ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תומר גדי נגד קשת ניהול בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין

התובע
תומר גדי
ע"י ב"כ: עו"ד פדרו-מרקוס צ'רטקוב – על פי מינוי מטעם האגף לסיוע משפטי
-
הנתבעות

  1. קשת ניהול בע"מ
  2. קשת אבטחה וניהול (2003) בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד יעל קוריצקי

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה זו נגד הנתבעות ביום 4.3.2018.

2. ביום 25.4.2018 הגישו הנתבעות בקשה בהסכמה להארכת המועד להגשת כתב ההגנה מטעמן וזאת עד ליום 10.5.2018.

3. ביום 3.6.2018 הגיש התובע בקשה להורות לנתבעות להגיש כתב הגנה לאלתר ולחייבן בהוצאת וזאת מאחר ולא הגישו את כתב ההגנה עד אותו מועד חרף חלוף המועד המוארך להגשתו.

4. ביום 7.6.2018 הגישו הנתבעות בקשה למתן ארכה להגשת כתב ההגנה עד ליום 1.7.2018. במסגרת הבקשה נטען, כי אי הגשתו של כתב ההגנה במועד נבעה, כך בתמצית, מנסיבות אישיות אליהן נקלעה ב"כ הנתבעות.

5. ביום 8.6.2018 לאחר שהתובע הביעה הסכמתו למתן הארכה המבוקשת, ניתנה החלטתי המורה לנתבעות להגיש את כתב ההגנה עד ליום 1.7.2018.

6. ביום 4.7.2018 ומשטרם הוגש כתב ההגנה ניתנת החלטתי המורה לנתבעות להבהיר מדוע לא תחויבה בהוצאות לאור מחדלן בשלו טרם הוגש כתב ההגנה.

7. ביום 8.7.2018 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה ולחיוב הנתבעות בהוצאות.

8. ביום 15.7.2018 הגישו הנתבעות הודעה ובקשה דחופה להארכת מועד נוספת ואחרונה, כך בלשון הבקשה, במסגרתה ביקשו כי המועד להגשת כתב ההגנה ידחה עד ליום 1.8.2018, בקשה שנומקה בבעיות אישיות של ב"כ הנתבעות.

9. ביום 22.7.2018 לאחר שהתובע הגיש את עמדתו ניתנה החלטתי לפיה "עם כל ההבנה למצבן של הנתבעות לא מצאתי להענות במלואה לבקשתן לדחות שוב את המועד להגשת כתב ההגנה ללא שתחויבנה בהוצאות התובע. התובע נאלץ להגיש מספר לא מבוטל של בקשות ליתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעות ולחילופין לחייבן בהוצאות לאור מחדלן המתמשך בשלו הן אינן מגישות כתב הגנה במועדים שנקבעו על ידי. שוב ושוב עושות הנתבעות דין לעצמן ואינן מגישות את כתב ההגנה במועד ואף אינן מקדימות בקשה לדחיית המועד. בנסיבות אלה ולאור מועד הדיון תגשנה הנתבעות את כתב ההגנה עד ליום 1.8.2018. לא תנתנה ארכות נוספות. בנוסף תשאנה הנתבעות בהוצאות התובע בסך של 1,000 ₪ אשר תשולמנה בתוך 30 ימים מהיום".

10. ביום 6.8.2018 ומשטרם הוגש כתב ההגנה הגיש התובע בקשה לביזיון בית המשפט וביקש כי ינתן פסק דין בהעדר הגנה.

11. ביום 9.8.2018 ניתנה החלטתי לפיה, "מאחר ומטעמים שלא הובהרו החלטתי מיום 22.7.2018 לא הומצאה לב"כ הנתבעות עד ליום 5.8.2018, החלטה בה צפתה רק אמש, ניתנת לנתבעות ארכה אחרונה להגשת כתב ההגנה עד ליום 19.8.2018. ככל שלא יוגש כתב ההגנה עד מועד זה ינתן פסק דין בהעדר הגנה נגדן. החיוב בהוצאות שהוטל על הנתבעות בהחלטתי מיום 22.7.2018 עומד בעינו"

12. ביום 13.8.2018 הגישו הנתבעות הודעה ובקשה בהולה במסגרתה ביקשו כי לאור הנסיבות האישיות של ב"כ הנתבעות יתאפשר להן להגיש את כתב ההגנה "מיד עם תום פגרת בתי המשפט הנכבדים", כך בלשון הבקשה.

13. ביום 21.8.2018 ומשבקשת הנתבעות מיום 13.8.2018 לא הועלתה לעיוני במועד, הגיש התובע בקשה לבזיון בית המשפט וביקש כי הנתבעות תחויבנה בקנס גבוה וינתן נגדן פסק דין בהעדר הגנה.

14. ביום 22.8.2018 כתבתי בהחלטתי כך:

"בקשת הנתבעות שהוגשה ביום 13.8.2018 לא הועלתה לעיוני.
הבקשה הוגשה בלא שהתבקשה עמדת הצד שכנגד ונדמה, כי הנתבעות נטלו לעצמן את החירות לא להגיש את כתב ההגנה משלל טעמים שטיבם לא הובהר, בין היתר, משלא צורפו אישורים רפואיים לבקשה או כל אסמכתא אחרת.
אף שבדרך כלל לא נקבעים מועדים להגשת כתבי טענות לתאריכים החלים בפגרת בתי המשפט, בעניננו הוגשו לא מעט בקשות ארכה, רובן במענה לבקשת התובע לחייב את הנתבעות בהוצאות ו/או ליתן פסק דין בהעדר הגנה נגדן. בסופו של יום הוריתי ביום 22.7.2018 לנתבעות להגיש כתב הגנה עד ליום 1.8.2018, כפי המועד שנקבע בבקשתן מיום 15.7.2018, אך גם במועד זה לא עמדו הנתבעות.
הדיון המוקדם בתיק קבוע ליום 16.10.2018. טרם קיומו של קדם המשפט על הצדדים להשלים את הליכי הגילוי והעיון במסמכים שאם לא כן, לא ניתן יהיה לקיים דיון עניני בתיק.
בנסיבות אלה ידונו מחדליהן של הנתבעות במסגרת ישיבת קדם המשפט ובלבד שעד ליום 6.9.2018 יוגש כתב הגנה. ככל שלא יוגש כתב הגנה עד מועד זה, ינתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעות.
ככל שיוגש כתב הגנה ישלימו הצדדים, ללא עיכובים ודחיות נוספות, את הליכי הגילוי והעיון במסמכים עד ליום 1.10.2018 (בשים לב לחגים).

15. עד היום, אף שהמועד להגשת כתב ההגנה חלף לפני שמונה ימים, לא הגישו הנתבעות את כתב ההגנה או כל בקשה אחרת אף שהחלט ותי מיום 9.8.2018 ומיום 22.8.2018 הומצאו לב"כ הנתבעות בפקס.

16. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברעא 9265/06 קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ נ' עו"ד יעל דגן (2007)) נכתב:

"אין מנוס מכיבודן של החלטות שיפוטיות כנתינתן, שאם לא כן והחישוק מתרופף, אין לדבר סוף".

ובעא 2271/90 ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' אמיר מרדכי ו- 123 אח' (פ"מ מו(3) 793, 800 (1992)) נקבע:

"הכלל הוא, שמחיקת כתב-הגנה - בשל אופייה הדראסטי - בית-משפט לא ינקוט אותה אלא אם שוכנע, שכלו כל הקצין וכי אין להבין את התנהגות הנתבע אלא כהסתוללות ביריבו ובבית המשפט וכזלזול ברור וגלוי בחובתו... אך משמצא בית המשפט, במועד מסוים, כי אין זה ראוי להאריך - או להוסיף ולהאריך - את המועד לקיום הצו, מחובתו להורות על מחיקת ההגנה: "ימחק בית המשפט או הרשם את כתב הגנתו'".

17. לאור השתלשלות הארועים שפורטה לעיל הגעתי לכלל מסקנה, כי מתן ארכות נוספות להגשת כתב ההגנה מטעם הנתבעות לא יועיל, שכן הנתבעות נוקטות באופן בסחבת, בשלה לא יהיה מנוס מדחיית מועד ישיבת קדם המשפט והתמשכות ההליכים שלא לצורך. בהתנהלותן מפגינות הנתבעות זלזול ברור ושאינ ו משתמע לשתי פנים בהחלטות בית הדין , ובזמנו של בית הדין ושל הצד שכנגד.

18. לפיכך, ניתן בזה פסק דין בהעדר הגנה המחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 55,090 ש"ח כמפורט להלן:

18.1. רכיבי פנסיה ופיצויים בסך של 3,114 ₪.
18.2. הודעה מוקדמת בסך של 5,057 ₪.
18.3. דמי הבראה בסך של 1,030 ₪.
18.4. פדיון חופשה בסך של 3,298 ₪.
18.5. פיצוי בגין אי עריכת שימוע בסך של 20,228 ₪.
18.6. פיצוי בגין נזק לא ממוני – עגמת נפש בסך של 5,000 ₪.
18.7. פיצוי ממוני בגין אבדן שלושה חודשי אבטלה בסך של 10,335 ₪.
18.8 החזר הוצאות נסיעה בסך של 5,845 ₪.
18.9 הפרשי שכר בגין עבודה בשבת בסך של 220 ₪.
18.10. דמי מחלה בסך של 963 ₪.

19. הסכום אותו חויבו הנתבעות לשלם לתובע, ביחד ולחוד, ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לידיה ן וישא הפרשי הצמדה וריבית ממוע ד הגשת התביעה ועד מועד תשלומו בפועל.

20. מאחר והתובע מיוצג על ידי הסיוע המשפטי לא ניתן צו להוצאות.

ניתן היום, ה' תשרי תשע"ט, (14 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: תומר גדי
נתבע: קשת ניהול בע"מ
שופט :
עורכי דין: