ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה מירל נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד הרשמת הבכירה ויג'דאן חליחל

התובעת:

לאה מירל

נגד

הנתבעת:

איילון חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה כספית על סך 33,280 ₪ בגין נזקי רכב-רכוש כתוצאה מתאונת דרכים (תאונת שרשרת) שהתרחשה ביום 21.04.2017.

מדובר בתאונת שרשרת שבה מעורבים 3 רכבים , בסדר הנסיעה הבא(מהראשון לאחרון):
הרכב הראשון - רכב צד ג' : רכב מסוג פיאט.
הרכב השני- רכב התובעת: רכב מסוג מאזדה.
הרכב השלישי- הרכב המבוטח על ידי הנתבעת: רכב מסוג סובארו.

עיקר טענות הצדדים ומהלך הדיון

בכתב התביעה נטען, כי התאונה התרחשה לאחר שנהג הרכב השלישי התנגש ברכב השני מאחור והדפו לעבר הרכב הראשון. בכתב התביעה התובעת תבעה סך 33,280 ₪.
הנתבעת טענה, כי שולם לתובעת פיצוי בגין מוקד נזק אחורי סך של 3,429 ₪ ועל כן יש לקזז מסכום התביעה סכום זה. הנתבעת טענה עוד, כי שכ"ט השמאי מטעם התובעת הינו מופרז ולא מידתי.
לטענת הנתבעת, נהג הרכב השלישי נסע מאחורי הרכב השני, אשר לפתע פגע ברכב הראשון שנסע לפני ו. נהג הרכב השלישי, אשר שם לב להתרחשות זו ניסה לבלום אף הוא את רכבו אך פגע ברכב השני מאחור ובכך למעשה הצטרף לתאונה קיימת.

הנתבעת טענה, כי מלוא האחריות על נזקי החלק הקדמי ברכב התובעת רובצת לפתחה בשל נהיגתה הרשלנית וגרימת הנזק לרכב הראשון.

דיון והכרעה
אין חולק, כי אירעה התאונה אך יש חולק באשר לנסיבות התרחשות הנזק הקדמי שנגרם לרכב התובעת.

אציין, כי נהג הרכב הראשון לא הופיע לשתי הישיבות שהתקיימו בפני . בפתח הדיון האחרון , התובעת הגישה לבית המשפט אישור על ביצוע מסירה אישית לדיון , אך מאחר והדיון נדחה בעבר, התובעת ביקשה לקיימו במועד. בית המשפט נעתר לבקשתה, על מנת למנוע התמשכות ההליכים בעניינה.

לאחר ששקלתי בדבר, החלטתי לקבל את התביעה, במלואה. כנגזרת מהוראות סעיף 15( ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות ( סדרי דין), תשל"ז-1976, יתייחס פסק הדין אך לראיות ולטענות הנדרשות לשם הכרעה במחלוקת.
ואלה נימוקיי, בתמצית:
א. מעדות התובע ת, ניתן להסיק כי האחריות לתאונה היא על הנתבעת. התובעת חזרה על אשר מסרה כגרסה ראשונה לחברה המבטחת, לפיה הרכב השלישי פגע ברכבה והדפו לעבר הרכב הראשון. בבית המשפט חזרה על גרסה זו ותיארה , בעדות אמינה ומדויקת, את התרחשות התאונה, באופן הבא:
"נסעתי ברכב האמצעי, המכונית שמאחוריי הגיעה עקפה אותי וגררה אותי על האוטו שהייתה לפני. נסעתי במהירות רגילה ובהתאם לתנועה. התנועה הייתה רגילה לא פקוק, נסיעה רגילה, התכוונתי להמשיך ישר, ונסעתי כל הזמן באותו מסלול. כשהרכב פגע בי שמעתי מכה והמכונית שלי נהדפה ועפה קדימה על הרכב לפני. היו עוד רכבים לפני הרכב לפניי, עד כמה שאני זוכרת הרכב לפניי לא פגע ברכב שלפניו."( עמ' 2 ש ורות 17-20 לפרוטוקול הדיון ).

ב. גרסת התובעת נתמכה גם, בדברי בעלה, אשר העיד גם הוא בעדות אמינה ועקבית כדלקמן :
".. הוא נהג בצורה לא אחראית [מדגים עם כלי הדגמה] אנו נוסעים הוא נכנס בנו, לא היתה נסיעה במהירות מופרזת, נכנס בנו והעיף אותנו על רכב לפנינו. כריות האוויר נפתחו. הוא הדף אותנו על הרכב מקדימה ונעצרנו. הכריות נפתחו בדיוק בפגיעה שלנו ברכב לפנינו, הרגשתי מכה אחת אחרי שהרכב ראשון נכנס בנו, סה"כ שמעתי שתי מכות. אחת מאחור ואחת מקדימה.".
בהמשך הוסיף כי הייתה האטה בנסיעה אך לא הייתה עצירה לפני התאונה ( עמ' 3 שורות 31-32 ; עמ' 4 ש ורות 1-2 לפרוטוקול הדיון ).

ג. מטעם הנתבעת, העיד הבוחן וולמרק רפי וחזר על האמור בחוות דעת שצורפה לכתב ההגנה. לדבריו, עוצמת הפגיעה גדולה יותר בין הרכב השני לראשון, דבר אשר מלמד על כך שהרכב השני פגע תחילה ברכב הראשון ולאחר מכן הרכב השלישי הצטרף לתאונה הקיימת.
אין ביכולתי לקבל את קביעת המומחה מטעם הנתבעת, ובעניין זה אני מעדיפה את גרסאות המעורבים בתאונה לגבי אופן התרחשותה כפי שהם העידו בבית המשפט ואף צוטטו בחוות הדעת זו שהוגשה מטעם הנתבעת. בין היתר מצאתי בעניין זה לעמוד ולצטט את גרסת נהג הנתבעת- נהג הרכב השלישי: "לחב' הביטוח איילון הועבר טופס הודעה על תאונת דרכים בו נרשם כי, תוך כדי נסיעה, כלי רכב לפניו האטו , נהג המבוטח לטענתם לב ופגע ברכב צד ג' 1 (מאזדה) והדף אותו לעבר רכב צד ג' 2 (פיאט) " (ראה, חוות הדעת עמ' 4 ). אציין, כי נהג הרכב השלישי, אישר בבית המשפט שהוא נתן הודעה טלפונית לחברת הביטוח, אם כי לא זכר את תוכן דבריו. גם גרסת נהג הרכב הראשון, אשר לא הופיע בבית המשפט צוטטה אף היא . בעניין זה אני מצטטת את מה שכתב השמאי מטעמה: "לחב' ביטוח ישיר הועבר טופס הודעה על תאונת דרכים בו נרשם כי רכב הסובארו (מבוטח) לא שמר מרחק ופגע ברכב צד ג' 1(מאזדה) מאחור, אשר נהדף ופגע עם חלקו הקדמי , בחלקו האחורי של רכב הפיאט." (ראה, חוות הדעת עמ' 5 ).

ד. עד הנתבעת, נהג הרכב השלישי בבית המשפט, מסר גרסה שיש בה כדי לתמוך בגרסת התובעת ואינה תואמת את אשר נטען בסעיף 7 לכתב ההגנה,בו צוין כי נהג הרכב השלישי, הבחין ברכב השני כשהוא מתנגש ברכב הראשון, וכשניסה לבלום התנגש ברכב השני. בבית המשפט אישר העד מטעם הנתבעת, כי הוא פגע ברכב שנסע לפניו ושהוא לא ראה את הרכב הראשון ואישר גם כן מתן ההודעה הטלפונית הנ"ל. אני מצטטתמעדותו:
" ממה שאני זוכר נסענו בכביש החוף בנתיב השמאלי, אני הייתי, רכב התובעת שנסע לפני, נסעתי במהירות של 90, 100 קמ"ש, הייתה ירידה של המהירות מקדימה בלמתי, המערכת של ABS, בלמתי והרכב התחיל להתנדנד והרכב לפני קיבל ממני מכה. הייתה ירידה במהירות לא זוכר למה ומי. לא זוכר מה היה אחרי התאונה. לא ראיתי את הרכב הראשון. מה שאני זוכר זה שאני פוגע ברכב לפני. אני מסרתי הודעה טלפונית לחברת הביטוח. אני לא זוכר את ההודעה שמסרתי". (עמ' 5 שורות 25-30 לפרוטוקול).

לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי נהג הרכב השלישי הוא אחראי באופן בלעדי בנזיקין לקרות התאונה ולכל נזקי רכב התובעת משפגע ברכב השני והדף אותו לעבר הרכב הראשון. מהנימוקים שפורטו לעיל, מצאתי לסמוך על עדותה של התובעת בדבר המגע שנוצר בין החלק הקדמי של רכבה לבין החלק האחורי של הרכב הראשון ולחייב את הנתבעת בתשלום מלוא הנזק שנגרם לרכב בקיזוז הסכום ששולם.

באשר לנזק, התובעת צירפה לכתב התביעה חוות דעת שמאי שבדק את נזקי הרכב בתאונה לפיה שווי הרכב לאחר ניכוי השרידים הוא 17,730 ₪. הנתבעת ציינה בכתב ההגנה, כי שילמה לתובעת עבור הנזק בחלק האחורי בלבד סך של 29 26 ₪. על כן הנתבעת תשלום בגין רכיב זה סך של 14,804 ₪.

נתתי דעתי לטענת הנתבעת באשר לשכר טרחת שמאי מטעם התובעת. במקרה בו עסקינן, מדובר בתובעת פרטית אשר ככל הנראה אינה בקיאה בנעשה ב תביעות ביטוח הרכב והשמאות ובנסיבות אלה, אני מחייבת את הנתבעת במלוא שכר הטרחה, בקיזוז סך של 500 ₪ ששולמו על ידי הנתבעת. על כן הנתבעת תשלם בגין רכיב זה סך של 1,020 ₪.

בהתחשב בכל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 15,824 שח בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה והוצאות משפט בסך 600 ₪(כולל אגרת בית משפט ששולמה) ושכר עדים. הסכומים הנ"ל, ישול מו תוך 30 יום , שאם לא כן יישא ו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב וזאת תוך 15 יום מהיום.

מזכירות בית המשפט תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ג תשרי תשע"ט, 22 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאה מירל
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: