ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור רמז נגד ניב בטחון בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר אברהם אלוק
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובע
אור רמז
ע"י ב"כ עו"ד אייל נון ואח'

-

הנתבעת
ניב בטחון (1997) בע"מ ח.פ. 512543984
ע"י ב"כ עו"ד מסאלחה עארף

פסק דין

1. בתחילתה של ישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 16/9/18, התקיים דיון לא פורמלי,אשר במהלכו וכהמשך לו, הציע ביה"ד לצדדים את ההצעה הבאה: "..מתן פסק דין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), כאשר פסק הדין יינתן על סמך כל החומר המצוי בתיק וכאשר סכום פסק הדין לא יפחת מסך של 6,000 ₪ ולא יעלה על סך של 14,000 ₪" (עמ' 7 שורות 12-14 לפרוטוקול).
לאחר התייעצויות שקיימו הצדדים ולאחר שהובהרה סוגיית שכ"ט עו"ד, הביעו הצדדים את הסכמתם להצעה הנ"ל, לה התווסף המשפט:"..כאשר מכל סכום שייפסק לטובת התובע יופרד החלק שביה"ד, ימצא לנכון לייחס לשכ"ט עו"ד".
הצעת ביה"ד, בכללותה, 'קיבלה תוקף של החלטה, אשר בסיומה נקבע כי:" פסה"ד לפי המתווה הנ"ל, יינתן בהקדם האפשרי".

2. לפיכך ניתן בזאת פסק דיננו, כעת.

3. לאחר שעיינו בכל החומר המצוי בתיק, לרבות תצהיר התובע ונספחיו וכן תצהיר עד הנתבעת ולאחר שנתנו דעתינו להפחתות שבוצעו בסכומי רכיבי התביעה (כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתצהיר התובע אל מול כתב תביעתו) ולאחר שנתנו דעתנו גם לטענות הצדדים באשר להבדל בין הסכומים וכן לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים כפי שמצאו ביטוי בפרוטוקול הדיון המ וקדם, שהתקיים בחודש 9/16, לפני ראש המותב וכן לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים כפי שמצאו ביטוי בדיון הבלתי פורמלי שהתקיים לפנינו, ביום 16/9/18, וכן לאחר שנתנו דעתנו גם להליכים שהתקיימו בתיק, להודעות השונות שהוגש ולאופן ניהול התביעה, הרינו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 8,000 ₪ בגין רכיבי תביעתו בהם כן מצאנו ממש, כאשר מתוך סכום זה יש ליחס סכום של 500 ₪ לשכ"ט עו"ד.

4. הסכום שנקבע בגין רכיבי התביעה בהם מצאנו ממש, קרי סכום של 7,500 ₪, ישולם בתוך 21 יום מיום ש ימציא התובע לנתבעת אישור על ניכוי מס במקור, או בתוך 40 יום מהיום, לפי המוקדם מביניהם, שאם לא ישולם אז, הוא יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד ליום תשלומו בפועל.
כאשר הסכום של 500 ₪, בגין שכ"ט עו"ד, ישולם בתוך 40 יום מהיום, אחרת יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד למועד תשלומו בפועל.

ניתן היום, ח' בתשרי תשע"ט, (17 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים.

מר אברהם אלוק
נציג ציבור
(עובדים)

יעקבס אורית, שופטת

גב' איריס קלין
נציגת ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: אור רמז
נתבע: ניב בטחון בע"מ
שופט :
עורכי דין: