ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר רותי טרקל-דאבר נגד שרותי בריאות כללית :

בפני: כבוד השופט אסף הראל

המבקשת:
ד"ר רותי טרקל-דאבר

-
המשיבה:
שרותי בריאות כללית

החלטה

בקשת התובעת מיום 22.7.18 בה עותרת היא להורות לשירותי בריאות כללית (להלן – הכללית) לגלות לה מסמכים ספציפיים. לאחר עיון בבקשה ובתשובה, אני קובע כך:

באשר למשובים של סקר העמדות מחודש 2/16
יש לקבל את טענת התובעת, כי על הכללית לגלות לה ולאפשר לה עיון במלוא המשובים של סקר העמדות מחודש 2/16. בבסיס סעיף 22 להחלטה מיום 1.5.18 עמדה ההנחה העובדתית לפיה המסמך - היינו המשובים עצמם אשר נתבקשו בסעיף 45.24 לבקשת התובעת מיום 25.2.18 - הועבר למבקשת (סעיף 25 לתשובת הכללית מיום 29.3.18). בתשובת הכללית שם לא צויין במפורש כי מה שהועבר לתובעת היה מסמך מסכם מיום 14.2.16 ובו קטעים מתוך המשובים. סעיף 22 להחלטה מיום 1.5.18 לא כיוון למסמך המסכם, אלא למשובים עצמם. התובעת זכאית לעיין במשובים עצמם, ולא רק במסמך המסכם מיום 14.2.18. זאת, מאחר ומדובר במסמך רלוונטי מהטעם שהכללית מפנה למשובים בכתב הגנתה (סעיפים 11 ו- 67 לכתב הגנתה של הכללית) ומאחר וקיימת מחלוקת האם העברת התובעת מתפקידה היתה מוצדקת לאור טענת הכללית כי זו כשלה בניהול עובדי המכון.

עד יום 1.11.18, תיתן הכללית לתובעת תצהיר גילוי מסמכים ובו תפרט האם קיימים ברשותה המשובים. ככל שכן, תאפשר לתובעת עיון בהם, על ידי צירוף עותק מהם לתצהיר גילוי המסמכים. עיון התובעת במשובים יעשה בכפוף לכך שאלה יועברו לתובעת ללא פרט מזהה כלשהו של כותביהם, באופן שישמור על האנונימיות של ממלאי המשובים, כפי שהובטח להם על ידי הכללית בעת שהתבק שו למלאם. הכללית תשחיר פרטים מזהים כאלה, ככל שקיימים במשובים.

באשר להחלטה שניתנה בתיק סע"ש (אזורי חי') 19915-11-16, הרי זו ניתנה בהתייחס למצב עובדתי שהיה קיים טרם הגשת כתב התביעה בהליך כאן, עת התובעת עתרה כי ימסרו לה מסמכים כתנאי לקיום שימוע. המצב העובדתי השתנה מאז, ועתה בפנינו כתב תביעה וכתבי הגנה, מהן נגזרות הפלוגתאות - המהוות בין היתר בסיס לבחינת בקשות לגילוי ועיון במסמכים – ולאורן קבעתי כי המשובים עצמם (במובחן מהמסמך המסכם מיום 14.2.16) הם רלוונטים ויש לגלותם לתובעת ולאפשר לה עיון בהם.

באשר לזימון בדואר אלקטרוני שיצא במכון להתפתחות הילד לתכניות עבודה לשנים 2012-2017 התובעת טוענת כי הגיע לידיה מסמך בענין ישיבת הצגת תכניות עבודה לשנת 2017, על אף שהכללית טענה כי לא נשמר עותק ממנו. מעת שהמסמך מצוי בידי התובעת, אין עוד מקום לחייב את הכללית בגילויו. עצם העובדה כי העתק מהמסמך נשמר בידי צד שלישי, אשר העבירו לתובעת, אינה מלמדת בהכרח כי הגורמים המוסמכים בכללית שמרו אף הם עותק מהמסמך. מעבר לכך, הכללי ת מסבירה כי בשנת 2016 נערך אירוע נרחב של הצגת תכניות עבודה וכי בשנת 2017 לא נערך אירוע כזה; כי ההתייחסות בשנת 2017 לתכניות עבודה לא היתה משמעותית; כי המכון לא הוציא זימונים לתכניות עבודה – וכי זו היתה מהות המסמך שהתובעת ביקשה את גילויו בבקשתה מיום 25.2.18 – ומסמך כזה לא קיים ; וכי התקיימו ישיבות סטטוס עם פרופ' שפירא בהן נכחה התובעת, אשר העתק מהם מאז שנת 2015 הועבר לתובעת לפני הגשת הבקשה דנן. די בהסברים אלו של הכללית, ולא מצאתי כי יש לחייבה בהוצאות בשל טענת התובעת בדבר ניסיון מכוון להסתיר ממנה מסמכים.

סיכום
תוך 30 ימים לאחר תום הליך גילוי המסמכים, כאמור לעיל בסעיף 2 להחלטה זו, ולא יאוחר מיום 1.12.18 תודיע התובעת האם מבקשת היא להוסיף תצהיר נוסף מעבר לתצהירי העדות הראשית שכבר הגישה ביום 25.1.18. ככל שכן, תצרף את אותו תצהיר להודעתה. הנתבעות תגשנה תצהיר עדות ראשית מטעמן תוך 30 ימים לאחר שתוגש הודעת התובעת כאמור.

הכללית תישא בהוצאות התובעת בגין בקשה זו בסך כולל של 1,500 ש"ח אשר ישו למו לידי התובעת תוך 30 ימים מעת שתומצא החלטה זו לכללית.

התיק יובא לעיוני ביום 10.12.18 לשם מעקב אחר הודעת התובעת בנוגע לתצהירי עדות ראשית מטעמה.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשע"ט, (23 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ד"ר רותי טרקל-דאבר
נתבע: שרותי בריאות כללית
שופט :
עורכי דין: