ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גמאל עאמר נגד פסק דין :

לפני כבוד השופטת הדסה אסיף

התובע

גמאל עאמר

נגד

הנתבעים
.1 אפרתי גיל
.2 מגדל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. התביעות הן בגין נזק שנגרם לשני רכבים בתאונת דרכים.
ראשונה הוגשה תביעתו של מר ג'מאל עאמר (להלן – " התובע"), ובעקבותיה הוגשה התביעה שכנגד.

2. לטענת התובע, בעת שהוא נסע בכביש, והגיע לצומת, רכבו של הנתבע יצא מכביש שנמצא מימינו. לטענת התובע, אף שבכיוון נסיעת הנתבע היה שלט , המורה ל נתבע לעצור ולתת זכות קדימה, לא נתן הנתבע זכות קדימה לרכב התובע, חסם את דרכו של רכב התובע וגרם לתאונה.
התובע טוען כי בנסיבות האלה, כל האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע ועליו לפצות אותו לכן בגין הנזקים שנגרמו לו בתאונה.

3. הנתבע מכחיש את טענות התובע. לעניין האחריות, טוען הנתבע כי התאונה אמנם ארעה באופן שתואר על ידי התובע, אך האחריות לתאונה, כולה או חלקה, היא על התובע. זאת, לטענת הנתבע, מאחר שמדובר בצומת מסוכנת, והתראות אודות הסכנה שבצומת זו מוצבות בשלטים רבים בדרך שבה עבר התובע לפני שהגיע אל הצומת. בנוסף, לטענת הנתבע, שדה הראיה של התובע בדרכו אל הצומת היה מוגבל מאוד, ובנסיבות האלה היה על התובע להאט ולהזהר מאוד בהתקרבו אל הצומת. לטענת הנתבע, התובע לא נהג כך, והגיע אל הצומת כשהוא נוסע במהירות שאינה מתאימה לתנאי הדרך ובשל כך עליו האחריות לתאונה ולכל הפחות עליו לשאת בחלק מהאחריות לתאונה.

4. בדיון שהיה בפני שמעתי את שני הנהגים, והוצג לי סרטון שצולם מתוך רכב התובע ומתעד את הנסיעה לפני התאונה ואת התאונה עצמה.

5. לאחר ששמעתי את העדויות, אני סבורה שיש לחלק את האחריות לתאונה בין שני הנהגים. אף שהנתבע אחראי לתאונה, גם לתובע אחריות לקרות התאונה וכל שכן לעוצמת הפגיעה וכתוצאה ממנה לנזקים שנגרמו, לשני הרכבים.

6. אכן, מכיוון נסיעת הנתבע מוצב שלט "עצור ותן זכות קדימה". לפיכך היה על הנתבע לעצור ולא לחצות את הצומת אלא לאחר שוידא שהרכבים שנוסעים בצומת יוכלו לעבור בה בבטחה.

7. מאחר שהתאונה ארעה כפי שארעה, ברור שגם אם הנתבע עצר, כפי שלטענתו עשה, הוא לא מילא אחר החובה ליתן זכות קדימה, לפני שנכנס לצומת.
לכן, על הנתבע אחריות לתאונה.

8. יחד עם זאת, גם לתובע אחריות לתאונה.

זאת, מאחר שמהסרטון, כמו גם מהתמונות שהוגשו לי (נ/2), עולה כי בדרכו אל הצומת שבה ארעה התאונה חלף התובע על מספר שלטי ותמרורי אזהרה. בשלטים נכתב במפורש "זהירות צומת מסוכן לפניך" . אשר לתמרורים – אלה תמרורי אזהרה, בין היתר, תמרור המזהיר מפני אנשים החוצים בסמוך.

9. לכך יש להוסיף את העובדה שמהסרטון שהוצג לי ברור ששדה הראיה של התובע, ביחס לדרך שלפניו, היה מוגבל מאוד, לנוכח הטופוגרפיה במקום . למעשה, מהסירטון נראה שעד לסמוך לצומת נסע רכב התובע בעליה שהגבילה מאוד את שדה הראיה של הדרך שלפניו.

10. בהתחשב בכל אלה, היה על התובע לנסוע בזהירות מירבית. זאת הוא לא עשה. מהסרטון, שמשקף גם את הנסיעה לפני התאונה, נראה שהתובע כלל לא האט את הרכב בהתקרבו אל הצומת.

11. אני סבורה שבמקרה שבפני, לאור כל הנסיבות שתוארו ואף ש מדובר בצומת מתומררת, שבה היה לנתבע שלט המורה לו לעצור וליתן זכות קדימה, על התובע לשאת בחלק מהאחריות לתאונה.

12. בהתחשב בכל האמור, אני קובעת שיש לחלק את האחריות לתאונה, באופן שהנתבעים יישאו ב- 85% והתובע יישא ב- 15% מהנזקים שנגרמו לשני הרכבים בתאונה.

13. על פי כתב התביעה שהגיש התובע נגרמו לו בתאונה הנזקים הבאים:
5,500 ₪ לפי חוות דעת של שמאי – חוות הדעשמאי לא נסתרה ואני מקבלת לכן את טענת התובע ביחס לראש הנזק הזה.
400 ₪ הוצאות גרירה ו- 585 ₪ שכ"ט שמאי – גם טענות התובע בעניין הזה לא נסתרו וצורפו מסמכים להוכיחן. לכן אני מקבלת את טענת התובע גם ביחס להוצאות אלה.
1,600 ₪ בגין השבתת הרכב ושכירת רכב חלופי – התובע צירף לתצהירו את אישורו של המוסך על כך שהרכב שהה במוסך למשך 8 ימים וכן קבלה שלטענתו מתעדת את התשלום שביצע עבור הרכב החלופי. טענות התובע בעניין הזה לא נסתרו, לכן, אני מקבלת את גם את טענותיו בעניין הזה.
1,000 ₪ בגין הוצאות כלליות, השחתת זמן, התרוצצות ועגמת נפש – התובע שכר רכב חלופי והוא מקבל פיצוי עבור ההוצאה שהוציא לשם כך. בנסיבות האלה אני מעמידה את הפיצוי לתובע בגין ראש נזק זה , על סכום של 500 ₪ בלבד.

14. בסה"כ אני מעמידה את סכום הנזק שהיה לתובע בגין התאונה על סך 8,650 ₪, כשסכום זה כולל הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התביעה.
מתוך סכום זה, על הנתבעים לשלם לתובע 85% - 7352 ₪.

15. הנתבעים הגישו, כאמור, תביעה שכנגד ובה טענו לנזק לרכבם בסכום של 25,379 ₪, על פי חוות דעת של שמאי, 468 ₪ שכ"ט השמאי והפרשי הצמדה וריבית מיום התאונה, בסכום של 232 ₪. טענות הנתבעים באשר לנזק ים הללו לא נסתרו.
על התובע לשלם לנתבעים 15% מכלל הנזק שנגרם להם, ובסה"כ עליו לשלם להם סכום של 3,912 ₪.

16. לאור התוצאה שאליה הגעתי, ולאחר קיזוז הסכומים שעל התובע לשלם לנתבעים, על הנתבעים לשלם לתובע את הסך של 3441 ₪ , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
בנוסף, ישלמו הנתבעים יחד ולחוד לתובע סך של 1,755 ₪ בגין שכ"ט עו"ד וכן 85% מהוצאות המשפט (אגרות מסירת ושכר עדים).

המזכירות תעביר עותק מפסק הדין לצדדים.
ניתן היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גמאל עאמר
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: