ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד אנה סנדלוב :

24 אוקטובר 2018
לפני:

כבוד השופט בועז גולדברג

המערער
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב סעדי
-
המשיבה
אנה סנדלוב
ע"י ב"כ: עו"ד ארז נטע

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בענף נפגעי עבודה מיום 19.2.18, אשר דנה בעניינה של הגב' אנה סנדלוב ("הנפגעת") לפי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1957 ("הוועדה"). בהחלטתה קבעה הוועדה לנפגעת דרגת נכות יציבה בשיעור 10% מיום 1.9.17.

הרקע העובדתי

2. הנפגעת ילידת 1969, עובדת ייצור במקצועה. ביום 9.6.13 אירעה לנפגעת בתאונה אשר הוכרה על ידי המוסד כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. הפגימה שהוכא "חבלה בכתף ימין".

3. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה לנפגעת, ביום 12.1.15, דרגת נכות יציבה בשיעור 5%, לפי מחצית הנכות לפי פריט ליקוי 42(1)(ד)(I), מיום 1.9.14.
הנפגעת הגישה ערר על החלטה זו.

4. ועדה רפואית לעררים, אשר התכנסה ביום 16.4.15, דחתה את הערר והותירה את דרגת הנכות היציבה בשיעור 5%.

5. ביום 25.6.17 הגישה הנפגעת תביעה להחמרת מצב.

6. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה ביום 14.11.17, כי חלה החמרה זמנית במצבה של הנפגעת על רקע ניתוח שעברה ביום 24.5.17. אי לכך, נקבעו לנפגעת נכויות זמניות בשיעורים משתנים לתקופה שמיום 24.5.17 ועד 31.8.17.
המערערת הגישה ערר כנגד החלטה זו.

החלטת הוועדה

7. הוועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 19.2.18, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה בנוירולוגיה ומומחה ברפואת אף אוזן גרון. לאחר שהקשיבה לתלונות הנפגעת ורשמה את טיעוני הערר מפי בא כוחה, סקרה הוועדה ממצאי בדיקות דימות: אולטרה סאונד מיום 16.11.16 ובדיקת MRI כתף ימין מיום 28.1.17. כמו כן, ציינה הוועדה, כי ביום 24.5.17 בוצע ניתוח ארטרוסקופי והוצא העוגן.

הוועדה ערכה לנפגעת בדיקה קלינית, שממצאיה פורטו בסעיף 7 לפרוטוקול, כדלקמן:

"בקדמת הכתף צלקת באורך 12 מ"מ ורוחב מ"מ. צלקת נוספת בצד חיצוני של כתף באורך 5 מ"מ ורוחב מ"מ . בצד האחורי של הכתף צלקת באורך 15 מ"מ ורוחב מ"מ. צלקות אינן שקועות בצבע עור, אינ ן מכער ות או מכאיבות. בהתבוננות בחגורת הכתף הימנית נראה דלדול מזערי של שריר הסופרה ספינטוס ללא דלדול של שאר שרירי השרוול המסובב. טווח התנועות האקטיבי: אבדוקציה 100 מעלות, פלקסיה קדמית 100 מעלות, סיבוב חיצוני 45 מעלות זהה לשמאל, סיבוב פנימי מגיעה עם האגודל ל- 2L לעומת 10 D משמאל" .

הוועדה קיבלה את הערר וקבעה לנפגעת נכויות זמניות בשיעורים משתנים לתקופה שמיום 24.5.17 ועד 31.8.17. כמו כן, נקבעה לנפגעת דרגת נכות צמיתה בשיעור 10%, לפי פריט ליקוי מותאם 35(1)(ב), מיום 1.9.17.

טענות הצדדים

8. לטענת המוסד, הוועדה שגתה בהחלטתה משלא התייחסה למצבה הרפואי הקודם של הנפגעת, כפי שגם עולה מהחלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 16.4.15.

9. לטענת הנפגעת, לא נפלה טעות בהחלטת הוועדה, שכן הוועדה סברה שחלה החמרה במצבה, ומכאן יש להסיק שהיתה מודעת למצבה הרפואי הקודם.
עוד טוענת הנפגעת כי יש הערעור הוגש שלא במועד.

דיון והכרעה

10. לאחר עיון בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפניי, ולאחר בחינת טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לקבל את הערעור.

11. לא יכולה להיות מחלוקת, כי קיימים מסמכים רפואיים בתחום האורטופדי מהשנים 2003 ו-2007, דהיינו ממועד המוקדם לתאונת העבודה, אשר אירעה לנפגעת ביום 9.6.13. כעולה מהתיק הרפואי שהוצג לבית הדין, הנפגעת התלוננה על כאבים בכתפיים, אובחנה כסובלת מהגבלה בכתפיים, וקיבלה טיפול באמצעות זריקות. הוועדה לא נתנה דעתה למסמכים אלה ולא בחנה אם יש בהם כדי להשפיע על שיעור הנכות שנקבע על ידה, לרבות ניכוי בגין "מצב קודם". בכך נפל פגם משפטי בעבודת הוועדה.

12. בנסיבות אלה, על הוועדה לבחון אם קיימים נתונים מוכחים וממצאים קליניים המצביעים על "מצב קודם" בתחום האורטופדי. ככל שהתשובה חיובית, על הוועדה לקבוע את נכותה הכוללת של המשיבה, להפחית ממנה את הנכות שאינה קשורה לתאונה ולהחמרה במצב הרפואי, וכך תתקבל הנכות הקשורה לתאונה.

13. טרם סיום אתייחס לטענות הנפגעת בכתב התשובה, אשר רובו ככולו מופנה כנגד התנהלות המוסד בדרך הגשת הערעור.

ראשית, נדחית הטענה שהערעור הוגש לבית הדין באיחור. הודעת המוסד בנוגע להחלטת הוועדה ניתנה ביום 22.2.18, והערעור הוגש לבית הדין ביום 24.4.18, כך שמדובר ב- 61 ימים. איחור של יום אחד (ואף כמה ימים), בוודאי אינו מצדיק מחיקת הערעור על הסף, כפי שביקשה המשיבה. אף אין לקבל את הטענה שמניין הימים להגשת ה ערעור מחושב ממועד החלטת הוועדה, וכפי שצוין בהודעת המוסד, המועד להגשת הערעור לבית הדין נמנה ממועד קבלת ההודעה.
בעניין זה יש לציין כי במקרה זה ההחלטה נשלחה ע"י שער, שם מנוהלות כיום הועדות הרפואיות, ולא ע"י מזכיר הועדה בנתבע, כך שהחלטת הועדה מיום 19.2.18, לא היתה בידיעת המוסד במועד זה.

שנית, המשיבה לא הצביעה על מקור נורמטיבי האוסר על מגיש הליך ערעור להגיש תחילה הודעת ערעור לא מפורטת, ובמועד מאוחר יותר להגיש את נימוקי הערעור. בדרך זו עמד המוסד בזמנים שקצב מתקין התקנות, ואין כל פסול בכך שעיקרי הטיעון מוגשים לתיק במועד מאוחר יותר .

שלישית, באשר לטענה שהמוסד לא מילא אחר החלטת בית הדין אשר הורתה על הגשת נימוקי הערעור בתוך 60 ימים ממועד הגשת הערעור. משלא הגישה המשיבה כל בקשה בזמן אמת, אין לה להלין בדיעבד על כך שנימוקי הערעור הוגשו במועד מאוחר יותר. הלכה למעשה הוגשו נימוקי הערעור ביום 23.7.18, כחודשיים וחצי לפני מועד הדיון, אשר התקיים ביום 10.11.18. כך או כך, לא עלה בידי המשיבה להצביע על נזק שנגרם לה עקב האיחור בהגשת נימוקי הערעור.

על יסוד כל האמור, נדחות טענות המשיבה, ולא מצאתי בהתנהלות המוסד פגמים ומחדלים המצדיקים סילוק הערעור על הסף.

סוף דבר

14. לאור כל האמור, הערעור מתקבל כך שעניינה של הנפגעת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתש קול בשנית את שיעור נכותה של הנפגעת. הוועדה תתייחס למסמכים הרפואיים הרלוונטיים ותיבחן אם קיימים נתונים מוכחים וממצאים קליניים המצביעים על נכות קודמת.
ככל שהוועדה תסבור שיש להפחית נכות בגין "מצב קודם" עליה לקבוע תחילה את נכותה הכוללת של הנפגעת, לאחר מכן לקבוע את שיעור הנכות בגין "מצב קודם" על יסוד נתונים מוכחים וממצאים קליניים ברורים שיעידו על נכות שקדמה להחמרה במצבה הרפואי, ולהפחיתה משיעור הנכות הכוללת.
הוועדה תנמק החלטתה.
הנפגעת ובא כוחה יוזמנו לדיון בפני הוועדה ויתאפשר להם לטעון לפניה.

15. אין צו להוצאות.

16. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, ט"ו חשוון תשע"ט, (24 אוקטובר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע: אנה סנדלוב
שופט :
עורכי דין: