ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יותם הולץ נגד תשתית נפט ואנרגיה בע"מ :

לפני:

כבוד השופט תומר סילורה

המבקש
יותם הולץ
ע"י ב"כ: עו"ד משה וקרט
-
המשיבים
1. תשתית נפט ואנרגיה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שלמה בכור
2. הסתדרות העובדים הלאומית
ע"י ב"כ : עו"ד רן קונפינו

פסק דין

1. בפניי בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור תובעה ייצוגית שבכותרת.

2. המשיבה 1 הינה חברת התשתית הלאומית של משק האנרגיה בישראל (להלן – " החברה") ומטרתה לספק את צורכי תשתית משק האנרגיה של מדינת ישראל. מתקני החברה פרוסים ברחבי הארץ וכל מתקן של ה חברה מאובטח ע"י מאבטחים בעלי הכשרה מתאימה.

3. המבקש עבד במתקן החברה בעיר רחובות בתפקיד מאבטח.

4. במסגרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית טען המבקש, כי החברה הפרה את התחייבויותיה בהתאם לדין החל עליה ו /או ההסכם הקיבוצי החל עליה ו/או צווי ההרחבה החלים עליה.

5. החברה התנגדה לבקשה ואף טענה כי חל עליה הסכם קיבוצי ומתוקף כן ולאור הסייג הקבוע בסעיף 10(3) לחוק התובענות הייצוגיות לא ניתן לנהל את התובענה בדרך של תובענה ייצוגית.

6. בהתאם לאמור בבקשת ההסתלקות, לאחרונה באו הצדדים בדין ודברים על מנת לבחון את האפשרות לסיומו של ההליך. כמו כן, לאחר הגשת התובענה התרחשו אירועים שונים ובוצעו פעולות שונות על ידי החברה והמשיבה 2 ( להלן - "ארגון העובדים"). כך, לאחרונה הפך ארגון העובדים להיות הארגון היציג גם של עובדי השמירה העובדים בחברה שהם חברי הקבוצה.

7. ההסתדרות הלאומית הינה ארגון העובדים היציג והפעיל בקרב עובדי החברה אשר הינו צד להסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם עם החברה והכולל מנגנוני פיקוח ובקרה משותפים לצורך שמירת זכויותיהם של העובדים לצד הסדרת תנאי העבודה והמשמעת בעבודה לרבות פרק אכיפה לזכויות העובדים.

הבקשה להסתלקות

8. הצדדים, בבקשתם להסתלקות מוסכמת, ציינו כי לאור פסיקת בתי הדין לעבודה לעניין תובענות ייצוגיות אודות העובדה כי דרך המלך היא שארגון העובדים יטפל באכיפת זכויות העובדים ובייחוד נוכח ההסכם הקיבוצי המיוחד דלעיל .

9. לאור המפורט, ולאחר שהמבקש השתכנע כי ארגון העובדים נכון לבצע אכיפה חלף הליך ייצוגי, סבור המבקש כי אין עוד מקום בהמשך ההליך נגד החברה וכי זכויות העובדים תישמרנה על ידי ארגון העובדים. משכך סברו הצדדים, כי הדרך הראויה והנכונה לסיים את ההליכים ביניהם היא על דרך הסתלקותו של המבקש מהבקשה התלויה ועומדת.

10. לפיכך, מבקש המבקש וב"כ להסתלק מבקשת רשות הייצוג שבכותרת ותביעתו האישית של המבקש תידחה, כאשר המבקש מתחייב שלא להגיש או לגרום להגשת תביעה (אישית או ייצוגית) כנגד החברה בעילה דומה או קשורה לתביעה זו שממנה הוא מבקש להסתלק כעת; החברה מנגד מצהירה ומתחייבת כי תפעל לקיום הוראות הדין ו/או ההסכם הקיבוצי המיוחד החל עליה וכי תשתף פעולה עם ארגון העובדים.

11. לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה , הריני נעתר לבקשה להסתלקות.

12. הצדדים ביקשו בנסיבות העניין שאורה על אישור גמול הן למבקש והן לבא כוח ו, תוך שלבקשה צורף תצהיר של ב"כ המבקש לפיה הוא לא קיבל ולא יקבל, בין באופן אישי ובין באמצעות מי מטעמו, כל טובת הנאה מעבר לגמול המבוקש בבקשת ההצטרפות.

13. לאחר ששקלתי את בקשתם הגעתי לכלל מסקנה שנכון בנסיבות להיענות לה. על כן, בהתאם להסכמות אליהם הגיעו הצדדים, החברה תשלם את הסכומים הבאים:

א. למבקש ישולם גמול בסך של 15,000 ₪. הסכום הנזכר חייב במס ולכן ישולם כנגד חשבונית מס או תיאום מס או ינוכה מס במקור.

ב. לב"כ המבקש ישולם סך של 75,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין וזאת בתוך 30 ימים מיום מתן תוקף של פסק דין .

ניתן היום, י"ד תשרי תשע"ט, (23 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: יותם הולץ
נתבע: תשתית נפט ואנרגיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: