ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יבגני איזדבסקי נגד מהרי מנגיסטו :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובע

יבגני איזדבסקי

נגד

הנתבע

מהרי מנגיסטו

פסק דין

רקע
1. לפני תביעה במסגרתה מבקש התובע לחייב את הנתבע לשלם לו פיצוי בסך כולל של 8,500 ₪, בגין נזקים שנגרמו לרכבו מסוג הונדה, שנת ייצור 2001, על ידי פגיעת רכבו של הנתבע, מסוג פורד, בתאונה שקרתה ביום 20.9.17, ברח' הדקל בנתניה.

טענות התובע
2. התאונה קרתה בעת שרכבו של התובע היה בחניה, כשאינו מאויש. בשעה 10:00 בבוקר, בזמן עבודתו, שמע התובע רעש חזק וכשיצא החוצה ראה שרכב הנתבע התנגש ברכבו. כתוצאה מהפגיעה נגרמו לרכב נזקים שעלותם 10,000 ₪. הואיל ומחיר הרכב היה סך של 6,300 ₪, אזי הושבת הרכב והורד מהכביש.

הדיון בתביעה
3. התקיים לפני דיון, אליו התייצב הנתבע וזאת מבלי שטרח להגיש כתב הגנה במועד. לשאלת בית המשפט, מדוע לא הגיש כתב הגנה, השיב הנתבע כי לא ידע שעליו לעשות כן. לטענתו, במועד התאונה נסע ברכבו, אולם עקב היתקלות באבן שפה בולטת, רכבו סטה ופגע ברכבו של התובע.

4. למעשה, אין מחלוקת לעניין אחריותו של התובע לקרות התאונה והמחלוקת נסובה על היקף הנזק שנגרם בגינה.

5. בסוף הדיון הורה בית המשפט, לפנים משורת הדין, לנתבע, להגיש הודעה עד למועד מסוים ובה יפרט האם הוא מבקש להגיש כתב הגנה ובמקרה זה, בית המשפט יקבע מועד דיון נוסף לפניו, בכפוף לתשלום הוצאות התובע בגין התייצבותו לדיון.
נוכח העובדה כי הנתבע הינו חייל בשירות חובה בצה"ל, הציע לו בית המשפט לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מגורמים משפטיים העוסקים בכך ובהקדם.
טענות הנתבע
6. הנתבע הגיש את טיעוני הגנתו ביחס לתביעה. לטענתו, בשל מצב כלכלי קשה, שלו ושל בני משפחתו, בית המשפט מתבקש לקבוע במדויק את עלות הנזק שעליו לשלם ובמידת האפשר, בתשלומים.

7. מעיון בחוות דעת שמאי הרכב – מר ירון דנינו, שצורפה לכתב התביעה, עולה כי עלות תיקון הנזק שנגרם בגין התאונה, הוערכה על ידו בסך של 10,030 ₪. היות והרכב נשלח לגריטה, אזי הנזק שנגרם בפועל הינו המחירון של הרכב בסך של 6,300 ₪, בניכוי ערך השרידים בסך של 450 ₪ ובסך הכל 5,850 ₪. בנוסף, הנתבע מודה בחובתו בתשלום עלות גרירה בסך של 200 ₪.

8. בין רכיבי התביעה נכלל סך של 2,000 ₪ - פיצוי בגין עוגמת נפש. סכום זה מהווה תוספת של 34% מערך הנזק בפועל, אולם לא הובאו פירוט והנמקה לסכום המבוקש.
לפיכך, בית המשפט מתבקש לפסוק בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו ובהתחשב במצבו האישי של הנתבע.

תשובת התובע
9. בית המשפט מתבקש לקחת בחשבון שממועד התאונה עברו חודשים רבים ובמהלך פרק זמן זה, התובע ניסה פעמים רבות לפתור את המחלוקת עם הנתבע מחוץ לכותלי בית המשפט. בנוסף, התובע אף הציע לנתבע לשלם את חובו בפריסה לתשלומים, אולם בהעדר שיתוף פעולה מצד הנתבע, נאלץ התובע להגיש את התביעה דנן.

10. התובע עלה לישראל בשנת 2008. הנטל של פרנסת המשפחה מוטל ברובו על כתפיו. עקב מחדלי הנתבע נאלץ התובע שלא לעבוד במשך תקופה מסוימת, שכן, רכבו היה נחוץ בעבודתו, ברחבי הארץ. לפיכך, נאלץ התובע לבטל מס' הזמנות חשובות בעבודתו ובשל כך מצבו הכלכלי התדרדר והורע מאוד. התובע נאלץ באופן בלתי צפוי ליטול הלוואה כדי לרכוש מכונית אחרת והסך של 2,000 ₪, שנתבע בגין עוגמת נפש, אינו מכסה ולו חצי מהפגיעה הכלכלית והנפשית שנגרמה לתובע עקב התאונה.

דיון והכרעה:
11. כידוע, על התובע מוטלת החובה להוכיח את תביעתו בהתאם לעיקרון "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל ההוכחה הוא נטל הבאת הראיות נקבע במשפט האזרחי על פי "הטיית מאזן ההסתברות" לאחר שבית המשפט בוחן את מהימנותן של הראיות שבפניו, את דיותן ואת משקלן (רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ פ"ד נז (4)981(2003).

12. אין חולק כי האחריות לתאונה ולתיקון נזקיה מוטלת במלואה על הנתבע בלבד. הנתבע לא הגיש חוות דעת נגדית מטעמו , לטענתו, בשל העובדה כי רכבו של התובע הועבר לגריטה ושרידיו נמכרו. יחד עם זאת, הנתבע לא ביקש לזמן את השמאי שהכין את חוות הדעת מטעם התובע, כדי להיחקר על חוות דעתו. בנסיבות אלו, אני קובע כי חוות הדעת לא נסתרה ואני מקבל אותה במלואה.

סוף דבר
13. עקב התאונה הוכרז רכבו של התובע כ"אובדן מוחלט" (טוטאל לוס), שכן, עלות התיקון עולה בהרבה על שווי הרכב. בנסיבות אלו, אני מקבל את טענת הנתבע כמפורט בסעיף 7 לעיל, שיש לחשב את נזקו של התובע, כמחירו של הרכב בסך של 6,300 ₪ בניכוי שרידיו בסך של 450 ₪ ובסך הכל 5,850 ₪, כאשר לסכום זה יש להוסיף את עלות הגרירה בסך של 200 ₪ וכן את עלות שכ"ט השמאי בסך של 700 ₪.

לסיכום, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 6,750 ₪. בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 01/11/17 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
בנוסף, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך כולל של 500 ₪ שככל שלא ישולמו במועד הרשום מטה, יתווספו אליהן הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל.
אני דוחה את רכיב התביעה בסך של 2,000 ₪ פיצוי בגין נזק לא ממוני, עוגמת נפש. בתביעות המוגשות בגין נזקי רכוש רכב, לא נהוג לפסוק פיצוי נפרד בגין רכיב נזק זה, ובמקרה שלפני לא הוכחה עוגמת נפש מיוחדת.
בית המשפט אינו מוסמך לדון באופן יישום פסק הדין ולפיכך לא ניתן להיעתר לבקשת הנתבע לפריסת סכומי פסק הדין בתשלומים.
כל הסכומים שפסקתי לעיל, ישול מו לתובע, בתוך 30 ימים מיו ם קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבע.

בקשת רשות ערעור לבימ"ש מחוזי מרכז בלוד בתוך 15 ימים.
המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כד' תשרי תשע"ט, 03 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: יבגני איזדבסקי
נתבע: מהרי מנגיסטו
שופט :
עורכי דין: