ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.כ נגד הכשרה היישוב חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובעים

  1. א.כ
  2. מ.כ

ע"י עו"ד בני אליאסי

נגד

נתבעת
הכשרה היישוב חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד מוטי ארד

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעים, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובעים הגישו תביעה לפיצויים בגין פגיעתם בתאונת דרכים שאירעה לטענתם ביום 24.8.14.
תובע 1 ביקש למנו ת מומחה רפואי בתחום האורתופדי. תובעת 2 ביקש ה למנות מומחים רפואיים בתחום האורתופדי , הנוירולוגי, הפסיכיאטרי ובתחום השיקומי. לטענתם, הם סובלים עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת מתנגדת לבקשה. לטענתה, באשר לתובע 1, התובע לא עמד בראשית הראייה הדרושה למ ינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, ואין לדון בבקשה ולמנות מומחה רפואי , כאשר כל שצורף לבקשה הוא מכתב שחרור ממיון ומרשם למשככי כאבים, יום לאחר התאונה .
באשר לתובעת 2, מתנגדת הנתבעת למינוי מומחים רפואיים . לטענתה, אין במסמכים שצורפו ראשית ראיה למינוי מומחה כלשהו. לעניין הבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי , נטען שהתובעת צרפה מסמך שני מסמכים רפואיים בלבד בתחום האורתופדי, האחד מיום האשפוז והנוסף מיום 31.8.14, הפניה לפיזיותרפיה. לעניין הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה – נטען שהבקשה אינה מבוססת כלל ואינה נתמכת בתיעוד רפואי , כאשר המסמך הרפואי הראשון בתחום הנוירולוגי הינו מיום 1.10.16, כשנתיים לאחר התאונה. לעניין הבקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי – שבה וטוענת הנתבעת כי הבקשה אינה מבוססת כלל ואינה נתמכת בתיעוד רפואי , שכן התובעת לא הציגה אסמכתאות רפואיות אשר יכלו להעיד על קיומה של נכות כלשהי. לעניין הבקשה למינוי מומחה בתחום השיקום – נטען שהבקשה אינה מבוססת כלל, אינה נתמכת בתיעוד רפואי ואינה רלוונטית בשלב זה.

דיון והכרעה
בעניינו של תובע 1 - לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, נראה שיש ממש בטענות הנתבעת בעניין דלות החומר הרפואי: ה תובע צרף מכתב שחרור מבית החולים, מרשם למשככי כאבים ו-C.T שביצע שנתיים (!) אחרי התאונה. עם זאת , על מנת שלא למנוע מהתובע להוכיח עניין שברפואה ולנוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים, מצאתי מקום להיעתר לבקשה לקבל חוות דעת לקביעת הנכות הרפואית בתחום האורתופדי לגבי התובע 1, אך בשל דלות החומר הרפואי והבעייתיות ברצף הטיפולי ישא התובע 1 בשכר טרחת המומחה בשלב זה.
בעניינה של תובעת 2 - לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, מצאתי, לנוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים למנות מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי, א ולם לא מצאתי להיעתר לבקש ה למינוי מומחים בתחום האורתופדי, בתחום הנוירולוגי ובתחום השיקום, לאחר שבתחום האורתופדי לא צורף דבר פרט למכתב שחרור והפניה לטיפולי פיזיותרפיה, בתחום השיקום לא צורף כל מסמך, ולפי הפסיקה מינוי מומחה שיקומי הוא עניין חריג ונדיר, המיועד רק לאותם מקרים שאין בחוות דעת המומחים ה"רגילים" די נתונים לעניין צרכי הטיפול והשיקום, ו אף התובעת עצמה, אף לא פרטה בקשה בתחום זה. בתחום הנוירולוגי המסמך הרפואי הראשון שצורף הינו מיום 1.10.16 כך שדלות החומר הרפואי והעדר רצף טיפולי אינם מקימים ראשית ראייה ואינם מ חייבים מינוי מומחה רפואי בתחום זה. עם זאת,המומחה בתחום הפסיכיאטרי, יהא רשאי לבחון את הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.
לפיכך אני מורה על מינויו של דר' נפתלי ליברמן, מרחוב אלון 19, עומר, טל': 052-XXXX665 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדי לבדיקת תובע 1.
לפיכך, אני מורה על מינוי ה של דר' קרת נועה, מהמרכז לבריאות הנפש בבאר יעקב, טל' 08-XXXX277, כמומחית מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי לבדיקת התובע ת 2.
המומחים יקבעו ממצאים לגבי מצבם הרפואי של התובעים בעקבות האירוע מיום 24.8.14 ובמיוחד יתייחסו לסוגיות הבאות:
האם לוקים התובעים כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחים יתייחסו לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעים נכון להיום.
האם יהיו התובעים זקוקים לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבם בעתיד.
האם יש הכרח במינוי מומחים רפואיים נוספים.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחים יציינו בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניהם לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה תישא הנתבעת בשכרם של המומחים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה בתחום האורתופדי לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
שכרה של המומחית בתחום הפסיכיאטרי לא יעלה על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.
התובע 1 יפקיד בקופת בית המשפט את שכרו של המומחה בתחום האורתופדי בסך 4,500 ₪ בתופת מע"מ עד ליום 11.11.18.
התיק יובא בפני ביום 12.11.18. המזכירות לא תוציא כתב מינוי לפני המצאת האסמכתא לתשלום למומחה.
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחית בתחום הפסיכיאטרי ישירות לידיה ותגיש לבית המש פט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 13.1.19.
לעיוני 14.1.19.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעים יוגש עד יום 28.2.19.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 20.3.19.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
התיק נקבע לעיון ליום 21.3.19.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.כ
נתבע: הכשרה היישוב חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: