ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איחוד המובילים נגד שירותי בריאות כללית :

לפני כבוד ה שופט, סגן הנשיא קובי ורדי

העותרת: איחוד המובילים – חברה להובלות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בני שפר, מיטל מלכיאל, טל הנץ

נ ג ד

המשיבים: 1. שירותי בריאות כללית
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר שליטנר, איריס דובדבני

2. סוסנה מובינג בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן שחר

3. קונספט ליין בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דרור הפרז, ענבר מקיר

4. ע.ר.ד. הובלות דוד בע"מ
5. ש.י.ג. לוגיסטיקה (1991) בע"מ

פסק-דין

עתירה בה מבוקש כסעד עיקרי להורות על ביטול המכרז שפרסמה המשיבה 1 ( להלן: "הכללית") לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי ( להלן: "המכרז") מכרז בו זכתה בסופו של דבר המשיבה 2.

יש לציין כי תחילה זכתה במכרז המשיבה 4 ובעקבות טענות, בין היתר של העותרת, נפסלה המשיבה 4 ובוטלה זכייתה, אח"כ הייתה אמורה לזכות במכרז המשיבה 3 שהוכרזה כזוכה אחרי פסילת משיבה 4, כשגם כלפיה הועלו טענות כנגד זכייתה, בין היתר על ידי העותרת, כשבסופו של יום ויתרה המשיבה 3 על זכייתה במכרז כך שלמעשה בפועל, נשארה תלויה ועומדת הצעתה של העותרת בלבד כמי שיכולה לזכות במכרז.
כאמור, העותרת עצמה לא מבקשת, כסעד עיקרי, סעד של זכייה במכרז וכללית כבר הודיעה שלא תאפשר את זכיית העותרת במכרז ואם תבוטל זכיית המשיבה 2 יבוטל המכרז.

טענות העותרת מתמקדות ב-2 מישורים שונים, פגם מהותי שנפל במכרז ואי עמידת המשיבה 2 הזוכה בתנאי הסף ופגמים בהצעתה הצריכים להביא לביטול זכייתה.

במישור האחד טוענת העותרת כי נפל פגם מהותי במכרז בדמות של טעות קשה ומהותית במספר הקילומטראז' השנתי שהופיע באומדן הכללית ( כ-2 מיליון ק"מ לשנה) שהיה בטעות לעומת מספר הקילומטראז' הנכון המוערך כיום בכ-1.5 מיליון ק"מ לשנה ( דהיינו פער של כ-25% בין הערכת מספר הקילומטרים באומדן ובין מספר הקילומטרים המוערך הנכון), כאשר התמחור של ההצעה במכרז נעשה לפי מספר הקילומטראז'.
לשיטת העותרת פגם זה כשלעצמו מחייב את ביטול המכרז שהתנהל על בסיס נתון מרכזי שגוי בעליל שאינו משקף את התמחור האמיתי, מעוות מיסודו, אינו משקף התמודדות בין הצעות המבוססות על נתוני אמת ואינו יכול להוביל לתוצאה הראויה, כאשר פגם מהותי זה, כמו גם שינוי בדיעבד של תנאי יסוד במכרז, מחייבים את ביטול המכרז.

במישור השני טוענת העותרת לאי עמידת המשיבה 2 בתנאי הסף במכרז וכן שהצעתה של המשיבה 2 הייתה הצעה מסוייגת ומותנית.

כנגד זאת טוענות הכללית והמשיבה 2 שלמרות הטעות שנפלה באומדן מספר הקילומטראז' השנתי אין מקום לנקוט בצעד החריג והקיצוני של ביטול המכרז ושהחלטת הכללית נופלת במתחם הסבירות ואין מקום לבית המשפט להתערב בה בשני המישורים.

כך גם נטען למניעות והשתק של העותרת מלטעון את טענותיה בין היתר עקב שיהוי, חוסר תום לב והתנהגות פסולה מצידה.

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתובים החלטתי לדחות את העתירה.

כללי

ראשית, יש לציין כי המשיבות 4-5 שכונו ע"י העותרת כ"משיבות פורמאליות" לא התייצבו לדיון, כאשר המשיבה 4 הודיעה בכתב שהיא תומכת בעתירה וגם מי שהתייצבה ( המשיבה 3) בחרה שלא להגיש עתירה והיא אינה יכולה לטעון את טענותיה כיום ( כולל טענות שאף העותרת לא טענה) במסגרת תגובתה, לאחר שויתרה על הזכייה במכרז, בחרה שלא להפקיד ערבות ( שהייתה צריכה להפקיד) ולא לטעון את טענותיה עד להגשת תגובתה.

כאמור, מי שהייתה יכולה לטעון טענות שנפגעה עקב הטעות של עורך המכרז באומדן הקילומטראז' הינה אכן בראש ובראשונה המשיבה 3 והיא בחרה שלא לעשות כן ולוותר על האפשרות לזכות במכרז על פי הצעתה המקורית ( כפי שעשתה המשיבה 2).

והנה, המשיבה 3 בחרה שלא לטעון טענות, לא להגיש עתירה ולא לבקש אף להצטרף לעתירת העותרת ולכן היא לא יכולה להצטרף כ"טרמפיסטית" על טענות העותרת במסגרת התגובה וזאת לאחר שהיא ויתרה על טענותיה.

גם טענות המשיבה 3 שעשתה כן עקב זאת שלאחר שאמרה לכללית שהאומדן של הקילומטראז' מוטעה ועומד על כ-1.5 מיליון בלבד ולא על כ-2 מיליון ק"מ אמרה לה הכללית שהטעות אינה כזו ולכל הפחות מדובר ב-1.8 מיליון קילומטרים, דינן להידחות, שכן מצבה היה בדיוק כמו מצבה של המשיבה 2, שכן בסופו של יום התברר שאכן מדובר בכ-1.5 מיליון ק"מ והמשיבה 3 בחרה שלא להגיש עתירה לוותר על אפשרות זכייתה ולא להעלות טענות כנגד המכרז והיא מנועה ומושתקת מלהעלות כיום בשיהוי כבד את הטענות שהיא מנסה להעלות לראשונה במסגרת התגובה.

הטענות לגבי הטעות שנפלה במכרז והתנהגות העותרת והשלכותיה

אני סבור שיש לדחות את עתירת העותרת בהתחשב, בין היתר, בהתנהגותה המעידה על חוסר תום לב או לכל הפחות היתממות ועצימת עיניים.

העותרת ניסתה " להקדים תרופה למכה" וציינה בעתירה שלמרות שהיא מבצעת את השירות הנוכחי במשך עשרות שנים ( כעשרים שנה) לא היה לה מושג על מספר הקילומטראז' השנתי של ביצוע השירות המבוצע על ידה שנים רבות והיא לא נדרשה לכך עד היום שכן התמורה ששולמה לה הייתה גלובאלית, כאשר העותרת "הינה חברה בבעלות נהגי משאיות, קרי הנהגים שמעניקים את השירות – הם בעלי המניות מדובר באנשים פשוטים, אנשי עבודה ועמל שנתנו אמון בנתונים שהציגה הכללית, ולא ערכו בעצמם חישוב של הקילומטראז' הנכון".

אינני מקבל היתממות זו של העותרת הנעזרת באנשי מקצוע מהשורה הראשונה ( רואי חשבון ועורכי דין), יודעת היטב לנהל חקירות של חוקרים פרטיים והקלטות במטרה לבטל את זכיית הזוכים במכרז לערוך חישובים וספקולציות שונות וסביר שידעה על הקילומטראז' השנתי או שהייתה יכולה לדעת עליו בנקל ובחרה שלא לחשוף נתון זה שהיה ברשותה ובשליטתה ולהשתמש בו לצרכיה ומטרותיה.

לעותרת כמי שמבצעת שנים רבות ( כעשרים שנה) את השירותים נשוא המכרז היה יתרון מהותי על יתר משתתפי המכרז והיא יכלה בנקל לברר את הקילומטראז' השנתי, כשלטענתה שמעה טענה זו מהמשיבה 3 ואז הוציאה בעצמה " דוחות איתורן" וגילתה את מספר הקילומטראז'.

ברי כי מי שעוסקת שנים רבות במתן השירות יודעת כמה סולר צורכים כלי הרכב, יודעת על הטיפולים שנעשים לרכבים לפי מספר קילומטראז', כאשר לא מדובר, כפי שהעותרת מנסה להציג את עצמה בקווים עצמאיים מקבילים אסופת נהגים ( משל היו קנטונים בממלכה) אלא בפרטים המהווים שלם, שהינה חברה הפועלת כבר 20 שנה באופן ראוי מגישה הצעות במכרז ונעזרת באנשי מקצוע מהשורה הראשונה.

חיזוק משמעותי לידיעת העותרת ו/או לעצימת העיניים שלה הינו המחיר שבו נקבה בהצעתה במכרז ( כ-28 מיליון ₪) מחיר זה גבוה בכ-10 מיליון ₪ מההצעות האחרות שהוגשו במכרז ומהתמורה הנוכחית שמקבלת העותרת עבור אותם שירותים ( בלא שהיה שינוי מהותי בשירותים) כשלשיטת העותרת הסכום שהיא מקבלת כיום נמוך גם מ-18 מיליון ₪.

למרות האפשרויות שניתנו לעותרת להסביר את המחיר שהציעה במכרז, לעותרת אין למעשה כל הסבר של ממש לפער המחירים הנ"ל ולא הצלחתי לקבל מבא כוחה תשובה ממשית והסבר לפער עצום שכזה במחיר ממי שמעניק את השירות כיום ( לשיטת העותרת אף בפחות מ-18 מיליון ₪ כיום).

ההסבר ההגיוני המתבקש לפער האדיר ( והלא מוסבר) במחיר בין הצעת העותרת במכרז לבין ההצעות של המציעות האחרות והמחיר המשולם לעותרת ( גלובאלית) כמפעילת השירות הנוכחית, המשתלב גם אם הסבירות שהמידע מצוי ברשותה כמפעילת השירות הנוכחי שנים רבות, הינו שהעותרת ידעה על מספר הקילומטראז' הנכון וניסתה לנצל את הטעות שנקרתה ונפלה בחיקה כפרי בשל להאדרת רווחיה, באופן שלאחר שתתגלה הטעות ויתברר המספר הנכון של הקילומטראז' השנתי תופחת העבודה ב-25% וכך גם יוקטן התמחור, כך שהצעתה תעמוד בסביבות המחיר שהיא מקבלת כיום מביצוע העבודות.

וכך העותרת, המלאה טענות כרימון כנגד כל המציעות שהציעו הצעות זולות בהרבה ממנה, שמה לה למטרה לפסול את כל המציעות האחרות כדי להגיע לזכייתה והיא אף הצליחה לפסול את זכיית המשיבה 4 ואף ניסתה לפסול את זכיית המשיבה 3 שוויתרה על זכייתה ( כאשר היו גם מגעים בין העותרת למשיבה 3 וחילופי מידע ביניהם ונראה שגם זהות אינטרסים כולל ניסיון של העותרת להיות קבלן משנה של המשיבה 3) והמכשול האחרון כנגד זכייתה במכרז הייתה המשיבה 2 ולאחר שלא הצליחה לגרום לביטול זכייתה היא עותרת כעת לביטול המכרז.

כאמור, אינני מקבל את היתממות העותרת שאין לה גורם מרכז והיא עובדת לפי קווים וכל קו עושה את החישוב שלו, שכן מי שבסופו של יום מרכז את ההצעה הינו גורם אחד הנעזר ברואי חשבון שיכלו להביא להם את כל הנתונים שהעותרת יודעת אותם או יכולה לדעתם בקלות, כפי שגם ידוע לה שבפועל נעשה סבב אחד ( ואולי קצת יותר) אך לא שני סבבים ולא סבב וחצי כפי שעולה לכאורה מהמכרז.

כך גם ב"כ העותרת ציין בדיון בעתירה שחלק מ"הקווים" כן ביקשו דו"חות איתורן כך שברי שכולם יכלו לעשות כן ואולי אף עשו כך.

העותרת עצמה ( וב"כ בטיעוניו) מודים שהם לא הסתמכו על הטעות שלטענתם לא ידעה אותה, ושמבחינם לא משנה מספר הקילומטראז' שכן הם הגישו את ההצעה לפי המצב הקיים בפועל כשהם סברו שזה אותו מצב והמחיר אצלם לא משתנה מהמצב של היום.

דהיינו, מבחינת העותרת לא הוצבע על כל פגם מהותי בשוויון ו/או בתחרות שצריך להביא לשימוש בסעד הקיצוני והחריג של בטלות המכרז והיא אף לא טענה את הטענות בשם המשיבה 3 ( שכינתה משיבה פורמאלית).

כל המציעים הגישו את הצעותיהם על בסיס אותה נקודת מוצא ועל בסיס אותה טעות ( מלבד העותרת שכנראה ידעה או הייתה צריכה לדעת על טעות זו) כך שלא הייתה פגיעה בשוויון בתחרות ביניהם.

כך גם בנספח ב' לתנאי המכרז נאמר כך:

" נתונים משוערים

להלן פירוט הנתונים המשוערים על בסיס שנתי, בהתאם לממוצע השירותים אותם צרך המזמין במהלך שנת 2016 והצפי לשנת 2017 ( לא כולל נתוני שינוע חוזר בגין החזרות של קלקרים ו/או קרחומים ו/או תכשירים ו/או ציוד רפואי וכד').
יודגש, כי הנתונים המפורטים לעיל, הינם לצרכי הערכה והמחשה בלבד ואין בהם משום מצג מחייב כלשהו. כמו כן מובהר כי אין בפירוט לעיל כדי לחייב את שירותי בריאות כללית ו/או מי מטעמה בכל צורה ואופן ואין בו כדי לחייב את הכללית לקיים היקף שירותים כאמור בתקופת ההתקשרות ו/או חלקה והמציע יהא מנוע מלטעון כל טענת הסתמכות ו/או מצג ו/או התחייבות בקשר עם האמור".

דהיינו, לא ניתן להתעלם מסעיף זה בתנאי המכרז עליהם חתומה העותרת שבאותיות מודגשות מציין שמדובר בנתונים משוערים לצרכי הערכה והמחשה בלבד שאין בהם שום מצג מחייב כלשהו ואינו מחייב את הכללית לקיים היקף שירותים כאמור והמציע מנוע מלטעון כל טענת הסתמכות ו/או מצג ו/או התחייבות בקשר עם האמור.

אמנם לא מדובר בטעות קלה לגבי אומדן הקילומטראז', אך ברי כי אם היה מדובר בסטיה של 5 או 10 אחוז לא היו כל טענות לעותרת והשאלה היכן הגבול, אם קיים והאם במקרה של טעות של 25% אין מניעות לעותרת והיא לא הייתה צריכה לצפות אפשרות שכזו ( כשהיא לא תקפה תנאי זה קודם להשתתפותה במכרז) ואני סבור שקיימת מניעות לעותרת ושהיא ידעה או שהייתה יכולה לדעת ולצפות אפשרות זו.

בנוסף, בסעיף 8.2 לתנאי המכרז נאמר כך:

"המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאי המכרז ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או טעות ו/או אי התאמה".

דהיינו, על העותרת, בוודאי כמי שהיו בידיה בהישג יד כל הנתונים לגבי מספר הקילומטראז', הייתה האחריות לבדוק את המידע הרלוונטי ובוודאי שמידע כזה כולל את מספר הקילומטראז' ואם לא עשתה כן ( ונראה שכן עשתה) אין לה להלין אלא על עצמה ( ולא על הכללית כפי שהיא מנסה לעשות).
יש לציין ולהדגיש כי לא מדובר בטעויות מהותיות וחמורות במכרז כדוגמת הטעויות המביאות לשימוש בצעד הקיצוני והחריג של ביטול מכרז ובמקרים שדיון בהצעות בתנאים של אי שוויון הוא בלתי אפשרי שכן מדובר בפגם חמור המשפיע על השוויון בתחרות, פגם שאינו ניתן לריפוי ומחייב ביטול ( ראו עע"מ 3719/13 ש. מרדכי עבודות עפר בע"מ נ' משרד הבינוי והשיכון (6/9/18), עע"מ 8096/10 שערי ריבית בע"מ נ' מד"י – משרד האוצר (6/9/11).

במקרה דנן, לא מדובר בפגם שכזה ולא מדובר בטעות בנוסחת ושיטת החישוב ( כמו בעניין שערי ריבית) אלא בטעות בהערכת אומדן הקילומטראז' הקיים כיום ומהווה הערכה בלבד שעל פיו נעשה תמחור ההצעה ( כשאין מחלוקת גם שיכולים להיות שינויים במספר הקילומטרים בעתיד במשך 8 שנות המכרז).

כך גם במקרה שלנו, בדומה למקרה בעניין " שערי ריבית" העותרת ( כמו המערערת בשערי ריבית) על בסיס ניסיונה הקודם הבינה שניתן לנצל את הטעות במכרז ונהגה בחוסר תום לב ו/או עצימת עיניים.

כאמור בענייננו גם אם מדובר בפגם לא מדובר בפגם מהותי הפוגע בשוויון ומצדיק את ביטול המכרז ( עע"מ 4529/15 אורט ישראל ( חל"צ) נ' המועצה המקומית דליית אל כרמל (24/8/15), עע"מ 1811/09 אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' מועצה אזורית שדות נגב (6/1/10).

לא מדובר בענייננו גם בשינוי תנאי המכרז, שכן תנאי המכרז לא שונו בדיעבד ונשארו אותם תנאים וכל ששונה ( עודכן) הינו האומדן של מספר הקילומטראז'.

כך גם אין להיתפס לאמירה הכללית הנטענת של "פגיעה במציעים פוטנציאליים", משהוברר שמדובר בשוק מצומצם והמציע הפוטנציאלי הנוסף הינו כנראה זה שזכה במכרז הנוסף לגבי מלרו"ג הצפון ( שקבלת העתירה יכולה להשליך גם על זכייתו) ומשמדובר בצפון במכרז בהיקף נמוך יותר של קילומטראז', כך שתיקון מספר הקילומטראז' רק יכול היה להקטין את משתתפי המכרז הפוטנציאליים שכן הרווח הצפוי היה קטן יותר והראיה שלא ניגשו מציעים נוספים למכרז של מלרו"ג צפון שהינו בהיקף קילומטראז' קטן מ-1.5 מיליון.

ברי גם כי הטעות שהייתה לגבי אומדן הקילומטראז' פועלת רק בכיוון אחד, באופן שהייתה יכולה להביא להצעות יקרות יותר ולא יותר זולות ( שכן הקטנת מספר הקילומטראז' יכולה רק להגדיל את העלות) ומשכל המציעות היו באותה נקודת מוצא ויצאו מאותו " קו זינוק" לא נפגע ולא נפגם השוויון ו/או התחרות.

כך גם העותרת יודעת כבר ממרץ 2018 על הפגם המהותי שלשיטתה נפל במכרז של הטעות בקילומטראז' ולא הגישה עתירה ולא פנתה בעניין זה לכללית עד ליום 25/6/18 ובכך קיים גם שיהוי משמעותי.

כך גם לא ניתן להתעלם מהתנהגות העותרת שנטען ע"י המשיבות 1-2 שניסתה לסחוט מכללית כספים כתנאי לביצוע המשך העבודות החיוניות של שינוע התרופות ואיימה לנטוש ואף נטשה את עבודתה ולכך יש תימוכין לכאורה במסגרת המו"מ שהיה ואף העותרת מודה בעתירה שפעם אחת שיבשה את העבודה.

כך גם לא ניתן להתעלם מהסתמכות המשיבה 2 על זכייתה וההוצאות הכספיות שהוציאה לצורך היערכות למכרז החשוב הזה.

מכל הטעמים האמורים אני סבור שאין מקום במקרה זה לנקוט בסעד הקיצוני של בטלות מכרז עקב הטעות שהייתה במספר הקילומטראז' באומדן, כאשר העותרת עצמה עקב התנהגותה, כמפורט לעיל, הינה האחרונה שיכולה לטעון טענות כנגד טעות זו אותה היא מנסה לרתום לצרכיה ואין מקום לאפשר לה זאת.

הטענות כלפי הצעת המשיבה 2 וזכייתה
בעניין זה אני סבור שמדובר בהחלטה מקצועית של ועדת המכרזים של הכללית המצויה במסגרת שיקול הדעת הנתון לה ומדובר בהחלטה מקצועית, עניינית וסבירה שהתקבלה לאחר חקירה ובדיקה, קיום דיונים מעמיקים וקבלת מסמכים והבהרות ולא כלאחר יד.

זאת כאשר ועדת המכרזים אינה גוף חוקר בבחינת " גשש בלש" שאינו חייב גם לפעול בהתאם לדרישותיה ( הרבות והבלתי פוסקות) של העותרת.

מבחינת העמידה בתנאי הסף 6.1 הדורש מהמציע להיות בעל ניסיון קודם במתן שירותי שינוע והובלת תכשירים כדוגמת השירותים האמורים במכרז ובעל מחזור שנתי של לפחות 10 מיליון ₪ ( לא כולל מע"מ) לגבי אספקת השירותים למרלו"ג שוהם כשלפחות 50% מהמחזור הינו ממתן שירותי שינוע והובלת תכשירים כדוגמת אלו האמורים במכרז זה, אני סבור שהמשיבה 2 הוכיחה עמידה בתנאי סף זה.

זאת, כשצירפה, כנדרש בסעיף 6.1 לתנאי המכרז אישור רו"ח שצורף כנספח ג' למסמכי המכרז וכן אישור מנכ"ל המציע, ופרטי הלקוחות עבורם בוצעו השירותים ופרטי איש הקשר כמפורט בנספח ד'.

הועדה לא הסתפקה בכך ואף פנתה לבחינת הטענות למשיבה 2 וקיבלה תגובה מפורטת אליה צורף תצהיר של מנכ"ל פרומדיקו וכן חלק מהסכם עם קופת חולים מאוחדת המעידים לכאורה על עמידת המשיבה 2 בתנאי הסף.

העותרת לא יכולה להכתיב לועדת המכרזים של הכללית לפנות דווקא לממליץ בני אינגיבר מנהל הלוגיסטיקה של פרומדיקו ששיחה עמו הוקלטה על ידה, כאשר הכללית בדקה את טענות העותרת לאחר קבלת תגובת המשיבה 2, קיימה דיון מקיף וקיבלה החלטה במסגרת שיקול דעתה המקצועי שבוודאי שלא ניתן לקבוע שהינה כה בלתי סבירה עד כדי כך שיש הצדקה שבית המשפט יתערב בה, בהתחשב באישורי רואי החשבון ( גם אם יש תוספת בכתב יד באחד מהם) ובמסמכים שצורפו על ידי המשיבה 2, כשגם ההסכם עם פרומדיקו מדבר על הובלת תכשירים, כולל חיסונים ( כאשר המכרז כולל גם שינוע של תכשירים וציוד רפואי ולא רק תרופות).

כך גם העובדה שבתחשיב הכלכלי שהיה על המציע לצרף ( שנוסחו היה פתוח) צויין על ידי המשיבה 2 כי "התחשיב מתבסס בעיקרו על כמות הק"מ המופיעים במכרז וכל שינוי בכמות הק"מ יכול לגרור שינוי בעלות לק"מ המוצעת של מרכיבי העלות הקבועים שערכם לק"מ יורד ככל שכמות הק"מ גבוהה יותר ולהיפך". לא מהווה הסתייגות ברורה ומהותית והתנאת ההצעה הצריכה להביא לבטלות ההצעה, כפי שטוענת העותרת, משמדובר בציון מצב לגבי עריכת התחשיב והדגשת החשיבות של מספר הקילומטראז' על התחשיב וציון המובן מאליו שמספר נמוך יותר של קילומטראז' יכול להביא להעלאת מרכיבי העלות של ק"מ, כאשר בסופו של יום המשיבה 2 עמדה באופן מלא אחרי הצעתה ללא כל הסתייגות ובלא שנוהל עמה מו"מ.

אם כללית הייתה מבקשת להכריז על המשיבה 2 כזוכה בזמן אמת ( ולא כהצעה השלישית בטיבה) הייתה פונה אליה, כפי שציין בא כוחה, בבקשה להבהרת ההסתייגות והאם היא עומדת עליה, וכאשר עניין זה הובהר באופן ברור במסגרת השימוע המפורט שנערך למשיבה 2 הבהירה המשיבה 2 בטרם הכרזה על זכייתה כי היא עומדת מאחורי הצעתה כפי שהיא, במלואה, ללא כחל וסרק והסבירה את הכתוב בתחשיב, הסבר שהתקבל על ידי ועדת המכרזים.

כך גם אין לקבל את טענות העותרת להטבה שניתנה כביכול למשיבה 2 במסגרת מו"מ שנערך עמה להפחתת מספר כלי הרכב, שכן לכאורה הן לפי תנאי המכרז והן לפי הדברים שנאמרו בועדת המכרזים בישיבה מיום 4/6/18 ( השימוע שנערך למשיבה 2) נאמר מפורשות ע"י עו"ד דובדבני שבסופו של יום השיקול וההחלטה לגבי הפחתת הרכבים ( שנקבעו במכרז כתנאי להוכחת איתנות כלכלית) הינו לפי שיקול הדעת המקצועי של מינהל ההספקה וזה שיקול דעת מקצועי שלהם ולא של ועדת המכרזים וכך שכללית לא נתנה כל טובת הנאה במו"מ עם המשיבה 2 לא ניהלה עמה כלל מו"מ, לא שינתה בדיעבד את תנאי המכרז ולא הטיבה עמה.

כך גם העובדה שהכללית לא " החזיקה בכוח" את המשיבה 2 ולא כפתה עליה את מימוש הזכייה, בדרך שהיא נוהגת לעבוד עם ספקיה ( כפי שצויין ע"י באי כוחה) לא מצביעה על כך שנתנו למשיבה 2 טובת הנאה ו/או מרחב תמרון.

לסיכום

בסופו של יום יש לשוב ולחזור על כך שדיני המכרזים לא פועלים בסביבה סטרילית ואוטופית אלא בראי המציאות בשטח ושבכל מכרז ישנם טעויות ובסופו של יום השאלה הינה שאלה של סבירות, שיקול דעת, הגיון ושכל ישר ולעיתים בחירה ברע במיעוטו.

בנסיבות תיק זה, אני סבור שההחלטה שהתקבלה ע"י הכללית הינה בנסיבות העניין הרע במיעוטו והחלטה סבירה שאין מקום להתערב בה בנסיבות תיק זה ועקב התנהגות העותרת כפי שפורטה על ידי ולכן דין העתירה להידחות.

מכל הטעמים האמורים אני דוחה את העתירה.

העותרת תשלם לכל אחת מהמשיבות 2-1 הוצאות משפט בסך של 50,000 ₪.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד חשוון תשע"ט, 23 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איחוד המובילים
נתבע: שירותי בריאות כללית
שופט :
עורכי דין: