ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ו.א נגד עלי אברהם אנגלנדר :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובע
ו.א
ע"י מחמוד אבן ברי

נגד

נתבעים

  1. עלי אברהם אנגלנדר
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד יחיאל אמיתי

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובע, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין פגיעתו בתאונת דרכים שאירעה לטענתו ביום 18.7.17.
התובע ביקש למנות מומחה רפואי בתחום האורתופדי. לטענתו, הוא סובל עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת מתנגדת לבקשה למינוי מומחים. לטענת ה, יש לברר את שאלת החבות תחילה. בנוסף טוענת הנתבעת כי התובע הגיש מספר מועט של מסמכים, שאין בהם ממצא כלשהו , כאשר המסמך האחרון הוא מיום 7.9.17 , חודש וחצי אחרי התאונה, דבר שמוכיח שלכל היותר התובע נפגע פגיעה קלה ביותר שאינה מצדיקה מינוי מומחה.

דיון והכרעה
באשר לסוגיית החבות - טענה הנתבעת כי מדובר בתאונה "מבויימת". מדובר בטענה חמורה, מעין פלילית, שהנטל להרימה הוא נטל כבד. הפסיקה קבעה כי על פי רוב, לא ראוי לפצל דיון בין סוגיית החבות והנזק, שכן הדבר גורם לסרבול ולהארכת הדיונים, ולעיתים אף למכשלות קשות. בנסיבות אלה, לא מצאתי לנכון להענות לבקשת הנתבעת. עם זאת, הנתבעת רשאית במסגרת תחשיב הנזק להעלות את תהיותיה בנוגע לחבות, ואם בידה דו"ח חקירה, ניתן יהיה גם להגישו במעטפה חתומה לעיון בית המשפט, אשר יביא בחשבון במסגרת הצעת הפשרה, גם את הסיכון שבהעדר חבות.
באשר לקיומה של ראשית ראיה - כיוון שללא מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, נמנע מתובע להוכיח את נזקיו, קבעה ההלכה הפסוקה, כי ראוי להתיר מינוי מומחים ביד רחבה, ודי גם בראשית ראיה מינורית ובתיעוד רפואי דל, אם יש בהם כדי ללמד על ראשית ראיה לקיומה של נכות.
בענייננו, מחד גיסא, בתיעוד הרפואי המצומצם שהוגש קיימת ראשית ראיה, גם אם באופן מינורי, לאפשרות קיומה של נכות אורתופדית. מאידך גיסא, יש ממש בטענת הנתבעות לגבי דלות החומר , כאשר המסמך האחרון הינו מיום 7.9.18, כחודש וחצי אחרי התאונה.
בנסיבות אלה, לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות הנתבעות, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, מצאתי כי לנוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים, יש מקום למינוי, לעניין התחום האורתופדי.
עם זאת, לנוכח דלות החומר, יוטל שכר טרחת המומחה בשלב זה על התובע, כאשר אם תימצא נכות צמיתה, תושב לתובע עלות שכר הטרחה .
לפיכך אני מורה על מינויו של דר' שי שבת, מרח' רמת ים 7 הרצליה טל' 09-XXXX642 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדי.
המומחה הרפואי בתחום האורתופדי יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה מיום 18.7.17 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות אורתופדית, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות. אם היתה קיימת נכות זמנית יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4 ,500 ₪ בתוספת מע"מ, כאשר כאמור לעיל, בשל דלות החומר הרפואי שצורף, בשלב זה ישא התובע בשכרו של המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
התובע יפקיד את שכר המומחים בקופת בית המשפט לא יאוחר מיום 17.10.18.
התיק יובא בפני ביום 18.10.18.
המזכירות לא תוציא למומחה את כתב המינוי בטרם יופקד שכרו כאמור.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 18.12.18.
התיק יובא בפני ביום 19.12.18.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחים מתבקשים להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 4.2.19.
תחשיבי נזק מטעם הנתבעים יוגשו עד יום 25.2.19.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
לעיוני ביום 26.2.19.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, 17 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ו.א
נתבע: עלי אברהם אנגלנדר
שופט :
עורכי דין: