ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוטי אלבז נגד אופיר חסין ו :


בפני כבוד ה שופטת עדי אייזדורפר

מבקש
מוטי אלבז
ע"י ב"כ עו"ד עמיר כהן

נגד

משיבים
אופיר חסין ו – 2 אח'
ע"י ב"כ עו"ד יוסי עקיבא

החלטה

בפני בקשת המבקש להורות על מחיקת התובענה, וזאת לאחר שנשמעו הראיות תיק, טרם שמיעת הסיכומים.
1. על פי המרצת הפתיחה, המבקש והמשיבים בעלים משותפים בחלקים של שווים של דירה המצויה ברחוב העצמאות 87 באשדוד (להלן: "הדירה"), לגביה נחתם הסכם מכר לפיו מכר המבקש את זכויותיו בדירה למשיבים. כמו כן, היו הצדדים בעלים משותפים בשני נכסים נוספים, האחד באשדוד והשני ברחובות, ובמסגרת הסכמות שהגיעו ביניהם, מכר המבקש למשיבים את זכויותיו גם בנכסים.
לטענת המבקש, המשיבים לא שילמו את מלוא התמורה ביחס לדירה, ומשכך יש להורות על ביטול הסכם המכר הנוגע אליה. על רקע זה, הגיש המבקש את המרצת הפתיחה שבכותרת, במסגרתה עתר להצהיר על בטלותו של הסכם המכר ביחס לדירה.
2. כבר בישיבת קדם המשפט הובהר כי פניו של המבקש לסעד כספי, שכן לטענתו, קיים חוב בגין דמי שכירות שלא שולמו לידיו בעבר, וכן קיים חוב שכירות שוטף, שכן לשיטתו, משלא שולמה מלוא תמורת המכר, הסכם המכר בטל, המבקש נותר בעלים של מחצית הדירה הנ"ל, ומכאן זכאותו למחצית מדמי השכירות.
אלא שהמבקש סבר כי עליו לעבור ראשית דרך השער של הסעד ההצהרתי לביטול הסכם המכר, ולאחר מכן לתבוע סעד כספי ביחס לדמי השכירות. כמו כן טען המבקש כי המשיבים מסרבים להעביר לידיו נתונים אשר יאפשרו לו לערוך חישוב ביחס לחוב השכירות.
3. כבר בשיח שהתקיים מחוץ לפרוטוקול במסגרת קדם המשפט, עלה מטענות הצדדים, כי למעשה המחלוקת העובדתית בין הצדדים מצומצמת, תוך שהמבקש אישר את מלוא הסכומים שנטענו על ידי המשיבים.
המבקש טען בנוסף, כי המשיבים מסרבים להעביר לידיו מידע.
חרף זאת, בחר המבקש שלא לתקן את התובענה, ולעתור לקבלת הסעדים המתאימים, ועמד על ניהול ההליך, כפי שהוגש במקור.
4. גם בפתח דיון ההוכחות התחדדו הדברים, כך שלכאורה אין בין הצדדים מחלוקת עובדתית ממשית, והמבקש אינו מכחיש את ביצוע התשלומים הנטענים על ידי המשיבים, כולל תשלומים שבוצעו על דרך של גריעת המבקש כחייב במסגרת הלוואות משכנתאות שרבצו על חלק מן הנכסים, תוך שהמשיב נטל על עצמו את המשכנתאות.
גם אז, למרות זאת עמד המבקש על ניהול ההליך כסדרו, ועדותם של העדים נשמעה .
5. בתום שמיעת העדים התקיים שיח מחוץ לפרוטוקול במסגרתו שיקף ביהמ"ש לצדדים את מצב הדברים, תוך שצויין כי קיים קושי לקבל את התביעה, דבר אשר יכול וישליך על ההליכים העתידיים. הוצע לצדדים כי התביעה תימחק על מנת לאפשר ניהול הליך הכולל את מלוא הסעדים הנדרשים.
לאחר מכן יצאו הצדדים להפסקת התייעצות, אשר לאחריה עתר ב"כ המבקש להורות מחיקת התובענה.
ב"כ המשיבים עמד על מתן פסק דין לאחר סיכום טענות הצדדים, ולאחר שהצדדים השלימו טיעוניהם בסוגיה זו, באתי ליתן החלטה זו.
6. אמנם על דרך הכלל תובע הינו "אדון התביעה", אולם לאדנותו זו קיימים גבולות ומגבלות, ובעת דיון בבקשת תובע להפסיק את הדיון בתביעתו יש לשקול שיקולים שונים ונוספים . כך הוכרו בפסיקה מספר שיקולים בעניין זה: השלב שבו מצוי הדיון, השאלה האם במהלך הדיון רכש הנתבע יתרון כלשהו אשר הפסקת התובענה עלולה לאיינו, שיקולי צדק והגינות בכל הנוגע ליחסים שבין הצדדים, שימוש לרעה בהליכי משפט וכן האינטרס הציבורי למנוע השחתת זמן לריק (רע"א 7070/14, עזבון המנוח מוחמד מוסטפא יוסף אבו ליל ז"ל ואח' נ' עזבון המנוח שריך עומר אלפהום (החלטה מיום 14.1.2005), ע"א 579/90 רוזין נ' בן-נון (פסק דין מיום 5.7.92), רע"א 6846/11 ויסמן נ' בעלי זכויות בחלקה 16 (החלטה מיום 13.12.11)).
7. בענייננו, מדובר בבקשה להפסקת התובענה בשלב דיוני מתקדם, שלאחר שמיעת עדויות הצדדים, טרם שמיעת הסיכומים. המשיבים כאמור, מתנגדים לבקשה.
8. ב"כ המבקש עצמו טען בסיכומיו כי לשיטתו, לא מתעורר כל קושי גם אם תידחה תביעת המבקש לגופה, ולא יגרם לו קושי משפטי בכל הנוגע להליך הכספי עתידי ( סעיף 10 לסיכומי ב"כ המבקש). משכך, לאור טענה זו של ב"כ המבקש, ממילא אין צורך להורות על מחיקת התובענה על רקע חשש זה , שכן כאמור לשיטתו, כך או כך לא תהא לקביעה בתובענה דנן השלכה על הליכים עתידיים (זאת מבלי לקבוע מסמרות לגופה של הטענה). יתר טענותיו באשר לגדר המחלוקת כפי שהיא עולה מכתבי הטענות וחקירות הצדדים אינן רלבנטיות לבקשה בעניין מחיקת התובענה, ו מקומן במסגרת ניהול התיק לגופו.
9. זאת ועוד. בבקשתו כפי שהובאה בפני ביהמ"ש בסיפת דיון ההוכחות טען ב"כ המבקש כי יש לחתור לגילוי האמת, זאת על רקע כישלון הניסיון לערוך התחשבנות בין הצדדים, תוך שהמשיבים סרבו למסור מידע נדרש. למרות זאת, לא מצא לנכון המבקש לעתור לתיקון התובענה ולפרט את הסעד המתאים בעניין מתן הפרטים ו/או החשבונות , חרף ההזדמנות שניתנה לו לעשות כן עוד בשלב קדם המשפט.
9. משכך, בהתחשב בהזדמנות קודמת שניתנה למבקש לעתור לתיקון התובענה, נוכח השלב הדיוני בו מצוי התיק (לאחר שמיעת העדים) ולאור התנגדות המשיבים, אין מקום להורות על הפסקת התובענה.
הסיכומים ישמעו בע"פ ביום 19.11.18 בשעה 12:30, עד 15 דקות לכל צד.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוטי אלבז
נתבע: אופיר חסין ו
שופט :
עורכי דין: