ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לבנת חן נגד 013 נטוויז'ן בע"מ :


לפני כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

מבקשים

  1. לבנת חן
  2. יהודה חן

ע"י ב"כ עו"ד אמיר ישראלי ושלומי כהן

נגד

משיבה

013 נטוויז'ן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יגאל ארנון ושות'

החלטה

הצדדים לתובענה הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש לצרף עותק של הסדר הפשרה, חתום על ידי הצדדים.
יש להוסיף לנוסח ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (צורפה כנספח א' לבקשה) ובהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, את האפשרות להגיש התנגדות מנומקת גם לעניין ההמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר טרחה.
כמו כן, יש להוסיף להודעה מספרי טלפון ו/או כתובות דוא"ל לצורך יצירת קשר עם באי-כוח הצדדים.
ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו, על חשבון המשיבה, בשני עיתונים יומיים נפוצים. עותק מן הפרסומים יועבר לבית המשפט.
ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

ת.פ 1/12/18

ניתנה היום, ז' תשרי תשע"ט, 16 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לבנת חן
נתבע: 013 נטוויז'ן בע"מ
שופט :
עורכי דין: