקא הוא הלוקה בלקוניות. עיון בכתב התביעה מעלה כי לתביעה צורפו העתקי דו"ח השמאי והמסמכים הרלוונטיים לתביעה. בידי הנתבעת אף היו תמונות מזמן אמת של המפגע כפי שנמסרו לידיה ע"י התובע. נראה כי הפוסל- במומו פוסל. למעשה, במהלך הדיון הובהר משאלות הנתבעת כי עיקר טרוניית הנתבעת מתייחסת להיקף הנזק הנטען ולסכום אותו בחר התובע לשלם בגין החלפת הצמיג- סכום של 3,000 ₪.

עם זאת, מעבר להצגת עמוד אינטרנטי (שמקורו אינו ידוע) המציג צמיג המיוצר ע"י אותו יצרן ועלותו 1,000 ₪- לא הוצגה כל חוות דעת או כל מסמך מקצועי אחר אשר יש בו כדי להבהיר האם הפלט האינטרנטי מתייחס לגלגל זהה, מה מקורו של פלט זה והאם לתובע הייתה נגישות לרכישת צמיג כאמור. זאת ועוד, עלותו של הגלגל נתמכת בחוות דעת שמאי- שהיא חוות דעת מומחה. כאמור הנתבעת לא המציאה חוות דעת נגדית ואף לא ביקשה לזמן ולחקור את שמאי התובע על עדותו.

בתי המשפט דנו לא אחת בסוגיית מפגעים בכבישים הקיימים ברחבי הארץ. ביחס לסוגיה זו ניתן למצוא תמימות דעים ביחס לכך כי מעבר לחובת הזהירות המושגית והקונקרטית הקבועה בדיני הנזיקין, אין על הנתבעת אחריות אבסולוטית למניעת מפגעים לכבישים שבהחזקתה. הצורך בתחזוקה תמידית של מערכות הדרכים הן מן המושכלות, ולפיכך ברור הוא כי אין דרישה כי הנתבעת תחזיק בכל רחוב ובסמוך לכל קולטן ניקוז צוות שיהיה נכון לתקן כל תקלה. המבחן אותו קבעו בתי המשפט לעניין זה הינו מבחן ההשתדלות. לפי קביעות ביהמ"ש, על הנתבעת להראות הערכות מתאימה, מוכנות מתאימה וסבירה, הכנה ראויה וביצוע התואם למצופה מגוף ציבורי כדוגמת הנתבעת.

אמנם אין חולק כי הנתבעת אחראית להחזקת כבישים בהיקף של אלפי קילומטרים, אולם לא ניתן על ידה, לא בכתב ההגנה ולא בדיון לפני, כל הסבר מניח את הדעת לאופן היווצרותו של השבר בקולטן הניקוז. התובע נקט בפעולה זהירה וחיונית של דיווח מיידי על קיומו של המפגע, ואף הנתבעת עצמה הייתה מודעת לסכנה הברורה והמידית שהתקיימה בשבר זה ולראיה דרישתה בתכתובת הפנימית שצירפה לכתב ההגנה לטיפול דחוף עוד בבוקר לאחר גילוי השבר. אולם עצם קיומו של המפגע בשטח שבהחזקת הנתבעת ללא כל הסבר מניח את הדעת (או הסבר כלשהו!) מוביל למסקנה כי נפל פגם בקולטן עצמו או בהחזקתו, שכן קולטן כאמור לא אמור להתעופף ברחבי הכביש בבואו במגע עם רכב פרטי כדוגמת רכב התובע; וככל וקולטן שבור זה היה מצוי בכביש קודם לכן- יפה התמיהה שבעתיים.

משלא סיפקה הנתבעת כל הסבר לקיומו של השבר, ומשאין חולק כי החזקת הדרך בה אירעה התאונה הינה באחריותה, לא נחה דעתי כי הנתבעת הרימה את הנטל המוטל עליה להצביע כי לא נפלה רשלנות בפעולתה ביחס לאירוע התאונה.

באשר להיקף הנזק, התובע צירף לתביעתו חשבונית מס מאת המוסך בו תוקן רכבו בהתאם לחוות דעת השמאי. לאחר הדיון גם המציא לבקשת ביהמ"ש קבלה המעידה על התשלום שבוצע למוסך- התואם אף הוא את חוות דעת השמאי.
משטענה הנתבעת לחובתו של התובע ביחס להקטנת הנזק, היה עליה להוכיח טענתה זו. בכל הכבוד, העתק אינטרנטי של הצעת מחיר, אשר הקשר בינה לבין חוות דעת השמאי לא הוכח ולא הוסבר אין בה כדי להרים נטל זה. ככל וסברה התובעת כי חוות דעת השמאי הנוקבת במחיר הגלגל ואשר אישרה למעשה החלפתו הייתה מופרזת או מוגזמת, היה בידיה לבקש לזמנו לדיון על מנת שייתן הסברים ביחס לחוות דעתו. בוודאי יפים הדברים לאור הערת השמאי בעמ' 3 לשומתו ביחס לעלות הצמיג הרלוונטי. משלא עשתה כן ולא נסתרה חוות דעתו המקצועית בחוות דעת מקצועית אחרת, אין לי אלא לקבל חוות דעתו על הסכומים הנקובים בה.

סיכומם של דברים- אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 7,062 ₪ בתוספת אגרה והוצאות משפט בסך 400 ₪.
הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה עד למועד תשלומם בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 15 יום לבית המשפט המחוזי מרכז.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חגי ווקנין
נתבע: נתיבי ישראל
שופט :
עורכי דין: