ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ש נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובע
י.ש
ע"י עו"ד מיכאל רביבו

נגד

נתבעת
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד ענבר יוסף

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובע, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין פגיעתו בתאונת דרכים שאירעה לטענתו ביום 12.9.14.
התובע ביקש למנות מומחה רפואי בתחום האורתופדי . לטענתו, הוא סובל עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת מתנגדת לבקשה למינוי אורת ופד. לטענתה, לתובע לא נותרה כל נכות אורתופדית בגין התאונה, והתובע לא צרף תיעוד עדכני מן העת האחרונה שיש בו ראשית ראיה לקיומה של נכות צמיתה. לטענת הנתבעת אחר שהבקשה אינה נתמכת בתיעוד רפואי רציף הרי שדינה להידחות.
עיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה.
אכן, כפי שעולה מטענות הנתבעת, התיעוד הרפואי אינו רציף ולעיתים אף לא רלוונטי לתאונה הנדונה. מסמך ראשון רפואי שצורף הוא מיום 15.9.14 והמסמך שלאחריו הוא מיום 12.1.16, כשנה וחצי לאחר מכן, ויש מהמסמכים הרפואיים שצורפו, שלא צויין בהם כל קשר לתאונה הנדונה. עם זאת מצאתי כי לנוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים, יש מקום למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי.
ואולם, לנוכח דלות החומר הרפואי והבעייתיות ברצף הטיפולי, ישאו שני הצדדים בשכר טרחת המומחה, כאשר אם תמצא נכות צמיתה בגין התאונה, יושב לתובע חלקו בעלות שכר הטרחה שישלם.
לפיכך אני מורה על מינויו של דר' עמיר קורנגרין, ממושב תאשור 46 ד.נ נגב , טלפון נייד: 054-XXXX334 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצב הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 12.9.14 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה ישאו התובע הנתבעת בשכרו של המומחה בחלקים שווים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו. שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
התובע יפקיד סך של 2,250 ₪ בקופת בית המשפט עד ליום 11.11.18.
התיק יובא בפני ביום 12.11.18.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובע.
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 13.1.19.
התיק יובא בפני ביום 14.1.19.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 28.2.19.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 24.3.19.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
התיק נקבע לעיון ליום 25.3.19.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ש
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: