ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמדר מויאל נגד צרכניית "סופר הכפר" :

לפני כבוד השופט רמי חיימוביץ, סגן נשיא

תובעת/מבקשת

סמדר מויאל
באמצעות עו"ד יניב דוד

נגד

נתבעים/משיבים

צרכניית "סופר הכפר"
אורן שהדי
באמצעות עו"ד דרור יצחקי

פסק דין

בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 לאשר למבקשת ולבא כוחה להסתלק מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

המשיבים מפעילים צרכנייה בשל "סופר הכפר". לטענת ההמבקשת הפרו את חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו – 1996 והצווים שמכוחו ומכרו מוצרי חלב במחיר גבוה מן המחיר מפוקח. נזקה הכספי של התובעת הוא 2.66 ₪ והיא סבורה כי נגרם לה נזק לא ממוני בסך 3 ₪. תביעתה האישית עומדת אפוא על סך של 5.66 ₪.
המבקשת הוסיפה בקשה לאישור תביעתה כייצוגית בשם כל לקוחות הצרכנייה בשבע השנים האחרונות והעריכה את נזקם הכולל בסכום של 865,284 ₪ (כמחציתו נזק ממו ני).
עוד טרם הוגשה תשובה לבקשת האישור הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מן התובענה הייצוגית. כאמור בבקשה, בעקבות התביעה תיקנו המשיבים את דרכם והחלו להקפיד מכירת מוצרים במחיר המפוקח. נוכח הקפדה חדשה זו סברה המבקשת כי אין עוד צורך בתביעה והסכימה להסתלק ממנה. הצדדים הסכימו כי המשיבים ישל מו למבקשת גמול בסך של 2,000 ₪ ואילו בא-כוחה יקבל שכר טרחה בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ לכיסוי ההוצאות המשפטיות . עוד הוסכם כי תביעתה האישית של המבקשת תדחה.
לאחר שעיינתי בתביעה, בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ובבקשת ההסתלקות מצאתי לאשר את בקשת ההסתלקות ולהורות על דחיית תביעה האישית של התובעת . אמנם לא צמחה תועלת לקבוצה המקורית – מי שרכשו עד-כה מוצרים במחיר גבוה מן המחיר המפוקח – אך סביר כי מאגר לקוחות הצרכנייה לא השתנה ברובו ומכאן שהתחייבות המשיבים לפעול על-פי חוק מסבה תועלת לציבור שחופף, במידה רבה, את חברי הקבוצה. בנסיבות אלו, והואיל ואין מדובר במעשה בי-דין, מאושרת ההסתלקות.
בנוסף, לא מצאתי נסיבות מיוחדות המצדיקות ניסיון לאתר תובע ייצוגי חלופי, ואין גם צורך בפרסום דבר ההסתלקות בעיתונות או בפרסום שמעבר לפנקס התובענות הייצוגיות (ופרסום פסק הדין במאגרים משפטיים).
שונים הדברים בכל הנוגע לשיעור התגמול ושכר הטרחה. טעם הדבר – בע"א 8114/14 מרקיט נ' סונול (5/8/18) שניתן לפני כחודש עמד בית-המשפט העליון בהרחבה על הכללים והעקרונות המנחים לפסיקת גמול ושכר טרחה בהסדרי הסתלקות דוגמת המקרה שלפנינו, שהעיקריים שבהם (כפי שנקבעו גם בחוק) הם קיומה של עילת תביעה לכאורה נגד הגוף הנתבע ותועלת ממשית שהשיג ההליך עבור חברי הקבוצה. בית-המשפט העליון הדגיש גם את חשיבותם של שיקולי רוחב כלליים, כמו הסכנה הטמונה בסדרי הסתלקות, בעיית הנציג, ופניה מוקדמת שיכלה לחסוך את ההליך הייצוגי, ומנגד התובעלת הציבורית המופקת מן ההליך הייצוגי. חברי ס.נ. אילן דפדי ניתח את הדברים ויישם הלכה זו על מקרה זהה לעניינננו (אפילו ב"כ המבקשים זהה) בפסק דין מפורט ב-65917-05-18 שיר נ' מנחם (16/8/18) ו במקום שהרחיב אסתפק בהפניה לדבריו המקובלים עלי.
נפנה אפוא לענייננו, ונמצא כי התנאי הראשון לפסיקת גמול מתקיים שכן הבקשה לאישור התביעה כייצוגית שכן המשיבים מכרו, לכאורה, מוצרים במחיר גבוה מן המחיר המפוקח, והם הודו בכך במסגרת בקשת ההסתלקות. קיומו של התנאי השני חלקי יותר, שכן, כאמור לעיל, לא צמחה תועלת ישירה לחברי הקבוצה שרכשו מוצרים במחיר גבוה מן המחיר המפוקח. עם זאת, ברי כי קשה לאתר בדיעבד קבוצת קונים זו, ומנגד, כפי שהוסבר, נוכח החפיפה בין מי שקנו בצרכניה בעבר לבין מי שיקנו בה בעתיד סביר כי רוב חברי הקבוצה המקורית יהנו מן ההסדר, ומכל מקום התביעה הביאה לתיקון ההפרה לטובת הציבור כולו . אוסיף כי לעניות דעתי, במקרה הנוכחי שיקולי הרוחב מצדיקים פסיקת גמול ושכר טרחה שכן התביעה עסקה בנושא צרכני חשוב ביותר של אכיפת צווי פיקוח המחירים. אכיפה צרכנית פרטית משלימה אכיפת חסר רגולטורית ו מהרתיע בעלי עסקים מהפרת החוק – שמסבה נזק קטן מאוד לכל צרכן אך נזק מצרפי גדול לכלל הצרכנים (הפגיעה משמעותית אף יותר לשכבות כלכליות חלשות שכן המוצרים המפוקחים מהווים חלק גדול יותר מסל הצריכה). בנסיבות אלה מצאתי כי מתקיימים התנאים המצדיקים פסיקת גמול ושכר טרחה, אולם נוכח הנחיות בית-המשפט העליון ושיקולי הנגד הכלליים שפורטו בפסק הדין, ובהתחשב גם בעובדה שלא נערכה פניה מוקדמת שיכלה להביא לתיקון ההפרה גם ללא הליך משפטי, ובדמיון הרב שבין התביעה הנוכחית לתביעה בפרשת שיר ( דבר שמלמד על היקף ההוצאות המוגבל הכרוך בהכנת התביעה) שוכנעתי כי יש מקום להתערב בסכומים המוסכמים ולהעמיד את הגמול המגיע למבקשת על סך של 1,000 ₪ ואת שכר הטרחה על סך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ. הסדר זה זהה להסדר שנפסק בעניין שיר נ' מנחם וסברתי כי גם לאחידות ולוודאות הפסיקה יש ערך משל עצמ ם.
סוף דבר, אני מאשר למבקשת ולבא כוחה להסתלק מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ולקבל מהמשיבים גמול ושכר טרחה כמפורט לעיל.

תביעתה האישית של המבקשת נדחית ללא צו להוצאות.

מזכירות תעדכן פסק הדין, בהתאם לנדרש, בפנקס התובענות הייצוגיות המנוהל בנט המשפט.

ניתן היום, י"ד תשרי תשע"ט, 23 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמדר מויאל
נתבע: צרכניית "סופר הכפר"
שופט :
עורכי דין: