ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאוית גד נגד אסנת חנוכייב :

בפני כבוד הרשמת הבכירה טלי מירום

התובעים

  1. נאוית גד
  2. אלדד חיים גד

נגד

הנתבעת
אסנת חנוכייב

החלטה

התובעים תובעים בתביעתם החזר היטלי השבחה ששילמו, לטענתם, למועצה המקומית פרדס חנה כרכור (להלן: המועצה המקומית), בעוד שעל פי הסכם המכר שנחתם ביום 2.8.15 בינם ובין הנתבעת למכירת נכס שלה בפרדס חנה, תשלומים אלו חלים על הנתבעת.
לכתב התביעה צורפו, מלבד הסכם המכר, שומת היטל השבחה שנערכה על ידי שמאי מקרקעין עבור המועצה המקומית, וכן שתי דרישות תשלום היטלי השבחה המופנות מהמועצה המקומית לנתבעת.
לא צורפו אישורי תשלום היטלי ההשבחה ו/או קבלות על התשלום.
לפיכך, לאחר הדיון שהתקיים בתובענה ביום 3.9.18, הוריתי לתובעים להגיש אישור על תשלום היטלי ההשבחה למועצה המקומית. החלטתי זו באה ולא בכדי: ראשית דבר, סכום התביעה - 31,141 ₪, אינו תואם את סיכומן של שתי שומות ההיטלים שצורפו לכתב התביעה, האחת בסך 24,283.85 ₪ והשניה בסך 8,858.93 ₪, סה"כ 33,143 ₪ במעוגל ; שנית, השומה השניהבסך 8,858,93 ₪, כותרתה "שומה מתוקנת", הוצאה רק ביום 27.8.17 , לאחר מועד התשלום לכאורה על ידי התובעים, כפי שיובהר להלן.
ביום 9.10.18 הגישו התובעים הודעה לפיה בהתאם להחלטת בית המשפט פנו למועצה המקומית בבקשה לקבל פירוט לגבי התשלום, אולם נמסר להם כי הדבר אינו אפשרי, שכן התובעים שילמו בתשלום אחד הן את היטלי ההשבחה והן תשלומים אחרים שחלו עליהם, בסך כולל של 54,278.90 ₪, וכי לא ניתן למסור פירוט של התשלומים הכלולים בסכום זה. בהודעה זו מצהירים התובעים, כי סכום התביעה ושומות היטלי ההשבחה עליהן מבוססת התביעה כלולות בקבלה המצורפת להודעה - קבלה מיום 11.7.17 על תשלום סך של 54,278.90 ₪ במזומן עבור היטל השבחה לשנת 2017.
אלא שלא ייתכן שקבלה מיום 11.7.17 כוללת בתוכה את דרישת תשלום השומה המתוקנת בסך 8,859 (במעוגל) שהוצאה רק ביום 27.8.17, דהיינו, לאחר מועד התשלום. עובדה זו יש בה כדי להעיב על תקפות הצהרת התובעים בהודעתם, וכן יש בה כדי ללמד על כך שהתובעים לא הוכיחו כי שילמו את השומה המתוקנת.
בשים לב למהות ההליך ומתוך רצון להימנע מקביעה, לפיה התובעים לא הוכיחו את תביעתם, כולה או חלקה, ניתנת בזאת הזדמנות נוספת לתובעים להמציא אישורים מפורטים אודות תשלומי היטל ההשבחה ששילמו בגין הסכם המכר, לרבות סכומי התשלום ומועדיהם ולאילו שומות הם מתייחסים. חזקה על המועצה המקומית, כרשות מקומית מסודרת ושומרת חוק , כי נתונים אלו מצויים ברשותה וכי יש באפשרותה ל מסרם לתובעים.
יש לראות בהחלטה זו כצו המופנה למועצה המקומית פרדס חנה - כרכור להמצאת הנתונים האמורים.
התובעים ימציאו החלטה זו למועצה המקומית בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה, ויגישו את תשובת המועצה לתיק בתוך 7 ימים נוספים.
נקבע לתזכורת פנימית ליום 31.10.18. לא תוגש כל הודעה מטעם התובעים עד למועד זה, יינתן פסק דין על סמך התשתית הראייתית הקיימת.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, א' חשוון תשע"ט, 10 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נאוית גד
נתבע: אסנת חנוכייב
שופט :
עורכי דין: