ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עורכי דין למען משפט נגד 1 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית כפר כנא :

בפני כבוד הנשיא אברהם אברהם

העותרת
עורכי דין למען משפט, חברה וצדק (ע"ר 580642007)
ע"י ב"כ עו"ד ספורי

נגד

המשיבים
1 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית כפר כנא
.2 מועצה מקומית כפר-כנא (ניתן פס"ד)
.3 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית עילוט
.4 מועצה מקומית עילוט (ניתן פס"ד)
.5 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית מג'אר
.6 מועצה מקומית מג'אר (ניתן פס"ד)
.7 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית דבוריה
.8 מועצה מקומית דבוריה
.11 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית ריינה
.12 מועצה מקומית ריינה
.13 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית טובא זנגריה
.14 מועצה מקומית טובא-זנגריה
.15 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית שבלי אום אל גנם
.16 מועצה מקומית שבלי
משיבים 15 ו- 16 ע"י ב"כ עו"ד אמיר מרג'יה

פסק דין

בעניינם של המשיבים 15 ו – 16

המבקשת, עמותה המעידה על עצמה כמי שפועלת למען קידום ערכים של שקיפות ודמוקרטיה, הגישה עתירה נגד מועצות מקומיות אחדות והממונים על חופש המידע אצלן, על מנת לכפות עליהם למסור לה מידע אודות תיקי הוצאה לפועל אותם מנהלות המועצות, כזוכות.
בדיון דהיום הודיעני ב"כ העותרת, כי הגיע להסכמה עם כל המועצות המקומית, למעט המשיבה 16 (להלן – המועצה), המביעה התנגדות למסירת המידע. האחרונה סבורה, כי בחשיפה יש משום פגיעה בחייבים שבתיקי ההוצאה לפועל. לכך היא מוסיפה טענה לשימוש לרעה בהליכי המשפט על ידי העותרת, שכן באמצעות מסירת המידע לפי חוק חופש המידע היא מבקשת לבסס תביעה יצוגית נגדה. לבסוף טוענת המועצה, כי העותרת נוהגת בחוסר תום לב כאשר היא מגישה עתירה המופנית כלפי מועצות מקומיות אחדות יחדיו, ובכך היא חוסכת אגרת משפט.
לאחר ששקלתי בטענות הצדדים, מצאתי להיעתר לעתירה.
ראשית אזכיר, כי העותרת מבקשת לקבל לידיה מידע מפורט אודות מספרי תיקי ההוצאה לפועל כאמור, שמות החייבים שבהם, שמות עורכי הדין המייצגים את המועצה בהם, וכיצד נשכרו שירותיהם של עורכי הדין. כל המידע הזה הוא מידע החוסה תחת חוק חופש המידע, כזה שלפי החוק יש למוסרו, אלא אם עומדת למועצה הגנה מן ההגנות שקובע החוק. הגנה שכזו לא יכולתי לראות. המועצה מבקשת להסתמך על פרטיותם של החייבים, אלא שעל מנת לעשות כן היה עליה לפעול על פי המתווה שבסעיף 13 לחוק חופש המידע. היא לא עשתה כן, וההסבר שנתן ב"כ המועצה, כאילו הפנייה כרוכה בעלות גבוהה, אינו מצדיק הימנעות מן הפניה. מכל מקום, וזה הוא החשוב, אינני רואה כל פגיעה בפרטיותם של החייבים, שהרי תיקי ההוצאה לפועל אינם חסויים (מכל מקום אין טענה כזו מפי המועצה). תיקים אלה הם גלויים ומתנהלים בשקיפות בלשכות ההוצאה לפועל. במאמר מוסגר אציין, כי קיימת חשיבות ביחס למידע אודות פעולות הגבייה שעושה הרשות הציבורית כלפי מי שחייבים לה כספים, כספים שהם בבחינת כספי ציבור, שכן מדובר בחובות פסוקים לטובתה של הרשות.
כיוון שאלה הם פני הדברים, את העתירה יש לקבל, ולחייב את המועצה למסור את המידע המבוקש.
בשולי הדברים אומר, כי לא מצאתי כל ממש בטענותיה של המועצה אודות חוסר תום ליבה של העותרת, שימוש לרעה בהליכי בית משפט וכיו"ב. העותרת זכאית למידע המדובר, ואין זה מעלה או מוריד מה היא מתכוונת לעשות בו, לא כל שכן כאשר היא מבקשת להשתמש במידע בהכנת תביעה ייצוגית. תכלית זו היא לגיטימית לחלוטין. ואשר לטענה כי העותרת קיבצה בעתירתה מספר מועצות כמשיבות, בכך אינני רואה כל פגם, אדרבא יש בקיבוץ זה משום חיסכון לא רק לעותרת (באגרת משפט) כי אם גם לבית המשפט, והכל – בלא שמי מן המשיבים יסבול פגיעה דיונית בשל הצירוף המדובר.
סוף דבר אני מקבל את העתירה, ומורה למשיבים 15-16 למסור לעותרת מידע כלהלן:
רשימת תיקי ההוצאה לפועל שמנהלת המועצה (משיבה 16) כזוכה. בכלל זה עליהם לפרט את מספרו של כל תיק בלשכת ההוצאה לפועל, ואת שמות החייבים בכל תיק.
שמות עורכי הדין שאת שירותיהם שכרה המועצה לשם טיפול בתיקי ההוצל"פ הנ"ל.
פירוט אודות הדרך בה נבחרו עורכי הדין לשם ייצוג המועצה בתיקי ההוצל"פ הנ"ל.
הסכם שכרתה המועצה עם כל אחד מעורכי הדין בקשר לייצוג בתיקי ההוצל"פ הנ"ל.
חוות דעת של היועץ המשפטי של המועצה בקשר עם שכירת שירותי עורכי הדין הנ"ל על ידי המועצה.

את כל המידע הנזכר מעלה על המשיבים 15-16 למסור לידי העותרת בתוך 30 יום מהיום, כאשר ימי פגרה באים במניין.
אני מחייב את המשיבה 16 לשלם לעותרת שכר טרחת עורכי דין בסך של 5,000 ₪ ומע"מ.

ניתן היום, ז' תשרי תשע"ט, 16 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עורכי דין למען משפט
נתבע: 1 הממונה על חופש המידע במועצה מקומית כפר כנא
שופט :
עורכי דין: