ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה -הסתדרות המעו"ף :

17 ספטמבר 2018
לפני: כבוד השופט תומר סילורה
נציג ציבור (עובדים) גב' גל טלית
נציג ציבור (מעסיקים) מר אברהם גלאי

המבקשת:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד גדי שילה

-
המשיבים:

  1. הסתדרות העובדים הכללית החדשה -הסתדרות המעו"ף
  2. ארגון הכבאים המקצועיים בישראל

ע"י ב"כ: עו"ד יעל שילוני ועו"ד אלעד מורג

החלטה

  1. בפנינו בקשת מדינת ישראל, המשרד לביטחון פנים – הרשות הארצית לכבאות והצלה ("המבקשת") למתן סעדים זמניים ודחופים במסגרתם יש להורות לעובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה לחדול מכל שביתה או צעדים ארגוניים אשר עליהם הכריזו ביום 24.8.2018. ("הצעדים הארגוניים"). הצעדים הארגוניים כוללים, בין היתר, הפסקת אבטחת אירועים, הפסקת אימונים תרגילים והדרכות וניתוק מגע מוחלט מנציב כבאות והצלה (נספח כ' לבקשה) וצעדים נוספים כמפורט בהודעת המבקשת מיום 13.9.2018 .
  2. היום בשעה 15:00 התקיים דיון ממושך במעמד הצדדים ונעשה נסיון להגיע להסכמה אשר, בשלב זה, לא צלח.
  3. לאחר שמיעת טענות הצדדים בדיון שוכנענו כי אין מקום להיענות לבקשת המבקשת. נציין שהחלטה זו היא לצורך שעה זו בלבד, האמור בה לכאורי ואין בו לקבוע מסמרות בדבר מידת ההגבלה שיש לעשות, ככל שיש, על זכות השביתה של עובדי המבקשת. ועתה נפרט את נימוקי הכרעתינו (ובקיצור נמרץ עקב בהילות מתן ההחלטה) :

א. כידוע, זכות השביתה הינה זכות יסוד ראשונה במעלה, אשר הוכרה כזכות בעלת מעמד על חוקי, אשר נגזרת מחופש ההתארגנות ומהווה "כלי המאזן כוחות בפערי הכוחות בין הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים" (עס"ק (ארצי) 8299-06-12 מיקוד שמירה ואבטחה בע"מ נגד הסתדרות העובדים הלאומית (24/6/12)). יחד עם זאת, יש מקום לאזן את זכות השביתה אל מול זכויות ואינטרסים שונים אחרים (עס"ק 25/07 חברת החשמל נגד ההסתדרות הכללית החדשה 27/1/08). בנסיבות המתאימות טובת הציבור מחייבת הטלת מגבלות על חירות השביתה, במסגרת איזונה של חירות זו מחד גיסא וזכויות יסוד אחרות מאידך גיסא (עס"ק 1013/04 בנק דיסקונט בע"מ נגד ההסתדרות הכללית (26/9/04)).
ב. מטעם זה ובשל האיזון הראוי הוטלו על חירות השביתה הגבלות שונות מכוח הדין, ובין השאר, נדרש כי שימוש בנשק השביתה יעשה באופן מידתי, כמוצא אחרון ויופעל בתום לב. במסגרת נקיטה בצעדים ארגוניים יש "להתנהל בסבירות, במידתיות ובאחריות כלפי הציבור" (סעיף 20 לפסק הדין בבר"ע (ארצי) 50556-09-11 הסתדרות העובדים הכללים החדשה איגוד עובדי התחבורה נגד חברת רכבת ישראל (28/9/11) להלן – פרשת רכבת ישראל).
ג. בענייננו, בית הדין מלווה את סכסוך העבודה שבין הצדדים מזה מספר חודשים. לפיכך, ניתן בהחלט לקבוע (וביתר שאת לאחר הדיון שהתקיים היום), כי עובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה נמצאים מזה תקופה ארוכה במצוקה קשה ואמיתית וכי יחסי העבודה בין הצדדים נמצאים בשפל המדרגה. לפיכך, הצעדים הארגוניים שננקטים בשלב זה על ידי המשיבים ננקטים כמוצא אחרון ומתוך מטרה להסדיר נושאים שונים ביחסי העבודה. כמו כן, שוכנענו כי הצעדים הארגוניים המתבקשים על ידי המשיבים הם מידתיים וסבירים ואינם מסכנים חיי אדם. בהקשר זה נציין , כי מצוין במפורש בהודעה על הצעדים הארגוניים כי "לא תהיינה פגיעה בהגנה על אזרחים והצלת חיים ורכוש" וכי ניתוק המגע מהנציב הינו צעד מחאתי שאינו כולל כל פגיעה מבצעית.
ד. יחד עם זאת, על מנת שלא לפגוע מעבר לצורך בציבור באי קיום אירועים ציבוריים המוניים (כגון אירועים בחג הסוכות ו/או משחקי כדורגל) אנו סבורים כי יש להמשיך את הצעדים הארגוניים באותה מתכונת עליה הוסכם בין הצדדים בדיון מיום 30.8.2018 (לרבות ועדת החריגים) כאשר במקביל הצדדים ימשיכו לנהל ביניהם מו"מ על בסיס ה הסכמות מיום 30.8.2018. כמו כן, בית הדין יקבע מועד נוסף לדיווח והתקדמות. למען הסדר הטוב יובהר, כי אף לא אחד מהצדדים ינקוט בצעדים שיש בהם משום החרפה ו/או שינוי של ההסכמות מיום 30.8.2018 וזאת עד למועד הדיון שייקבע.
ה. אנו דוחים את טענות המבקשת על כך שהצעדים הארגוניים הוכרזו שלא בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם הקיבוצי.

4. אנו קובעים דיון נוסף במעמד הצדדים ליום 8.10.2018 בשעה 16:00 ומבקשים כי לדיון יתייצב, בין יתר המשתתפים, גם נציב כבאות והצלה.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, (17 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור עובדים
גב' גל טלית

תומר סילורה - שופט

נציג ציבור מעסיקים
מר אברהם גלאי


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה -הסתדרות המעו"ף
שופט :
עורכי דין: