ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל עדי אשכנזי נגד א.א. מעיינות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת צבייה גרדשטיין פפקין

תובעת

דניאל עדי אשכנזי

נגד

נתבעת

א.א. מעיינות בע"מ

פסק דין

התביעה שלפניי עניינה נזקים לרכוש התובעת שנגרמו, כך נטען, בשל עבודה לקויה של מי מעובדי הנתבעת בהתקנת מתקן מים במקום עבודתה של התובעת.

לטענת התובעת, היא התקשרה בהסכם עם הנתבעת לאספקת מתקן מיני בר מים למכון הקוסמטיקה שבבעלותה, טכנאים שהגיעו מטעם הנתבעת להתקין את אותו מיני בר, התקינו את מתקן המים בצורה רשלנית וכתוצאה מכך נגרמה נזילה במהלך סוף השבוע שגרמה לה לנזקים.

לטענת הנתבעת, הנזילה לא נגרמה כתוצאה מעבודה רשלנית של מי מטעמה, אלא כתוצאה ממחבר שהיה מותקן במקום טרם ביצוע התקנת בר המים של הנתבעת, אליו נעשה חיבור על ידי טכנאי הנתבעת שעה שביצעו התקנת מתקן המים. בנוסף טוענת הנתבעת כי בהתאם להוראות ההפעלה המודבקות על המכשיר והוראות התפעול שניתנו לתובעת על ידי הטכנאי, בזמן שהייה מחוץ לבית העסק מעל 8 שעות יש לנתק את מקור המים והחשמל של המכשיר. משכך, ומשלא עמדה התובעת בתנאי התפעול והאחריות אין לה להלין אלא על עצמה.

אשר לנזק – טוענת התובעת כי נגרם נזק בעלות תיקון של 13,000 ₪ וכן נתבע גם 7,000 ₪ בגין עגמת נפש, איבוד לקוחות וזמן עבודה.

לטענת הנתבעת החשבונית שצורפה על סך 3,267 ₪ הינה חשבונית בגין פרקט ודברים נוספים שנקנו עובר לפתיחת מכון הקוסמטיקה, ולא בעקבות ההצפה הנטענת. כן מכחישה הנתבעת את החשבונית הנוספת בגין הארון שנקנה לאחר מכן בסך 2,000 ₪ ואת אישור יועץ המס על ההכנסה הממוצעת מעסק הקוסמטיקה וכן היא מכחישה גם עלויות נוספות שנגרמו לתובעת, לטענתה.

זה המקום לציין, מצאתי לקיים בתובענה זו שני דיונים, וזאת על מנת שהצדדים יתייצבו עם כלל עדיהם, וזאת לנוכח החוסר במסמכים ובראיות התומכות בטענות הצדדים. כן אפשרתי הוספת מסמכים וראיות עד למועד הדיון השני. בשני הדיונים ביום 15/3/18 וביום 12/9/18 נשמעו עדויות הצדדים.

דיון
לאחר ששמעתי את הצדדים ועדיהם, מצאתי לקבוע כי יש לקבל חלקית את התביעה, כפי שיפורט להלן.

אשר לשאלת האחריות, הוכח לי מעדות התובעת, עדות בן זוגה והמסמכים שצורפו לעיוני (ראו לדוגמה חשבונית מס 4074512 המלמדת על מועד משוער של פתיחת מכון הקוסמטיקה) כי מכון הקוסמטיקה חובר לאינסטלציה לפחות שבוע לפני מועד התקנת מתקן המים על ידי הנתבעת.

עוד הוכח לי כי בסמוך לאחר התקנת מתקן המים, בחלוף מספר ימים מועט, נגרמה הנזילה.

עוד הוכח לי כי מיד לאחר תיקון הנזילה והמחבר והצינור על ידי מי מטעם הנתבעת, לא היתה יותר נזילה.

מטעם הנתבעת הגיע טכנאי שהתקין את בר המים, אך לא הגיע טכנאי שבחן את הנזילה לאחר מכן ומקורה של הנזילה.

יודגש כי הוריתי למנהל הנתבעת בדיון הראשון כבר, להביא את אותו עד רלבנטי שראה מהיכן הנזילה. אותו עד לא הובא לדיון על אף שנקבע מועד נוסף לכך והדבר משמש לרעת הנתבעת.

זאת ועוד, יש בעובדה כי התובעת כבר חוברה לאינסטלציה כבר שבוע קודם לכן ולא היתה נזילה, והנזילה החלה לאחר חיבור מתקן המים, כדי להרים את הנטל המוטל על התובעת להוכיח אחריות הנתבעת בהתקנה לא תקינה.

גם טענת הטכנאי שהגיע לעדות, לפיה כנראה הנזילה היתה מהמחבר שהותקן כבר על ידי האינסטלטור של התובעת, יש לדחות. ראשית, לא הוא הטכנאי שראה מהיכן הנזילה, שנית, ככל שהיה מחבר שאינו מתאים לגודל הצינור של הנתבעת, היה על הנתבעת לוודא כי מדובר בחיבור תקין ולעשות חיבור כפי שנעשה בסופו של יום, שלא יוביל לנזילה.

אשר על כן אני קובעת כי התובעת עמדה בנטל להוכיח כי העבודה שבוצעה בהתקנת מתקן המים לא היתה תקינה.

על אף האמור, מצאתי לקבל את עדות הטכנאי, מר מזוז, שהסביר ופירט כי הודיע לתובעת שעליה לכבות את המכשיר ככל שהיא יוצאת מבית העסק למעלה מ-8 שעות.

התובעת הודתה כי ניתנו לה הסברים כלליים על המכשיר והתובעת העידה כי לא זוכרת שנאמר לה בבירור דבר כזה, אך מצאתי לקבל את עדות הטכנאי בענין זה.

אשר על כן, ומשאין מחלוקת כי התובעת לא כיבתה את המכשיר, מצאתי להטיל עליה אשם תורם בשיעור של 35%.

נזק

התובעת צירפה קבלה על 2,000 ₪ ששולמו עבור ארון חלופי שנהרס. הסכום ששולם מתאים לעדות התובעת וגם התאריך של הקבלה תואם את המועד בו נגרמו הנזקים.

אשר על כן יש לפסוק סכום זה לתובעת.

אשר לעלות הפרקט בסך של 1096.84 ₪ בצירוף מע"מ בשיעור של 17%, לטענת התובעת הפרקט נהרס כתוצאה מהרטיבות והיא נאלצה לקנות ריצוף חלופי בעלות של 5,000 ₪.

לא צורפה קבלה על הריצוף, גם לא צורפה קבלה על עלות העבודה, יחד עם זאת, אני מקבלת את עדות התובעת כי נאלצה בשל הרטיבות הרבה (תמונות של הרטיבות צורפו לכתב התביעה), להשליך את הפרקט שנקנה רק חודש לפני כן, מבלי שהתובעת נהנתה ממנו ולפיכך אני נעתרת לתביעה על עלות הפרקט. אין מקום לפסוק את כלל החשבונית מס 4074512 וזאת מאחר ששאר הרכיבים המופיעים באותה קבלה, לא הוכח לי כי נזוקו בהצפה .

אשר לעלות הריצוף, לא הוצגה לי כל קבלה. זאת על אף שגם לפי עדות התובעת היא ידעה כי בכוונתה לתבוע את הנתבעת על נזקיה. איפשרתי כאמור לתובעת להמציא ראיות ואף נקבע מועד נוסף לדיון לשם כך, אך ראיות בדבר העלות לא צורפו וממילא ככל שעלות של פרקט במסגרת החזרת המצב לקדמותו נמוכה בהרבה מעלות הריצוף, היה על התובעת להקטין את נזקיה.

אשר להפסדים מהימים בהם מכון הקוסמטיקה היה סגור לצורך השיפוצים – לא הוצג לי אישור מיועץ המס על הרווחים לכל יום בו המקום היה סגור, להבדיל מהכנסה ממוצעת לעסק וכן לא הוצגו לי ראיות על מספר הימים שהמקום היה סגור וכל ראיה כזו או אחרת כי אכן נגרם הפסד ואיבוד לקוחות לאותה תקופה.

אשר לעגמת נפש – מקובל עלי כי זו הוכחה ואני פוסקת בגין אב נזק זה בצירוף הוצאות נלוות סך של 1,000 ₪.

סוף דבר

כלל נזקיה של התובעת שהוכחו עומדים על 4283 ₪, מסכום זה יש לנכות אשם תורם בשיעור של 35%, קרי על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 2784 ₪, בצירוף אגרת בימ"ש כפי ששולמה בסך 200 ₪ ובסך הכל סך של 2984 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום בהמחאה שתשלח בדואר רשום עם אישור מסירה לתובעת על פי כתובתה בכתב התביעה, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום, ג' תשרי תשע"ט, 12 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל עדי אשכנזי
נתבע: א.א. מעיינות בע"מ
שופט :
עורכי דין: